ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Cilt : 23   Sayı : 4   Yıl : 2020
Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler


  Üniversite öğrencilerinde sosyodemografik özellikler ile problemli internet kullanımının kumar oynayanlar ve oynamayanlar arasındaki karşılaştırması (eng) [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2020; 23(1): 34-42 | DOI: 10.5505/kpd.2020.93685  

Üniversite öğrencilerinde sosyodemografik özellikler ile problemli internet kullanımının kumar oynayanlar ve oynamayanlar arasındaki karşılaştırması (eng)

Mehmet Çakıcı, Yağmur Fırat, Asra Babayiğit, Meryem Karaaziz
Yakın Doğu Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü, Lefkoşa-kıbrıs, Mersin 10 Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, sosyo-demografik özellikler ile problemli internet kullanımı (PİK) ile problemli ve patolojik kumarbazlar (PPK) ile problemsiz kumarbazlar arasındaki farkları incelemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma Nisan-Mayıs 2015'te 299 Yakın Doğu Üniversitesi psikoloji öğrencisine uygulanmıştır. Anket, sosyodemografik form, South Oaks Kumar Taraması Ölçeği ve Problemli İnternet Kullanımı Ölçeğini içermektedir. Tanımlayıcı istatistikler, ki-kare, t testi ve Pearson korelasyon istatistik yöntemleri kullanılmıştır.
BULGULAR: Çalışmaya göre, PPK'ın yarısından fazlası internette kumar oynamıştırlar. Bunun yanında, erkekler kadınlardan daha fazla kumar oynama eğilimindedirler. Ayrıca, bekar, 5 yıldan uzun bir süredir üniversiteye devam eden ve yüksek gelir seviyeli katılımcıların daha sık kumar oynadığı tespit edilmiştir.. Bununla birlikte, bu çalışma yüksek gelir seviyesine sahip öğrencilerde problem ve patolojik kumarın daha yaygın olduğunu göstermektedir. Bu çalışmada en yüksek kumar oynama sıklığının kumarhanelerde (% 77,7) olduğu ve bunu yakından takip eden bahis ofisleri (% 70,8) olduğu görülmektedir. PPK bulunan bireylerde at yarışı ve köpek yarışı gibi oyunlarda kumarın daha yüksek olduğu görülmüştür.
TARTIŞMA ve SONUÇ: PİK, PPK'nın önde gelen nedenlerinden biri olarak görülmüştür. Bu çalışma, PİK olan üniversite öğrencilerinin PPK sorunlarına daha yatkın olduğunu göstermiştir. PPK ve PİK'in birbiriyle ilişkili sorunlarını önlemek için, etkili halk sağlığı politikaları ve bilinçlendirme programlarına ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Problemli İnternet Kullanımı, Problemli Kumar, Patolojik Kumar, Üniversite Öğrencileri


The comparison between the socio-demographic characteristics and the problematic internet use between gamblers and non-gamblers among university students (eng)

Mehmet Çakıcı, Yağmur Fırat, Asra Babayiğit, Meryem Karaaziz
Near East University, Arts And Science Faculty, Department Of Psychology, Lefkosa-kibris, Mersin 10 Turkey

INTRODUCTION: The purpose of this study is to investigate the differences between the socio-demographic characteristics and the problematic internet use (PIU), and between problem and pathologic gamblers (PPG) and non-problem gamblers (NPG).
METHODS: The study was administered to 299 Near East University psychology students in April-May 2015. The questionnaire includes a socio-demographic form, South Oaks Gambling Screening Scale (SOGS) and Problematic Internet Usage Scale (PIUS). Descriptive, chi-square, t-test and Pearson correlation statistical methods were used.
RESULTS: According to the study more than half of the PPG participated in gambling on the Internet. Moreover, men tended to gamble more than women. It is also found that single and high income level participants are gambling more frequently. Students attending university for more than 5 years were found to have more PPG. However, this study shows that problem and pathological gambling is seen more prevalent among students who have high income level. In this study, it is illustrated that the highest frequency of gambling occurs at casinos (77.7%), which is followed closely by betting offices (70.8%). It is also observed that gambling on games such as horse-racing and dog-racing were seen higher in people with PPG.
DISCUSSION AND CONCLUSION: PIU has been seen as one of the leading causes of PPG. These studies showed that university students who had PIU were more prone to PPG problems. In order to prevent the inter-related problems of PPG and PIU, effective public health policies, awareness and consciousness programs are needed.

Keywords: Problematic Internet Use, Problem Gambling, Pathological Gambling, University Students


Mehmet Çakıcı, Yağmur Fırat, Asra Babayiğit, Meryem Karaaziz. The comparison between the socio-demographic characteristics and the problematic internet use between gamblers and non-gamblers among university students (eng). J Clin Psy. 2020; 23(1): 34-42

Sorumlu Yazar: Mehmet Çakıcı, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (35 kere görüntülendi)
 (711 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale