ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Cilt : 23   Sayı : 4   Yıl : 2020
Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler


  Kanser Tedavisi Gören Çocuk ve Gençlerde Uzun Süreli İzlem Sürecinde Psikososyal ¦¦ Özelliklerin Tanımlanması ve Genel Yaklaşım ¦ İlkeleri [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2006; 9(4): 185-190

Kanser Tedavisi Gören Çocuk ve Gençlerde Uzun Süreli İzlem Sürecinde Psikososyal ¦¦ Özelliklerin Tanımlanması ve Genel Yaklaşım ¦ İlkeleri

Burcu Özbaran1, Serpil Erermiş2
1Uz Dı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatri Anabilim Dalı, İzmir.
2Doç.Dr., Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatri Anabilim Dalı, İzmir

Son 30-40 yıl içerisinde ilerleyen tedavi yöntemleriyle birlikte, çocukluk çağı kanserleri ölümcül olmaktan çıkıp kronik hastalıklar haline gelmeye başlamıştır. Sağ kalım oranlarının artmasıyla birlikte başa çıkılması gereken sorunlar da değişmektedir. Kanser hastalığı olan çocuk ve gençlerin uzun süreli izleminde bilişsel ve duygusal alanda çeşitli psikiyatrik belirtiler ortaya çıkabilmektedir. Bu derleme yazısında, kanser hastalığı olan çocuk ve gençlerin yoğun tedavi süreci sonrasında gelişebilecek psikiyatrik bozuklukların, normal yaşama uyum sürecinde karşılaşabileceği psikososyal sorunların, aile düzeninde ve aile bireyleri arasındaki dinamiklerdeki değişikliklerin incelenmesi amaçlanmış, Pubmed arama motoru kullanılarak ulaşılabilen 45 adet kaynak taranmış, 34'ünden yaralanılmıştır. Kanser hastalığı olan çocukların uzun süreli izleminde duygusal ve bilişsel alanlarda etkilenmeler yaşadıkları belirlenmiştir. Normal yaşama geri dönüş, sosyal ortama uyum sağlama gibi aşamalarda zorlukları olabildiği görülmüştür. Özellikle aile ile işbirliği içinde çalışmanın, çocukların uzun dönem sekelleriyle başa çıkmada yararlı olduğu vurgulanmıştır. Çocukların hastalıktan duygusal etkilenme durumları üzerine yapılmış araştırmalardaki farklı sonuçların daha ileriki çalışmalarla netleştirilmesi gerektiği dikkati çekmiştir. Sonuç olarak, çocukluk ve gençlik dönemindeki kanser hastalığı, tüm yaşamı etkileyen bir durumdur. Örselenmenin olumsuz etkilerini azaltabilmek için, çocuğun bireysel desteklenmesi dışında, aile ile de çalışmak, psikososyal etmenleri göz önünde bulundurmak yararlı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Ailesel sorunlar, çocukluk çağı kanserleri, sosyal ve bilişsel sorunlar, uzun dönem izlem.


Psychosocial Characteristics of Children and Adolescents on Long-Term Follow-Up Treatment of Cancer and General Principles

Burcu Özbaran1, Serpil Erermiş2
1Uz Dı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatri Anabilim Dalı, İzmir.
2Doç.Dr., Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatri Anabilim Dalı, İzmir

Childhood cancers can be defined as chronically diseases related to new treatment strategies in recent 30-40 years. Problem areas have also changed depending on increasing survival rates. Cognitive and emotional symptoms can be revealed by children and adolescents with cancer on long-term follow-up period. In this review it's aimed to investigate the psychiatric disorders, psychosocial problems of children by adaptation period to normal daily life after intensive cancer treatment. For this review 45 studies were evaluated and 34 of them were used. Pubmed search engine was used for this purpose. Cancer has long-term impacts on children by emotional and cognitive states. Children with cancer may have difficulties by adaptation to daily life and to social environment after hospitalization period. Working with the family may be helpful by coping with long-term sequels of cancer disease and its treatment. Challenging results about emotional effects of cancer on children by various studies could be made clearer by future planning researches on this area. That the cancer has effects on whole life by children and adolescents, for decreasing the negative impacts of trauma, working with the family instead of working with the child alone and realize the psychosocial factors may be very helpful.

Keywords: Key Words: Family problems, childhood cancers, social and cognitive problems, long-term follow up.


Burcu Özbaran, Serpil Erermiş. Psychosocial Characteristics of Children and Adolescents on Long-Term Follow-Up Treatment of Cancer and General Principles. J Clin Psy. 2006; 9(4): 185-190


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (0 kere görüntülendi)
 (2582 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale