ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Cilt : 23   Sayı : 4   Yıl : 2020
Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler


  Şizofreni Tedavisinde Bilişsel-Davranışçı Yaklaşımlar [J Clin Psy]
J Clin Psy. 1999; 2(3): 160-166

Şizofreni Tedavisinde Bilişsel-Davranışçı Yaklaşımlar

Mehmet SUNGUR1
Doç. Dr., Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabiiim Dalı, ANKARA

Psikopatolojinin temelinde, düşüncenin yapısı ve içeriğinde bozukluk olduğu bilinmesine karşın, bilişsel-davranışçı yaklaşımlar şizofreni tedavisinde yeterince kullanılmamıştır. Bu makalede, öncelikle bunun nedenleri üzerinde durulmuş ve günümüzde biliş- sel-davranışçı tekniklerin şizofreni tedavisinde neden kaçınılmaz olarak yer aldığı tartışılmıştır. Bu makalede hastanın motive edilmesi ve tedavide kalmasının sağlanması, onunla iyi bir tera- pötik ilişki kurma, belirtilerin normalize edilmesiyle ilgili rasyoneli aktarma ve nöroleptiklere dirençli pozitif ve negatif semptomlara yönelik teknikler gibi tedavi basamakları da aktarılmıştır. Bu bağlamda, şizofreninin stres-yatkmlık modeli ve bilişsel tedavi yaklaşımlarının hedef semptomları tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Şizofreni, bilişsel-davranışçı tedaviler, stres- yatkmlık modeli.


Cognitive-Behavioral Approaches in Schizophrenia Treatment

Mehmet SUNGUR1
Doç. Dr., Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabiiim Dalı, ANKARA

Although it is well known that the fundamental psychopathology in schizophrenia, is the structure and content of thought, cognitive-behavioral approaches have hot yet been used sufficiently in treatment of schizophrenia. This paper discusses thi reasons for the insufficient use of cognitive behavioral techniques and the present inevitable need and place of cognitive-behavior threrapy. It also discusses treatment stages such as engagement and rapport building, normalizing rationale and specific techniques used for neuroleptic-resistant positive and negative symptoms. In this context, stress-vulnerability models of schizophrenia and symptoms that might be targets for cognitive strategies are discussed.

Keywords: Key Words: Schizophrenia, cognitive-behavioral treatments, stress-vulnerability model.


Mehmet SUNGUR. Cognitive-Behavioral Approaches in Schizophrenia Treatment. J Clin Psy. 1999; 2(3): 160-166


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (0 kere görüntülendi)
 (6799 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale