ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Cilt : 23   Sayı : 2   Yıl : 2020
Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler


  Enfeksiyon hastalıklarının ve pandeminin psikiyatrik yönü: Bir gözden geçirme (tur) [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2020; 23(1): 72-80 | DOI: 10.5505/kpd.2020.90277  

Enfeksiyon hastalıklarının ve pandeminin psikiyatrik yönü: Bir gözden geçirme (tur)

Ali Erdoğan1, Cicek Hocaoglu2
1Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Antalya.
2Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Rize.

Bulaşıcı hastalıklar, mikroorganizmaların neden olduğu ve doğrudan veya dolaylı olarak bir kişiden diğerine bulaşabilen hastalıklardır. Ateşli hastalıklar, sifiliz, bruselloz, sıtma, Lyme Hastalığı, herpes simpleks virüs, hepatitler, insan immün yetmezlik virüsü, kuduz ve coronavirus hastalığı (COVID) gibi bulaşıcı hastalıklar direk etkileri veya sebep oldukları komplikasyonlar ile psikiyatrik bulgulara sebep olabilir. Bulaşıcı hastalıkların tedavisinde kullanılan meflokin ve interferon gibi ilaçlar da psikiyatrik belirtilere sebep olabilirler. Şizofreni gibi bazı psikiyatrik hastalıkların etiyolojisinde influenza A virüsleri ve toksoplazma gondii paraziti gibi bulaşıcı hastalıklar yer alabilir. Aynı zamanda psikiyatrik hastalıklar bulaşıcı hastalıkların yayılımını kolaylaştırabilir. COVID-19 salgınında gördüğümüz gibi bulaşıcı hastalıkların global olarak yayılması olan pandemi esnasında ve sonrasında, pandeminin direk etkileri veya pandemi sebebiyle uygulanan karantina ve sosyal izolasyon sebebiyle psikiyatrik belirtilerin görülme sıklığı artmaktadır. Bu belirtiler arasında depresif belirtiler, uyku bozuklukları, kaygı, obsesif belirtiler, sinirlilik, yalnızlık duygusu, çaresizlik ve travma sonrası stres belirtileri sayılabilir. Enfeksiyon hastalıkları ve psikiyatrik hastalıklar arasında yüksek komorbidite vardır ve klinisyenler salgınlar ve sonraki dönemlerde bu durumu herzaman göz önünde bulundurmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Enfeksiyon hastalıkları, psikiyatrik hastalıklar, karantina, pandemi, COVID-19


Psychiatric aspect of infectious diseases and pandemic: A review (tur)

Ali Erdoğan1, Cicek Hocaoglu2
1Akdeniz University Faculty Of Medicine, Department Of Psychiatry, Antalya.
2Recep Tayyip Erdoğan University Faculty Of Medicine, Department Of Psychiatry, Rize

Infectious diseases are caused by microorganisms and can be transmitted directly or indirectly from one person to another. With direct effects or complications they cause, infectious diseases such as febrile diseases, syphilis, brucellosis, malaria, Lyme Disease, herpes simplex virus, hepatitis, human immunodeficiency virus, rabies and coronavirus disease (COVID) can cause psychiatric symptoms. Medicines such as mefloquine and interferon used in the treatment of infectious diseases can also cause psychiatric symptoms. Infectious diseases such as influenza A viruses and toxoplasma gondii parasite can be present in the etiology of some psychiatric diseases such as schizophrenia. Psychiatric disorders can also facilitate the spread of infectious diseases. As we have seen in the COVID-19 outbreak, global spread of infectious diseases is called a pandemic. During and after the pandemic, the frequency of psychiatric symptoms increases due to the direct effects of the pandemic or, quarantine and social isolation applied due to the pandemic. These symptoms include depressive symptoms, sleep disturbances, anxiety, obsessive symptoms, irritability, loneliness, helplessness, and post-traumatic stress symptoms. There is a high comorbidity between infectious diseases and psychiatric diseases, and clinicians should always consider this condition in epidemics and later periods.

Keywords: Infectious diseases, psychiatric diseases, quarantine, pandemic, COVID-19


Ali Erdoğan, Cicek Hocaoglu. Psychiatric aspect of infectious diseases and pandemic: A review (tur). J Clin Psy. 2020; 23(1): 72-80

Sorumlu Yazar: Ali Erdoğan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (37 kere görüntülendi)
 (705 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2020 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale