ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Cilt : 23   Sayı : 4   Yıl : 2020
Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler


  Erken ve Geç Başlangıçlı Erkek Alkol Bağımlılarında Sosyodemografik, Klinik ve Psikopatolojik Özelliklerin Karşılaştırılması [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2002; 5(2): 82-91

Erken ve Geç Başlangıçlı Erkek Alkol Bağımlılarında Sosyodemografik, Klinik ve Psikopatolojik Özelliklerin Karşılaştırılması

Ahmet İNCE1, Zuhal DOĞRUER1, Hakan Türkçapar2
1Uz. Dr SSK Ankara Eğitim Hastanesi Psikiyatri Kliniği, ANKARA
2Doç. Dr., SSK Ankara Eğitim Hastanesi Psikiyatri Kliniği, ANKARA

Alkol bağımlılığının başlangıç yaşının klinik önemi olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmanın amacı erken ve geç başlangıçtı erkek alkoliklerdeki epidemiyolojik verilerin, kişilik özelliklerinin, ek ruhsal rahatsızlıkların ve çeşitli psikolojik belirtilerin karşılaştırılmasıdır. Psikiyatri kliniğine alkolü bırakma isteği ile başvuran, yatırılarak tedaviye alman 47 erkek hasta; sosyodemografik veri anketi, SCID-l, SCID-2, Kısa Semptom Envanteri, Beck Ansiyete Envanteri ve CIWA-Ar uygulanarak değerlendirilmiştir. Hastaların %66smda ek eksen-l ve/veya eksen-2 tanısı bulunmuştur. Erken başlangıçlılarda birinci derece yakınlarda alkol kullanım oranı, antisosyal kişilik bozukluğu ve major depresyon daha yüksek oranda bulunmuştur. Ayrı özellikler gösteren bu iki alkol bağımlılığı grubunun etiyoloji açısından incelenmesi, korunma ve tedavi için yeni yaklaşımlar geliştirilmesini sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Alkol, bağımlılık, erken-başlangıç, geç- başlangıç, komorbidite, kişilik.


Comparision of Sociodemographic, Clinic and Psychopathologic Features of The Early And Late Onset Alcohol Dependent Males

Ahmet İNCE1, Zuhal DOĞRUER1, Hakan Türkçapar2
1Uz. Dr SSK Ankara Eğitim Hastanesi Psikiyatri Kliniği, ANKARA
2Doç. Dr., SSK Ankara Eğitim Hastanesi Psikiyatri Kliniği, ANKARA

It's suggested that the age of onset of alcohol dependecy has clinical importance. The aim of this study is to compare epidemio-logic data, personality features, additional mental ilnesses and various psychologic symptoms of early and late onset male alcoholics. 47 male patients who were hospitalized because of alcohol dependency were assessed by using socio-demographic data questionnaire, SCID-l, SCID-II, Short Symptom Inventory, Beck Anxiety Inventory and CIWA-Ar. It's found that 66%of patients have comorbid Axis-1 and/or 2 diagnosis, and 51,9%of patients have comorbid Axis-2 diagnosis. The rate of alcohol use in first- degree relatives, the rate of antisocial personality disorder and major depression were found higher in early onset alcoholics. As these two alcohol dependency groups have different features, the etiologic investigation of these groups will provide new prophylaxis and treatment approaches.

Keywords: Key Words: Alcohol, dependency, early-onset, late-onset, comorbidity, personality.


Ahmet İNCE, Zuhal DOĞRUER, Hakan Türkçapar. Comparision of Sociodemographic, Clinic and Psychopathologic Features of The Early And Late Onset Alcohol Dependent Males. J Clin Psy. 2002; 5(2): 82-91


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (0 kere görüntülendi)
 (1446 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale