ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Cilt : 23   Sayı : 4   Yıl : 2020
Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler


  Conners-Wells Ergen Öz-Bildirim Ölçeği Uzun Formu: Türk Ergenlerde Psikometrik ¦¦ Özelliklerinin Değerlendirilmesi * [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2011; 14(2): 71-84

Conners-Wells Ergen Öz-Bildirim Ölçeği Uzun Formu: Türk Ergenlerde Psikometrik ¦¦ Özelliklerinin Değerlendirilmesi *

Sema Kaner1, Şener Büyüköztürk2, Elvan İşeri3, Aylin Ak4, Latife Özaydın5
1Prof.Dr., Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Bölümü
2Doç.Dr., Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi
3Prof.Dr., Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
4Uz., Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü
5Yrd.Doç.Dr., Gazi Üniversitesi Ankara Meslek Yüksek Okulu, Ankara

Amaç: Bu çalışmada Conners-Wells Ergen Özbildirim Ölçeği-Uzun (CWE00-U) formunun Türkçe'ye uyarlanması ve psikometrik özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Aşamalı örnekleme yoluyla 12-17 yaşındaki 1898 ergenin CWEÖÖ-U'a verdikleri yanıtlardan elde edilen verilere doğrulayıcı faktör analizi uygulanmıştır. Ölçeğin yapı geçerliği ayrıca alt ölçekler arası korelasyonlar, bilinen grupların kıyaslaması yöntemi ve madde analizi yoluyla da incelenmiştir Ölçüt geçerliği için CWEÖÖ- U'un Conners Anababa Dereceleme Ölçeği-Yenilen- miş/Uzun, Conners Öğretmen Dereceleme Ölçeği- Yenilenmiş/Uzun, Beck Depresyon Envanteri ve Çocuklar için Sürekli Kaygı Envanteri ile ilişkileri incelenmiştir CWEÖÖ-U'un iç tutarlılığı Cronbach alfa ve Spearman- Brown iki yarı güvenirliği teknikleriyle incelenmiştir Ölçeğin zaman içindeki tutarlığı ise test-yeniden test yöntemiyle test edilmiştir Bulgular: Doğrulayıcı faktör analizi, bir maddenin farklı bir alt ölçeğe yerleşmesinin dışında CWEÖÖ-U'nun Türk ergenlerinden elde edilen yapısının özgün ölçek ile özdeş olduğunu, güvenirlik analizleri de ölçeğin güvenirlik katsayılarının doyurucu düzeyde olduğunu ortaya koymuştur Sonuç: CWEÖÖ-U'nun Türkçe formunun, diğer bilgi kaynaklarının yanı sıra DEHB'nin uygulanan tedavinin etkisini belirlemede, ergenlerin görüşlerine dayalı olarak kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu söylenebilir Ancak, farklı DEHB tiplerinde ve farklı psikiyatrik tanı gruplarında ölçeğin yapı geçerliğinin incelenmesinde yarar vardır. Anahtar Sözcükler: Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, Conners-Wells ergen özbildirim ölçeği-uzun form, doğrulayıcı faktör analizi, geçerlik, güvenirlik. (Klinik Psikiyatri 2011;14: 71-84)

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, Conners-Wells ergen özbildirim ölçeği-uzun form, doğrulayıcı faktör analizi, geçerlik, güvenirlik.


Conners-Wells' Adolescent Self-Report Scale-Long Form: Evaluation Psychometric Properties for Turkish Adolescents

Sema Kaner1, Şener Büyüköztürk2, Elvan İşeri3, Aylin Ak4, Latife Özaydın5
1Prof.Dr., Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Bölümü
2Doç.Dr., Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi
3Prof.Dr., Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
4Uz., Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü
5Yrd.Doç.Dr., Gazi Üniversitesi Ankara Meslek Yüksek Okulu, Ankara

Objectives: Purpose of this study was to provide Turkish version and investigate psychometric properties of the Conners-Wells' Adolescent Self-Report Scale-Long Form- CASS-L. Method: By the means of multistage sampling 1898 children and adolescents aged 12-17 years old were enrolled in this study and confirmatory factor analysis was performed for their responses to CASS-L form. The structure validity of the scale was also investigated by the correlations between subscales, item analysis, and the comparison of known groups. To evaluate criterion validity the correlation with Conners' Teacher Rating Scale- Revised/Long-CTRS-R/L, Conners' Parent Rating Scale-Revised/Long. CPRS-R/L, Beck Depression Scale, and State-Trait Anxiety Inventory were conducted. Internal reliability of CASS-L was measured with Cronbach's alpha coefficient and Spearman-Brown split half coefficient, and test-retest reliability was also investigated. Results: Confirmatory factor analysis suggested that CASS-L CPRS-R/L form's structure derived from Turkish children were fit to the original structure of the scale except one item. Conclusion: It was concluded that besides the other information sources, the Turkish form of CASS-L is a valid and reliable instrument based on adolescents' reports and can be use to determining the effects of treatment. However, CASS-L1 structure validity must be investigated on the adolescents with different types of ADHD and different psychiatric diagnosis.

Keywords: Key Words: Attention Deficit/Hyperactivity Disorder, Conners-Wells' Adolescent Self-Report Scale-Long Form- CASS-L, confirmatory factor analysis, reliability, validity.


Sema Kaner, Şener Büyüköztürk, Elvan İşeri, Aylin Ak, Latife Özaydın. Conners-Wells' Adolescent Self-Report Scale-Long Form: Evaluation Psychometric Properties for Turkish Adolescents. J Clin Psy. 2011; 14(2): 71-84


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (0 kere görüntülendi)
 (1671 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale