ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Cilt : 23   Sayı : 4   Yıl : 2020
Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler


  İki Uçlu Duygudurum Bozuklugunda HLA Antijenlerinin Rolü [J Clin Psy]
J Clin Psy. 1998; 1(1): 27-30

İki Uçlu Duygudurum Bozuklugunda HLA Antijenlerinin Rolü

Alp Uçok1, Ugur AKAR2, Güliz Özgen Uçok3, Olcay YAZICI4
1Doç. Dr istanbul Universitesi istanbul Tip Fakiiltesi Tibbi Biyoloji
2Dr, istanbul Universitesi istanbul Tip Fakiiltesi Tibbi Biyoloji
3Uzm. Dr, Bakirkoy Ruh ve Sinir Hastaliklan Hastanesi, iSTANBUL
4Prof Dr, istanbul Universitesi Istanbul Tip Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı

Bu aragtirmada ikiuglu duygudurum bozuklugu hastalanyla ruh- sal hastahk oykiisu bulunmayan saglikh kontrol grubu arasmda HLA antijenlerinin sikligi kargilagtirilmigtir. Iki uglu duygudurum bozuklugu tamsi DSM-III-R olgiitlerine gore konmugtur. 50 ikiug- lu duygudurum bozuklugu hastasi He 100 kigi kontrol grubunda HLA A, B, C, DR ve DQ antijenlerinin sikligi kargilagtirilmigtir. HLA B7, DR11 ve DQ 7 antijenlerine ikiuglu duygudurum bozuklugu grubunda daha sik rastlanmigtir. Bu sonuglar en azmdan bazi HLA antijenlerinin duygudurum bozukluklariyla iligkili ola- bilecegini dugundurmektedir.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sozciikler: Genetik, HLA, ikiuglu duygudurum bozuklugu, tip 1.


The Role of HLA Antigens in Bipolar Mood Disorder

Alp Uçok1, Ugur AKAR2, Güliz Özgen Uçok3, Olcay YAZICI4
1Doç. Dr istanbul Universitesi istanbul Tip Fakiiltesi Tibbi Biyoloji
2Dr, istanbul Universitesi istanbul Tip Fakiiltesi Tibbi Biyoloji
3Uzm. Dr, Bakirkoy Ruh ve Sinir Hastaliklan Hastanesi, iSTANBUL
4Prof Dr, istanbul Universitesi Istanbul Tip Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı

This study compared the frequencies of HLA antigens of subjects with bipolar disorder to subjects with no history of any mental illness. Diagnoses were rendered according to DSM-III-R criteria. A total of 50 bipolar I subjects were compared to 100 never-ill subjects on HLA loci A, B, C, DR, DQ. In bipolar I patients, antigens of HLA B7, DR 11 and DQ7 were more frequent than control group. These findings indicate that at least some HLA antigens might be related to bipolar disorder.

Keywords: Key Words: Genetics, HLA, bipolar mood disorder, type 1.


Alp Uçok, Ugur AKAR, Güliz Özgen Uçok, Olcay YAZICI. The Role of HLA Antigens in Bipolar Mood Disorder. J Clin Psy. 1998; 1(1): 27-30


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (0 kere görüntülendi)
 (636 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale