ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Cilt : 23   Sayı : 4   Yıl : 2020
Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler


  Klinik ve Terapi Sürecinin Kendilik Psikolojisi Agisindan Degerlendirilmesi: Bir Ergen Olgu Sunumu [J Clin Psy]
J Clin Psy. 1998; 1(1): 51-55

Klinik ve Terapi Sürecinin Kendilik Psikolojisi Agisindan Degerlendirilmesi: Bir Ergen Olgu Sunumu

Elvan KARACAN1, Cüneyt İşcan2, Şahnur Şener3
1Dr. Gazi Universitesi Tip Fakiiltesi (Çocuk Psikiyatrisi Anabilim Dali, Uzm. Dt, Erişkin Psikiyatrist, ANKARA
2Uzm. Dr, Erişkin Psikiyatrist, ANKARA
3Prof Dr, Gazi Universitesi Tip Fakiiltesi (Jocuk Psikiyatrisi Anabilim Dali, Uzm. Dt, Erişkin Psikiyatrist, ANKARA

Gilnumuzde psikoterapi alanmda farkh kuramlar ve uygulama- lar kullamlabilmektedir. Bir terapi sirred tek bir kurama bagh olarak surduriilebilecegi gibi eklektik bir yakla§im da terdh edi- lebilmekte ve kuramsal olarak degifik agdardan ele almabilmek- tedir. Ergen terapisinde de olgunun klinik tablosu ve terapi sürede farklı temellere dayandmlabilmektedir. Buyazida Gazi Univer- sitesi Tip Fakültesi (çocuk Psikiyatrisi boliimunde yaklaşik 2 yil psikoterapisi yiirutulmu$ bir olgunun klinik tablosu ve terapi sirred aktarilacaktir. Olgu kendilik psikolojisi kurami apsmdan tar- tiplacaktir.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sozciikler: Ergen, psikoterapi, kendilik, kendilik psikolojisi


Evaluation of Clinic and Therapy Course in the Aspect of Self Psychology: an Adolescent Case Study

Elvan KARACAN1, Cüneyt İşcan2, Şahnur Şener3
1Dr. Gazi Universitesi Tip Fakiiltesi (Çocuk Psikiyatrisi Anabilim Dali, Uzm. Dt, Erişkin Psikiyatrist, ANKARA
2Uzm. Dr, Erişkin Psikiyatrist, ANKARA
3Prof Dr, Gazi Universitesi Tip Fakiiltesi (Jocuk Psikiyatrisi Anabilim Dali, Uzm. Dt, Erişkin Psikiyatrist, ANKARA

Nowadays different theories and practices could be used in psychotheurapeutic approach. Although one therapy course could be performed according to only one theory, ecletic techniques could also be prefered. In adolescent therapy clinical features and therapy could be based on different theories. This paper is related to clinical aspect and therapy course of an adolescent case whose psychotherapy was performed for 2 years in Gazi University Faculty of Medicine Child Psychiatry department. This case will be discussed according to theory of self psychology.

Keywords: Key Words: Adolescent, psychotherapy, self, self psychology


Elvan KARACAN, Cüneyt İşcan, Şahnur Şener. Evaluation of Clinic and Therapy Course in the Aspect of Self Psychology: an Adolescent Case Study. J Clin Psy. 1998; 1(1): 51-55


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (0 kere görüntülendi)
 (967 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale