ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Cilt : 23   Sayı : 4   Yıl : 2020
Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler


  Beden Eğitimi ve Antrenörlük Bölümü Öğrencilerinde Benlik Saygısı Düzeyi ve Bazı Sosyodemografik Özelliklerle İlişkisi [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2009; 12(1): 35-42

Beden Eğitimi ve Antrenörlük Bölümü Öğrencilerinde Benlik Saygısı Düzeyi ve Bazı Sosyodemografik Özelliklerle İlişkisi

E. Erdal Erşan1, Orhan Doğan2, Selma Doğan3
1Uz.Dr., Numune Hastanesi Psikiyatri Kliniği
2Prof.Dr., Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı
3Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Sivas

Amaç: Bu çalışmada beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin benlik saygısının ve bazı sosyodemografik özelliklerle ilişkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Yöntem: Çalışmaya 286 Cumhuriyet Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencisi alınmıştır. Öğrencilere sosyodemografik bilgi formu ve Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği uygulanmıştır. Veriler SPSS 15.0 for Windows paket programıyla değerlendirilmiştir. Bulgular: Öğrencilerin 183'ü (%64) erkek, 103'ü (%36) kızdı. Öğrencilerin 189'u (%66.1) beden öğretmenliği, 97'si (%33.9) antrenörlük bölümündeydi. Öğrencilerin 160'ı (%60.6) takım sporu, 104'ü (%39.4) bireysel spor yapıyordu. Benlik saygısı düzeyi en yüksek ikinci ve dördüncü sınıf öğrencilerinde bulunmuştur (1.1 0). Benlik saygısı ortalama puanı 1.27'dir. Yirmi bir yaş ve altındak- ilerde insanlara güvenme ve düş kurma alt ölçeklerinin puan ortalamaları daha büyük yaştakilerin puanlarından anlamlı düzeyde daha yüksek bulunmuştur. Kızlarda erkeklere göre kendilik kavramının sürekliliği, psikoso- matik belirtiler ve anne-baba ilgisi anlamlı düzeyde yüksek; insanlara güven duyma ve tartışmalara katılabilme düzeyi düşük bulunmuştur. Takım sporu yapanlarda insanlara güven duyma bireysel spor yapanlardan anlamlı düzeyde yüksek, kişilerarası ilişkilerde tehdit hissetme ve babayla ilişki düşük bulunmuştur. Üçüncü sınıf öğrencilerinde psikosomatik belirtiler diğer sınıflarda kinden daha yüksektir. Tartışma: Araştırmamızın sonuçları, öğrencilerin benlik saygısının orta-yüksek düzeyde olduğunu, yaşla arttığını, takım sporu yapanlarda ve gelir düzeyi yüksek olanlarda daha yüksek olduğunu göstermektedir. Başka fakülte öğrencileriyle karşılaştırmalı çalışmalar yapılması önerilir.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Benlik saygısı, spor, öğrenci, sosyodemografik özellikler.


The Relationship Between Self-esteem Levels and some Sociodemographic Characteristics of the Students of College of Physical Education and Sports E. Erdal Erşan, Orhan Doğan, Selma Doğan

E. Erdal Erşan1, Orhan Doğan2, Selma Doğan3
1Uz.Dr., Numune Hastanesi Psikiyatri Kliniği
2Prof.Dr., Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı
3Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Sivas

Objective: In this study, it has been aimed to investigate self-esteem levels of the students of Cumhuriyet University College of Physical Education and Sports and the relation of self-esteem levels with some sociodemographic characteristics. Method: Two hundred eighty-six students participated the study. Sociodemographic data collection form and Rosenberg Self-Esteem Scale was applied to the participants. SPSS 15.0 for Windows was used to evaluate data. Results: One hundred and eighty- three (%64) students were male, 103 (%36) of them were female; 189 (%66.1) were in branch of sports teaching, and 97 (%33.9) were in sports training branch; 160 (%60.6) were in team sport, while 104 of them (%39.4) were in individual sports. The mean points of relying on other people and day dreaming subscales in 21 years old and below was statistically significantly higher than 22 years and older. The mean points of stability of self-image, psychosomatic symptoms, and parental interest subscales in females was statistically significantly higher than males and the levels of relying on other people and intensity of discussion was lower than males. The mean point of relying on other people subscale in team sports group was statistically significantly higher than individual sports group. Psychosomatic mean point was higher in the third class students than other classes. Conclusion: The results of our study suggest that the level of self-esteem in students is medium-high level, and it is increased by age, and is higher in those doing team sports and in those who have a higher income level.

Keywords: Key Words: Self-esteem, sport, student, sociodemographic characteristics


E. Erdal Erşan, Orhan Doğan, Selma Doğan. The Relationship Between Self-esteem Levels and some Sociodemographic Characteristics of the Students of College of Physical Education and Sports E. Erdal Erşan, Orhan Doğan, Selma Doğan. J Clin Psy. 2009; 12(1): 35-42


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (0 kere görüntülendi)
 (3939 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale