ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Cilt : 23   Sayı : 4   Yıl : 2020
Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler


  Paradoksal Disfaji Ardındaki Geriyatrik Depresyon: Bir Olgu [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2012; 15(3): 181-186

Paradoksal Disfaji Ardındaki Geriyatrik Depresyon: Bir Olgu

Demet Güleç Öyekçin1, Pınar Çetinay Aydın2, Yıldız Değirmenci3
1Yrd: Doç.Dr., Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı
2Uz.Dr., Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul.
3Uz.Dr., Nöroloji Anabilim Dalı, Çanakkale

Yaşlılığa özgü fiziksel ve ruhsal bozuklular yaygındır. Yaşlılarda depresif belirtiler yüksek oranda saptanırken, majör depresif bozukluğun yaygınlığı %1-5 oranında değişmektedir. Geriyatrik hasta grubunda bedensel belirtiler sıktır ve altta yatan psikiyatrik bozukluğun öncü belirtisi olabilirler. Bu türden yakınmalar, ruhsal hastalıkların tanınmasını geciktirebilir veya majör depresif bozuklukta görülen belirtilerle karışabilir. Bu olgu sunumunda paradoksal disfaji şikayeti ile hastaneye başvuran 76 yaşındaki erkek hastanın, hastalık sürecinin, ayırıcı tanısının ve tedavi sürecinin tartışılması amaçlanmıştır. Katı gıdaları yutabilen ancak sıvı gıdaları yuta- mayan hastanın fizik muayenesi, nörolojik muayenesi ve kulak burun boğaz muayenesi yapılmış, psikiyatrik değerlendirme sonucunda psikotik özellikli majör depresif bozuluk tanısı saptanmıştır, intihar düşüncelerinin ve beslenme bozukluğunun olması nedeniyle yatarak tedavi edilmesine karar verilen hastaya antidepresan ve anti- psikotik tedavi verilmiş ve hasta remisyona girdikten sonra taburcu edilmiştir. Disfaji yakınmasının başlamasından çok daha önce depresif belirtilerin ortaya çıktığı öğrenilen hasta, hastaneye disfaji geliştikten sonra başvurmuştur. Bu olguda, atipik bir bedensel belirti olan disfajinin mortalite ve morbidite riski yüksek geriyatrik depresyona bağlı olduğu belirlenmiştir. Yaşlılarda atipik bedensel belirtilerin dikkate alınması ve araştırılması önemlidir çünkü bu yaş grubunda atipik bedensel belirtiler geriyatrik depresyonun öncü belirtisi olabilir. Konuyla ilgili farkındalığın artması erken tanı ve tedavi şansını artıracaktır.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Geriyatri, depresyon, disfaji.


Geriatric Depression with the Complaint of Paradoxal Dysphagia: A Case Report

Demet Güleç Öyekçin1, Pınar Çetinay Aydın2, Yıldız Değirmenci3
1Yrd: Doç.Dr., Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı
2Uz.Dr., Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul.
3Uz.Dr., Nöroloji Anabilim Dalı, Çanakkale

Physical and mental disorders are common in elderly. While depressive symptoms are prevalent in the elderly, the diagnosis of major depressive disorder is 1-5% at this age group. Physical symptoms are also common in geriatric patients. Somatic complaints may be the leading symptoms of an underlying psychiatric disorder or they may delay the recognition of a mental disorder. In this case report, the course, differential diagnosis and the treatment of a 76 year old male patient who admitted to the hospital with a complaint of paradoxal dysphagia is discussed. The patient was unable to swallow liquids not solids. After the physical, orapharyngolaryngeal, neurological and psychiatric examination, the patient was diagnosed as major depressive disorder with psychotic features and then was hospitalized because of suicidal thoughts and nutritional problems. Antidepressant and antipsychotic treatment was performed and the patient was discharged in remission.We found out that depressive symptoms were present before the dysphagia, but the patient admitted to the hospital after dysphagia symptom emerged. In this case report we recognized that the atypical physical symptom had appeared as a result of geriatric depression; the latter being known to have high risk of mortality and morbidity in elderly. Atypical somatic symptoms in the elderly should be taken into account and investigated carefully as they may present as a pioneer sign of geriatric depression and may provide early diagnosis of the disorder.

Keywords: Key Words: Geriatry, depression, dysphagia.


Demet Güleç Öyekçin, Pınar Çetinay Aydın, Yıldız Değirmenci. Geriatric Depression with the Complaint of Paradoxal Dysphagia: A Case Report. J Clin Psy. 2012; 15(3): 181-186


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (0 kere görüntülendi)
 (2433 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale