ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Cilt : 23   Sayı : 4   Yıl : 2020
Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler


  Şizofreni Tanılı Hastaların Çocuklarında Dikkat, Bellek ve Yürütücü İşlevler [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2009; 12(4): 161-171

Şizofreni Tanılı Hastaların Çocuklarında Dikkat, Bellek ve Yürütücü İşlevler

Şahika Gülen Şişmanlar1, Ayşen Coşkun2, Belma Ağaoğlu2, Işık Karakaya3, Cavit Işık Yavuz4
1Yrd.Doç.Dr., Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
2Prof.Dr Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
3Yrd.Doç.Dr. Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Kocaeli
4Doç.Dr., Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nörolojik Bilimler Enstitüsü, İstanbul

Amaç: Çalışmamızda şizofreni tamlı hastaların çocuklarında dikkat, bellek ve yürütücü işlevlerin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Çalışma grubunu ebeveynleri şizofreni tanısı almış, 8-15 yaş arasındaki, yüksek risk taşıyan 27 çocuk; kontrol grubunu ise ebeveyn ve birinci derecede akrabalarında psikotik bozukluk öyküsü bulunmayan 23 çocuk oluşturmuştur. Şizofreni tamlı ebeveynler SCID-I ile değerlendirilmiş, kontrol grubundaki çocukların ebeveynleri ile klinik görüşme yapılarak SCL-90-R uygulanmıştır. Çocuklardaki ruhsal değerlendirmede DSM-IV'e dayalı klinik görüşme yapılmış ve ebeveynlere Gadow ve Sprafkin Belirti Tarama Envaneri-4 verilmiştir. Tüm çocuklara Wechsler Çocuklar için Zeka Testi Geliştirilmiş Formu (WISC-R), Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi, California Sözel Öğrenme Testi - Çocuk Versiyonu (CSÖT-Ç), Wisconsin Kart Eşleme Testi (WKET), Stroop Resim Kelime Testi, Kategori Adlandırma Testi ve Weschler Bellek Ölçeği'nin Görsel Anlık Bellek Uzamı Alt Testi uygulanmıştır. Bulgular: Yüksek risk grubundaki çocuklar yürütücü işlevler, sözel bellek ve öğrenme testlerinde kontrol grubuna kıyasla daha düşük performans sergilemişlerdir. Performans düşüklüğü WKET'nin “tamamlanan kategori sayısı", CSÖT- Ç'nun "Liste-1/5" ve "Uzun Gecikmeli İpucuyla Hatırlama" alanlarında istatistiksel anlamlılık düzeyine ulaşırken; çocukların taşıdıkları ruhsal hastalık tanıları kontrol altına alınarak bu testlerde değerlendirme yapıldığında, CSÖT- Ç'ndan elde edilen puanlarda gruplar arasındaki farkın ortadan kalktığı görülmüştür. Sonuç: Yüksek-risk grubundaki çocukların yürütücü işlevlerde daha düşük performans göstermesi, şizofreni etyolojisinde nöro- gelişimsel varsayımı desteklemektedir.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Şizofreni, yüksek risk grubu, nöro- psikoloji.


Attention, Memory and Executive Functions in the Offspring of Schizophrenic Patients

Şahika Gülen Şişmanlar1, Ayşen Coşkun2, Belma Ağaoğlu2, Işık Karakaya3, Cavit Işık Yavuz4
1Yrd.Doç.Dr., Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
2Prof.Dr Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
3Yrd.Doç.Dr. Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Kocaeli
4Doç.Dr., Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nörolojik Bilimler Enstitüsü, İstanbul

Objective: The purpose of this study was to examine the attention, memory and executive functions in the offspring of patients with schizophrenia. Method: Twenty- seven high-risk children of patients with schizophrenia aged between 8-15 years; and 23 children who did not have family history of psychotic disorder were enrolled. Patients with schizophrenia were evaluated using SCID-I. Parents of children in the control group filled SCL-90-R and were evaluated by clinical interview to rule out any psychotic disorder. The diagnoses of psychiatric disorders in all children were established by DSM-IV-based clinical interviews with children and their parents. All children underwent a neuropsychological battery composed of WISC-R, Bender Visual - Motor Gestalt Test, California Verbal Learning Test - Children Version (CVL.T- C), Wisconsin Card Sorting Test (WCST), Stroop Color and Word Test, Category Naming Test, and Visual Memory Span Subtest of Wecshler Memory Scale. Results: The high-risk children possessed impaired performance on the tasks of executive functioning, verbal memory and learning. In the high-risk group impairment was significant on "List-1/5", "long delayed cued recall" (CVL.T-C) and "categories achieved" (WCST) scores, but when psychiatric disorders were controlled, statistical difference between groups on CVL.T-C disappeared. Conclusion: In our study, decreased performance of high-risk group in executive functioning may support neurodevelopmental hypothesis in the etiology of schizophrenia.

Keywords: Key Words: Schizophrenia, high-risk group, neuropsychology.


Şahika Gülen Şişmanlar, Ayşen Coşkun, Belma Ağaoğlu, Işık Karakaya, Cavit Işık Yavuz. Attention, Memory and Executive Functions in the Offspring of Schizophrenic Patients. J Clin Psy. 2009; 12(4): 161-171


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (0 kere görüntülendi)
 (2940 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale