ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Cilt : 23   Sayı : 4   Yıl : 2020
Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler


  Terörist Saldırılar Sonrasında Travma Sonrası Stres Bozukluğu: Bir Gözden Geçirme [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2009; 12(2): 99-104

Terörist Saldırılar Sonrasında Travma Sonrası Stres Bozukluğu: Bir Gözden Geçirme

Altan Eşsizoğlu1, Hüner Aydın1, İsrafil Bülbül2
1Uz.Dr., Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Diyarbakır
2Dr., Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Diyarbakır ÖZET İnsan eliyle meydana getirilen travmatik olaylar sonrasında gelişen travma sonrası stres bozukluğunun (TSSB) daha şiddetli ve uzun süreli olabileceği belirtilmektedir. Terörist saldırılar, en yüksek psikolojik etkiye neden olabilecek şekilde tasarlanan bir savaşım biçimidir. Terörist saldırıların ardından TSSB, depresyon ve anksiyete gibi psikiyatrik bozukluklar sık görülmektedir. Terörist saldırılardan sonraki bir yıl içerisinde gelişen TSSB yaygınlığının, maruziyetin şiddetine bağlı olarak, %7.5 ila %50 arasında değiştiği belirtilmektedir. Terörist saldırılar nedeniyle TSSB gelişimi ile ilgili yapılan çalışmaların çoğunda kadın olmanın, etnik bir azınlıktan olmanın, düşük eğitim seviyesinde bulunmanın, çalışmıyor olmanın, daha az sosyal desteğe sahip olmanın, bekar olmanın, daha genç yaşta bulunuyor olmanın, daha önce psikiyatrik tedavi öyküsüne ve geçmişte travma öyküsüne sahip olmanın TSSB gelişimi açısından risk faktörleri oldukları bildirilmektedir. Terörist saldırılar ile TSSB arasındaki ilişkiyi incelemek, bu tür bir travmaya doğrudan maruz kalan kişilere ulaşmaktaki zorluklar nedeniyle güç olmakla birlikte bazı araştırmalarda bu konu aydınlatılmaya çalışılmıştır. Yine de bu saldırıların kısa ve özellikle uzun dönemli fiziksel ve psikolojik etkileri hakkında az şey bilinmektedir. Türkiye de, yakın tarihi de dahil olmak üzere, terörist saldırıların düzenlendiği ve kendine özgü koşulları nedeniyle terörist saldırıların yaşanabilmesi açısından risk altında olan bir ülke olmasına rağmen bu konuya yeterli ilgi gösterilmemiş olduğu söylenebilir. Anahtar Sözcükler: Travma sonrası stres bozukluğu, terörist saldırı, risk faktörü. (Klinik Psikiyatri 2009;12: 99-104) SUMMARY Post Traumatic Stress Disorder after Terrorist Attacks: A Review Posttraumatic stress disorder (PTSD) may be especially severe and long lasting when the stressor is man made. Terrorism is a type of warfare designed to have maximum psychological impact on a population. Terrorist attacks are associated with high rates of PTSD and other psychiatric disorders such as depression and anxiety. Estimates of the prevalence of PTSD after terrorist attacks range from 7,5% to 50% in the year after the event depending on the degree of victimization. Studies of risk factors for PTSD have consistently implicated female gender, minority ethnicity, lack of education, and to a lesser extent, younger age, history of psychiatric treatment and traumatic events. Studies have explored various factors linked with the risk of terrorism-related symptoms and diagnosis of PTSD. Although studies that explore psychologic reactivity in victims of terrorism are lacking, partly because of the difficulty of gaining access to sufficient numbers of survivors who were exposed to the events, some clinical psychiatric studies have provided descriptions of the mental and psychological consequences of terrorism. Yet, little is known about the prevalence of the long-term physical and psychological consequences of terrorist attacks on survivors. Although Turkey is a country that has experienced terrorist attacks in its recent past and Turkey is at risk of experiencing similar attacks in the future due to her specific conditions, studies assessing the psychological effects of these attacks are lacking. Key Words: Post traumatic stress disorder, terrorist attack, risk factors. Makalenin geliş tarihi: 23.03.2009, Yayına kabul tarihi: 09.11.2009 99 2Dr., Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Diyarbakır ÖZET İnsan eliyle meydana getirilen travmatik olaylar sonrasında gelişen travma sonrası stres bozukluğunun (TSSB) daha şiddetli ve uzun süreli olabileceği belirtilmektedir. Terörist saldırılar, en yüksek psikolojik etkiye neden olabilecek şekilde tasarlanan bir savaşım biçimidir. Terörist saldırıların ardından TSSB, depresyon ve anksiyete gibi psikiyatrik bozukluklar sık görülmektedir. Terörist saldırılardan sonraki bir yıl içerisinde gelişen TSSB yaygınlığının, maruziyetin şiddetine bağlı olarak, %7.5 ila %50 arasında değiştiği belirtilmektedir. Terörist saldırılar nedeniyle TSSB gelişimi ile ilgili yapılan çalışmaların çoğunda kadın olmanın, etnik bir azınlıktan olmanın, düşük eğitim seviyesinde bulunmanın, çalışmıyor olmanın, daha az sosyal desteğe sahip olmanın, bekar olmanın, daha genç yaşta bulunuyor olmanın, daha önce psikiyatrik tedavi öyküsüne ve geçmişte travma öyküsüne sahip olmanın TSSB gelişimi açısından risk faktörleri oldukları bildirilmektedir. Terörist saldırılar ile TSSB arasındaki ilişkiyi incelemek, bu tür bir travmaya doğrudan maruz kalan kişilere ulaşmaktaki zorluklar nedeniyle güç olmakla birlikte bazı araştırmalarda bu konu aydınlatılmaya çalışılmıştır. Yine de bu saldırıların kısa ve özellikle uzun dönemli fiziksel ve psikolojik etkileri hakkında az şey bilinmektedir. Türkiye de, yakın tarihi de dahil olmak üzere, terörist saldırıların düzenlendiği ve kendine özgü koşulları nedeniyle terörist saldırıların yaşanabilmesi açısından risk altında olan bir ülke olmasına rağmen bu konuya yeterli ilgi gösterilmemiş olduğu söylenebilir. Anahtar Sözcükler: Travma sonrası stres bozukluğu, terörist saldırı, risk faktörü. (Klinik Psikiyatri 2009;12: 99-104) SUMMARY Post Traumatic Stress Disorder after Terrorist Attacks: A Review Posttraumatic stress disorder (PTSD) may be especially severe and long lasting when the stressor is man made. Terrorism is a type of warfare designed to have maximum psychological impact on a population. Terrorist attacks are associated with high rates of PTSD and other psychiatric disorders such as depression and anxiety. Estimates of the prevalence of PTSD after terrorist attacks range from 7,5% to 50% in the year after the event depending on the degree of victimization. Studies of risk factors for PTSD have consistently implicated female gender, minority ethnicity, lack of education, and to a lesser extent, younger age, history of psychiatric treatment and traumatic events. Studies have explored various factors linked with the risk of terrorism-related symptoms and diagnosis of PTSD. Although studies that explore psychologic reactivity in victims of terrorism are lacking, partly because of the difficulty of gaining access to sufficient numbers of survivors who were exposed to the events, some clinical psychiatric studies have provided descriptions of the mental and psychological consequences of terrorism. Yet, little is known about the prevalence of the long-term physical and psychological consequences of terrorist attacks on survivors. Although Turkey is a country that has experienced terrorist attacks in its recent past and Turkey is at risk of experiencing similar attacks in the future due to her specific conditions, studies assessing the psychological effects of these attacks are lacking. Key Words: Post traumatic stress disorder, terrorist attack, risk factors. Makalenin geliş tarihi: 23.03.2009, Yayına kabul tarihi: 09.11.2009 99 2Dr., Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Diyarbakır

İnsan eliyle meydana getirilen travmatik olaylar sonrasında gelişen travma sonrası stres bozukluğunun (TSSB) daha şiddetli ve uzun süreli olabileceği belirtilmektedir. Terörist saldırılar, en yüksek psikolojik etkiye neden olabilecek şekilde tasarlanan bir savaşım biçimidir. Terörist saldırıların ardından TSSB, depresyon ve anksiyete gibi psikiyatrik bozukluklar sık görülmektedir. Terörist saldırılardan sonraki bir yıl içerisinde gelişen TSSB yaygınlığının, maruziyetin şiddetine bağlı olarak, %7.5 ila %50 arasında değiştiği belirtilmektedir. Terörist saldırılar nedeniyle TSSB gelişimi ile ilgili yapılan çalışmaların çoğunda kadın olmanın, etnik bir azınlıktan olmanın, düşük eğitim seviyesinde bulunmanın, çalışmıyor olmanın, daha az sosyal desteğe sahip olmanın, bekar olmanın, daha genç yaşta bulunuyor olmanın, daha önce psikiyatrik tedavi öyküsüne ve geçmişte travma öyküsüne sahip olmanın TSSB gelişimi açısından risk faktörleri oldukları bildirilmektedir. Terörist saldırılar ile TSSB arasındaki ilişkiyi incelemek, bu tür bir travmaya doğrudan maruz kalan kişilere ulaşmaktaki zorluklar nedeniyle güç olmakla birlikte bazı araştırmalarda bu konu aydınlatılmaya çalışılmıştır. Yine de bu saldırıların kısa ve özellikle uzun dönemli fiziksel ve psikolojik etkileri hakkında az şey bilinmektedir. Türkiye de, yakın tarihi de dahil olmak üzere, terörist saldırıların düzenlendiği ve kendine özgü koşulları nedeniyle terörist saldırıların yaşanabilmesi açısından risk altında olan bir ülke olmasına rağmen bu konuya yeterli ilgi gösterilmemiş olduğu söylenebilir. Anahtar Sözcükler: Travma sonrası stres bozukluğu, terörist saldırı, risk faktörü.

Anahtar Kelimeler: . Anahtar Sözcükler: Travma sonrası stres bozukluğu, terörist saldırı, risk faktörü.


Post Traumatic Stress Disorder after Terrorist Attacks: A Review

Altan Eşsizoğlu1, Hüner Aydın1, İsrafil Bülbül2
1Uz.Dr., Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Diyarbakır
2Dr., Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Diyarbakır ÖZET İnsan eliyle meydana getirilen travmatik olaylar sonrasında gelişen travma sonrası stres bozukluğunun (TSSB) daha şiddetli ve uzun süreli olabileceği belirtilmektedir. Terörist saldırılar, en yüksek psikolojik etkiye neden olabilecek şekilde tasarlanan bir savaşım biçimidir. Terörist saldırıların ardından TSSB, depresyon ve anksiyete gibi psikiyatrik bozukluklar sık görülmektedir. Terörist saldırılardan sonraki bir yıl içerisinde gelişen TSSB yaygınlığının, maruziyetin şiddetine bağlı olarak, %7.5 ila %50 arasında değiştiği belirtilmektedir. Terörist saldırılar nedeniyle TSSB gelişimi ile ilgili yapılan çalışmaların çoğunda kadın olmanın, etnik bir azınlıktan olmanın, düşük eğitim seviyesinde bulunmanın, çalışmıyor olmanın, daha az sosyal desteğe sahip olmanın, bekar olmanın, daha genç yaşta bulunuyor olmanın, daha önce psikiyatrik tedavi öyküsüne ve geçmişte travma öyküsüne sahip olmanın TSSB gelişimi açısından risk faktörleri oldukları bildirilmektedir. Terörist saldırılar ile TSSB arasındaki ilişkiyi incelemek, bu tür bir travmaya doğrudan maruz kalan kişilere ulaşmaktaki zorluklar nedeniyle güç olmakla birlikte bazı araştırmalarda bu konu aydınlatılmaya çalışılmıştır. Yine de bu saldırıların kısa ve özellikle uzun dönemli fiziksel ve psikolojik etkileri hakkında az şey bilinmektedir. Türkiye de, yakın tarihi de dahil olmak üzere, terörist saldırıların düzenlendiği ve kendine özgü koşulları nedeniyle terörist saldırıların yaşanabilmesi açısından risk altında olan bir ülke olmasına rağmen bu konuya yeterli ilgi gösterilmemiş olduğu söylenebilir. Anahtar Sözcükler: Travma sonrası stres bozukluğu, terörist saldırı, risk faktörü. (Klinik Psikiyatri 2009;12: 99-104) SUMMARY Post Traumatic Stress Disorder after Terrorist Attacks: A Review Posttraumatic stress disorder (PTSD) may be especially severe and long lasting when the stressor is man made. Terrorism is a type of warfare designed to have maximum psychological impact on a population. Terrorist attacks are associated with high rates of PTSD and other psychiatric disorders such as depression and anxiety. Estimates of the prevalence of PTSD after terrorist attacks range from 7,5% to 50% in the year after the event depending on the degree of victimization. Studies of risk factors for PTSD have consistently implicated female gender, minority ethnicity, lack of education, and to a lesser extent, younger age, history of psychiatric treatment and traumatic events. Studies have explored various factors linked with the risk of terrorism-related symptoms and diagnosis of PTSD. Although studies that explore psychologic reactivity in victims of terrorism are lacking, partly because of the difficulty of gaining access to sufficient numbers of survivors who were exposed to the events, some clinical psychiatric studies have provided descriptions of the mental and psychological consequences of terrorism. Yet, little is known about the prevalence of the long-term physical and psychological consequences of terrorist attacks on survivors. Although Turkey is a country that has experienced terrorist attacks in its recent past and Turkey is at risk of experiencing similar attacks in the future due to her specific conditions, studies assessing the psychological effects of these attacks are lacking. Key Words: Post traumatic stress disorder, terrorist attack, risk factors. Makalenin geliş tarihi: 23.03.2009, Yayına kabul tarihi: 09.11.2009 99 2Dr., Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Diyarbakır ÖZET İnsan eliyle meydana getirilen travmatik olaylar sonrasında gelişen travma sonrası stres bozukluğunun (TSSB) daha şiddetli ve uzun süreli olabileceği belirtilmektedir. Terörist saldırılar, en yüksek psikolojik etkiye neden olabilecek şekilde tasarlanan bir savaşım biçimidir. Terörist saldırıların ardından TSSB, depresyon ve anksiyete gibi psikiyatrik bozukluklar sık görülmektedir. Terörist saldırılardan sonraki bir yıl içerisinde gelişen TSSB yaygınlığının, maruziyetin şiddetine bağlı olarak, %7.5 ila %50 arasında değiştiği belirtilmektedir. Terörist saldırılar nedeniyle TSSB gelişimi ile ilgili yapılan çalışmaların çoğunda kadın olmanın, etnik bir azınlıktan olmanın, düşük eğitim seviyesinde bulunmanın, çalışmıyor olmanın, daha az sosyal desteğe sahip olmanın, bekar olmanın, daha genç yaşta bulunuyor olmanın, daha önce psikiyatrik tedavi öyküsüne ve geçmişte travma öyküsüne sahip olmanın TSSB gelişimi açısından risk faktörleri oldukları bildirilmektedir. Terörist saldırılar ile TSSB arasındaki ilişkiyi incelemek, bu tür bir travmaya doğrudan maruz kalan kişilere ulaşmaktaki zorluklar nedeniyle güç olmakla birlikte bazı araştırmalarda bu konu aydınlatılmaya çalışılmıştır. Yine de bu saldırıların kısa ve özellikle uzun dönemli fiziksel ve psikolojik etkileri hakkında az şey bilinmektedir. Türkiye de, yakın tarihi de dahil olmak üzere, terörist saldırıların düzenlendiği ve kendine özgü koşulları nedeniyle terörist saldırıların yaşanabilmesi açısından risk altında olan bir ülke olmasına rağmen bu konuya yeterli ilgi gösterilmemiş olduğu söylenebilir. Anahtar Sözcükler: Travma sonrası stres bozukluğu, terörist saldırı, risk faktörü. (Klinik Psikiyatri 2009;12: 99-104) SUMMARY Post Traumatic Stress Disorder after Terrorist Attacks: A Review Posttraumatic stress disorder (PTSD) may be especially severe and long lasting when the stressor is man made. Terrorism is a type of warfare designed to have maximum psychological impact on a population. Terrorist attacks are associated with high rates of PTSD and other psychiatric disorders such as depression and anxiety. Estimates of the prevalence of PTSD after terrorist attacks range from 7,5% to 50% in the year after the event depending on the degree of victimization. Studies of risk factors for PTSD have consistently implicated female gender, minority ethnicity, lack of education, and to a lesser extent, younger age, history of psychiatric treatment and traumatic events. Studies have explored various factors linked with the risk of terrorism-related symptoms and diagnosis of PTSD. Although studies that explore psychologic reactivity in victims of terrorism are lacking, partly because of the difficulty of gaining access to sufficient numbers of survivors who were exposed to the events, some clinical psychiatric studies have provided descriptions of the mental and psychological consequences of terrorism. Yet, little is known about the prevalence of the long-term physical and psychological consequences of terrorist attacks on survivors. Although Turkey is a country that has experienced terrorist attacks in its recent past and Turkey is at risk of experiencing similar attacks in the future due to her specific conditions, studies assessing the psychological effects of these attacks are lacking. Key Words: Post traumatic stress disorder, terrorist attack, risk factors. Makalenin geliş tarihi: 23.03.2009, Yayına kabul tarihi: 09.11.2009 99 2Dr., Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Diyarbakır

Posttraumatic stress disorder (PTSD) may be especially severe and long lasting when the stressor is man made. Terrorism is a type of warfare designed to have maximum psychological impact on a population. Terrorist attacks are associated with high rates of PTSD and other psychiatric disorders such as depression and anxiety. Estimates of the prevalence of PTSD after terrorist attacks range from 7,5% to 50% in the year after the event depending on the degree of victimization. Studies of risk factors for PTSD have consistently implicated female gender, minority ethnicity, lack of education, and to a lesser extent, younger age, history of psychiatric treatment and traumatic events. Studies have explored various factors linked with the risk of terrorism-related symptoms and diagnosis of PTSD. Although studies that explore psychologic reactivity in victims of terrorism are lacking, partly because of the difficulty of gaining access to sufficient numbers of survivors who were exposed to the events, some clinical psychiatric studies have provided descriptions of the mental and psychological consequences of terrorism. Yet, little is known about the prevalence of the long-term physical and psychological consequences of terrorist attacks on survivors. Although Turkey is a country that has experienced terrorist attacks in its recent past and Turkey is at risk of experiencing similar attacks in the future due to her specific conditions, studies assessing the psychological effects of these attacks are lacking.

Keywords: Key Words: Post traumatic stress disorder, terrorist attack, risk factors.


Altan Eşsizoğlu, Hüner Aydın, İsrafil Bülbül. Post Traumatic Stress Disorder after Terrorist Attacks: A Review. J Clin Psy. 2009; 12(2): 99-104


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (0 kere görüntülendi)
 (1536 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale