ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Cilt : 23   Sayı : 4   Yıl : 2020
Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler


  Manyetik Rezonans ve Bilgisayarlı Tomografi Öncesi Hastalarda Anksiyete ve Depresyon [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2008; 11(2): 77-83

Manyetik Rezonans ve Bilgisayarlı Tomografi Öncesi Hastalarda Anksiyete ve Depresyon

Gülten Karadeniz0, Serdar Tarhan0, Emre Yanıkkerem0, Özden Dedeli0, Erkan Kahraman0

Amaç: Tanımlayıcı tipteki araştırma, hastaların manyetik rezonans ve bilgisayarlı tomografi öncesi, anksiyete ve depresyon düzeylerini belirlemek amacıyla uygulanmıştır. Yöntem: Araştırma, Nisan 2006-Nisan 2007 tarihleri arasında, Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim, Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji ünitesine başvuran 116 hasta ile yapılmıştır. Veriler, işlem öncesinde hastalardan, sosyodemografik soru formu ve Hastane Anksiyete ve Depresyon ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizi SPSS for Windows version 10.0 istatistik programı ile yapılmıştır, istatistiksel analizlerinde ortalama, yüzde dağılımları, ANOVA, t testi ve korelasyon analizi kullanılmıştır. Bulgular: Örneklemin yaş ortalaması 41.36 14.78 olup, %64.3 kadın hastalardır. Manyetik rezonans ve bilgisayarlı tomografi öncesi hastaların anksiyete ölçeği Hastane Anksiyete ve Depresyon ölçeği-Anksiyete) ortalaması 8.2 3.8 olup (en düşük=0, en yüksek=20) olarak bulunmuştur. 10 kesme noktasına göre örneklemin büyük çoğunluğu (%63.7) anksiyete yönünden risk altında olduğu görülmüştür. Hastaların Hastane Anksiyete ve Depresyon ölçeği- Depresyon ortalaması 7.7 2.5 olup (en düşük= 0, en yük- sek= 21) olarak belirlenmiş ve 7 kesme noktasına göre örneklemin %12.5'inin depresyon yönünden risk altında olduğu belirlenmiştir. Sonuç: Bu çalışmadan elde edilen bulgular, Manyetik rezonans ve bilgisayarlı tomografi gibi, hastaların ileri tetkik olarak algıladıkları endişe ve korku yaratan tanı işlemlerinin anksiyete ve depresyon düzeylerini etkilediğini göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Manyetik rezonans, bilgisayarlı tomografi, anksiyete, depresyon.


Anxiety and Depression in Patients Before Magnetic Resonance and Computer Tomography

Gülten Karadeniz0, Serdar Tarhan0, Emre Yanıkkerem0, Özden Dedeli0, Erkan Kahraman0

Objective: The aim of this descriptive study was to determine anxiety and depression level of patients before Magnetic Resonance and Computer Tomography procedures. Method: The study has been done between April 2006 and April 2007. We used the radiology unit of Training and Research Hospital of The University of Celal Bayar Medical School, which is located in Manisa province of Turkey as the research setting. There were 116 patients in the study. Data has been collected by using questionnaire which included sociodemographics and Hospital Anxiety Depression Scale. Data was analysed by SPSS 13.0 version. Medium, percentage, Independent sample t test, ANOVA and correlation analysis were used for statistical analysis. Results: Mean age was 41.36±14.78. The majority of the patients in the study sample was female ( 64.3%). The mean score of Hospital Anxiety Depression Scale before Magnetic Resonance and Computer Tomography was 8.2±3.8 (0- 20). Taking 10 as cutting point, 63.7% of patients had anxiety. Mean score was 7.7±2.5 (0-21). Taking 7 as cutting point depression was present among 12.5 % of patients. Conclusion: The results in this study suggest a role for Magnetic Resonance and Computer Tomography on anxiety and depression levels of patients. The Magnetic Resonance and Computer Tomography procedures effected anxiety and depression level of patients in this study. This negative effect was caused by the anxiety and fear, the patients felt before Magnetic Resonance and Computer Tomography procedures.

Keywords: Key Words: Magnetic Resonance, Computer tomography, anxiety, depression


Gülten Karadeniz, Serdar Tarhan, Emre Yanıkkerem, Özden Dedeli, Erkan Kahraman. Anxiety and Depression in Patients Before Magnetic Resonance and Computer Tomography. J Clin Psy. 2008; 11(2): 77-83


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (0 kere görüntülendi)
 (1331 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale