ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Cilt : 23   Sayı : 4   Yıl : 2020
Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler


  Bir Endemik Guatr Bölgesindeki 6-12 Yaş Grubu İlköğretim Çocuklarında Zeka Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2006; 9(2): 61-69

Bir Endemik Guatr Bölgesindeki 6-12 Yaş Grubu İlköğretim Çocuklarında Zeka Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi

A.Şebnem Soysal1, Derya Karakaş Seven2, Peyami Cinaz3, Aysun Bideci4, Elif Ayvalı5
1Uz.Psk Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
2Uz.Dr., Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
3Prof.Dr., Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Endokrin Bilim Dalı, Ankara
4Doç.Dr Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Endokrin Bilim Dalı, Ankara
5Biolog., Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Endokrin Bilim Dalı, Ankara

Amaç: Endemik guatr ve iyot eksikliği tüm dünyada olduğu gibi ülkemizin bazı bölgeleri için de oldukça önemli bir sağlık sorunudur, iyot eksikliği ile zihinsel ve psikomotor gerilikler arasında ilişki olduğu bilinmektedir. Bu çalışma, iyot eksikliğinin zeka bileşenleri üzerindeki etkilerini belirlemek amacıyla planlanmıştır. Yöntem: Çalışmada, endemik guatr bölgesi olan Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki ilköğretim okullarına devam eden, yaşları 6-12 arasında değişen (9.16±1.92) 905 çocuk (410 kız, 495 erkek) guatr açısından taranmıştır. Yapılan sağlık taraması sonucunda palpasyonla guatr tanısı alan 225 çocuğa uygulanan tiroid ultrasonografisi sonucunda tanısı kesinleşen 157 çocuk (77 kız, 80 erkek) ile, aynı tarama sırasında guatr tanısı almayan yaş, cinsiyet ve sosyoekonomik düzey açısından benzer özelliklere sahip 120 (60 kız, 60 erkek) çocuk araştırmanın örneklem grubunu oluşturmaktadır. Çalışmada yer alan tüm çocuklar Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği (WISC-R) ile değerlendirilmiştir. Bulgular: Zihinsel fonksiyonlar değerlendirildiğinde guatrlı çocukların WISC-R'in Genel Bilgi, Sayı Dizisi, Yargılama, tüm performans alttestler, Sözel Zeka Bölümü ve Toplam Zeka Bölümü'nden kontrol grubunda yer alan çocuklara göre daha düşük puanlar aldıkları görülmüştür. Sonuç: Bölgede, iyot eksikliğine bağlı olarak önemli oranda guatr bulunduğu, bilişsel fonksiyonlarının bundan olumsuz yönde etkilendiği görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: İyot eksikliği, guatr, WISC-R, bilişsel fonksiyonlar.


An Assessment of the Intelligence Functions of the Primary Education Level Children Aged 6-12 in an Endemic Goitre Region

A.Şebnem Soysal1, Derya Karakaş Seven2, Peyami Cinaz3, Aysun Bideci4, Elif Ayvalı5
1Uz.Psk Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
2Uz.Dr., Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
3Prof.Dr., Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Endokrin Bilim Dalı, Ankara
4Doç.Dr Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Endokrin Bilim Dalı, Ankara
5Biolog., Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Endokrin Bilim Dalı, Ankara

Objective: Endemic goiter and iodine deficiency is an important public health problem particularly some areas of Turkey as it has been all over the world. The association between iodine deficiency and poor mental and psychomotor development is known. This study is planned to determine the effects of iodine deficiency on the components of intelligence. Method: 905 children (410 girls, 495 boys) aged between 6-12 (9.16 1.92) and attending to the primary schools in Gölbaşı Ankara, which is an endemic goitre region, are scanned in terms of goitre. 157 children (77 girls, 80 boys) whose diagnosis has become definite after the thyroid ultrasonography, which has been applied to 225 children, who have been diagnosed as goitre with palpation as a result of the health research, and 120 children (60 girls, 60 boys) who were not diagnosed as goitre but have similar properties in terms of age, sex and socio-economic level form the sample group of this study. All children in the study are examined with Wechler Intelligence Scale for Children. Results: When we assess the mental functions, children with goitre got fewer scores in the Information, Digit Span, Comprehension, all Performance Scale subtests, Verbal Scale and Total Scale of WISC-R than the children in the control group. Conclusion: It is seen that there is an important rate of goitre owing to iodine deficiency in the region and that the cognitive functions are negatively affected by this.

Keywords: Key Words: Iodine deficiency, goitre, WISC-R, cognitive functions.


A.Şebnem Soysal, Derya Karakaş Seven, Peyami Cinaz, Aysun Bideci, Elif Ayvalı. An Assessment of the Intelligence Functions of the Primary Education Level Children Aged 6-12 in an Endemic Goitre Region. J Clin Psy. 2006; 9(2): 61-69


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (0 kere görüntülendi)
 (1134 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale