ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Akut Manide Psikofarmakolojik Tedavi Yaklaşımları [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2000; 3(1): 5-13

Akut Manide Psikofarmakolojik Tedavi Yaklaşımları

Erkan Özcan1
Yrd. Doç. Dr. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, MALATYA

Akut maninin tedavi edilmesi hasta, hastanın ailesi, tedaviyi üstlenmiş olan klinik ve toplum için acil bir tıbbi sorundur. Ancak akut atak tedavi edilirken gözönünde tutulması gereken ikinci önemli konu sürdürüm tedavisinin de gerekli olacağıdır. Bu durumda lityumun birinci seçenek ilaç olma özelliği sürmektedir. Akut dönemdeki antimanik etkililikleri bilinen valproat ve karba- mazepin, lityum ile birlikte duygudurum düzenleyicisi olarak kabul edilmektedir. Öteden beri manik atak tedavisinin klinik uygulamada vazgeçilmez ilaçları olan klasik antipsikotiklerle birlikte piyasaya ardarda çıkan atipik ya da yeni antipsikotiklerin kullanımı da giderek artmaktadır. Bunlara ek olarak birçok yeni bileşik, özellikle antikonvülzan özelliktekiler, antimanik olarak kullanılmaya adaydırlar.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Bipolar bozukluk, mani, akut tedavi, duygudurumun düzenlenmesi, psikofarmakoloji.

Psychopharmacological Treatment of Acute Mania

Erkan Özcan1
Yrd. Doç. Dr. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, MALATYA

Treatment during an acute manic episode is essential not only for that period but also it bears so much importance for the sake of the patient, the family, the clinic involved with the treatment and even the society. The second issue is the necessity of maintenance treatment that is compulsory to follow the acute episode. Lithium is still the drug of choice. Other so-called mood stabilizers valproate and carbamazepine are also efficacious. Traditional antipsychotics are commonly used and atypical antipsychotics have also attracted great interest. Some novel anticonvulsants and other compounds are under investigation for this indication.

Keywords: Key Words: Bipolar disorder, mania, acute treatment, mood stabilisation, psychopharmacology.

Erkan Özcan. Psychopharmacological Treatment of Acute Mania. J Clin Psy. 2000; 3(1): 5-13
Makale Dili: İngilizce

 (0 kere görüntülendi)
 (2740 kere indirildi)
LookUs & Online Makale