ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Cilt : 23   Sayı : 4   Yıl : 2020
Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler


  Araknoid Kistleri Bulunan Bipolar Bozukluk Tamlı Hasta: Bir Olgu Sunumu [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2013; 16(1): 53-56

Araknoid Kistleri Bulunan Bipolar Bozukluk Tamlı Hasta: Bir Olgu Sunumu

Hatice Harmancı1, Aziz Mehmet Gökbakan2
1Dr. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Tokat
2Yrd.Doç.Dr. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Tokat

Araknoid kistler çoğunlukla klinik bulgu göstermeyen, radyolojik araştırmalar sırasında rastlantısal olarak saptanan ve içi beyin omurilik sıvısına benzer sıvıyla dolu, kistik beyin kitleleridirler. Çoğunlukla konjenital olarak oluşan kitleler travma, kanama veya enfeksiyonlardan sonra da gelişebilirler. Bütün beyin kitlelerinin yaklaşık %1'ini oluştururlar. En sık beyin orta hatta yerleşim gösterirler. Klinik yansımaları yerleştikleri bölge ve büyüklüklerine göre değişmekle birlikte, çoğu kitle semptom vermez. Sık görülen belirtileri arasında, epileptik nöbet, baş ağrısı, kafa içi basınç artışına bağlı bulgular bulunmaktadır. Ayrıca, endokrin bozukluklar, optik nörit, hidrosefali gibi durumlar da hastaların hekime başvuru nedenleri arasında yer almaktadır. Araknoid kistlere bağlı gelişen psikiyatrik hastalıklar az sayıda olmakla birlikte literatürde bildirilen vaka örnekleri bulunmaktadır. Bildirilen vakaların önemli bir çoğunluğunda, araknoid kist ve psikoz birlikteliğinden bahsedilmektedir, bu olgularda en sık görülen semptomlar, gerçekte olmayan varlıklar görme, bu görüntülerle konuşma, sinirlilik, iritabilite, düşmanca düşünceler besleme, şüphecilik ve hareketlilikte artış olarak bildirilmiştir. Literatürdeki yayınlara bakıldığında iki tane bipolar bozukluk ve araknoid kist birlikteliği olan olgu paylaşılmış olduğu görülmektedir. Sunduğumuz olgu bildiriminde, bipolar bozukluk tanısı alan, sağ temporal lobunda ve sol silvian fissüründe araknoid kistleri olan bir hasta tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Araknoid kist, bipolar bozukluk, temporal lob, silvian fissür.


A Bipolar Disorder Patient with Arachnoid Cysts: A Case Report

Hatice Harmancı1, Aziz Mehmet Gökbakan2
1Dr. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Tokat
2Yrd.Doç.Dr. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Tokat

Arachnoid cysts are cystic brain masses, filled with a liquid similar to cerebrospinal fluid. They generally do not show clinical presentation and they are incidentally detected during routine radiological evaluations. Although generally congenital, they can also develop following a trauma, a haemorrhage or an infection. They constitute approximately 1% of all brain tumours. In general, these masses are located on midbrain. Even though their clinical presentation depends on their localization and their size, arachnoid cysts are generally asymptomatic. Epileptic seizures, headache, discomfort due to the increase in intracranial pressure are among symptoms of these masses. In addition, conditions such as some endocrine disorders, optic neuritis, hydrocephalus can be cited among reasons by which patients apply to a medical institution. Psychiatric disorders which ocur because of the arachnoid cysts are rare but there are case reports depicted in the literature. In a great majority of the case reports, the co-ocurrence of arachnoid cysts and psychosis are brought up. Symptoms and signs most encountered in these cases are mentioned such as visual hallucinations, talking with unreal creatures, nervousness, irritability, persecutory way of thinking, suspiciousness and motor excitation. As we investigated case reports already published, we stated that two group of researchers put forth the accompaniment of bipolar disorder and arachnoid cysts. In the present case report, we report a patient with the diagnosis of bipolar disorder and, arachnoid cysts in the right temporal lobe and left sylvian fissure.

Keywords: Key Words: Arachnoid cyst, bipolar disorder, temporal lobe, sylvian fissure.


Hatice Harmancı, Aziz Mehmet Gökbakan. A Bipolar Disorder Patient with Arachnoid Cysts: A Case Report. J Clin Psy. 2013; 16(1): 53-56


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (0 kere görüntülendi)
 (1452 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale