ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Cilt : 23   Sayı : 4   Yıl : 2020
Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler


  Cornell Demansta Depresyon Ölçeğinin Türk Demans Hastalarında Geçerlik ve Güvenilirliği [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2009; 12(1): 21-34

Cornell Demansta Depresyon Ölçeğinin Türk Demans Hastalarında Geçerlik ve Güvenilirliği

Okan Taycan1, Engin Eker2
1Uz.Dr., Muş Devlet Hastanesi Psikiyatri Kliniği, Muş
2Prof.Dr., İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, İstanbul

ÖZET Amaç: Depresyon demans hastalığında en sık gözlenen psikiyatrik bozukluktur. Bu çalışmanın amacı demanslı hastalarda major depresyon belirtilerini hem hasta hem de bakımverenle yapılan görüşmeler sonucunda elde edilen bilgiler doğrultusunda değerlendirmeye yönelik Cornell Demansta Depresyon Ölçeğinin bir grup demans hastasında geçerlik ve güvenilirliğini araştırmaktır. Yöntem: Çalışma bir üniversite hastanesi psikiyatri polikliniğine başvuran 45 (%43), İstanbul'da bulunan dört farklı huzurevinde kalan 60 (%57) demans hastasını kapsamaktadır. Bütün hastalar DSM-IV kriterlerine göre demans tanısı almışlardır. Tüm hastalara Cornell Demansta Depresyon Ölçeği'nin yanı sıra DSM -IV Eksen I Bozuklukları için Yapılandırılmış Klinik Görüşme Anketi (SCID-I), Standardize Mini Mental Test, Geriatrik Depresyon Ölçeği, Global Yıkım Ölçeği ve araştırmacılar tarafından hazırlanan sosyodemografik veri formu uygulanmıştır. Geçerlik çalışması ölçek toplam puanının, SCID- I ile yapılan klinik görüşme sonucu konulan tanıyla karşılaştırılması şeklinde yapılmıştır. Bulgular: Ölçeğin test-tekrar test tutarlılığı (r: 0.79) ve iç tutarlılığı (a: 0.88) yüksek bulunmuştur. Ayrıca ölçeğin toplam skorunun ve 15. madde dışında kalan diğer maddelerinin depresyonu olan demans hastalarını, depresyonu olmayanlardan ayırt edebildiği gösterilmiştir. Tartışma: Cornell Demansta Depresyon Ölçeği Türkçe versiyonu demans hastalarında depresyon araştırılması için geçerli ve güvenilir bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Demans, depresyon, geçerlik, güvenilirlik.


Reliability and Validity of the Cornell Scale for Depression in Dementia in Turkish Demented Patients

Okan Taycan1, Engin Eker2
1Uz.Dr., Muş Devlet Hastanesi Psikiyatri Kliniği, Muş
2Prof.Dr., İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, İstanbul

Reliability and Validity of the Cornell Scale for Depression in Dementia in Turkish Demented Patients Objective: Depression is the most common psychiatric disorder among patients with dementia. The aim of this study was to investigate the validity and reliability of the Turkish version of Cornell Scale for Depression in Dementia. The scale was developed specifically to assess signs and symptoms of major depression in dementia on the basis of two semi-structured interviews; an interview with an informant and an interview with the patient. Method: The study was carried out with 45 (43%) demented patients attending to the psychiatry outpatient unit of a university hospital and 60 (57%) demented patients from four different nursing homes in Istanbul. All participants were fulfilling the DSM-IV criteria for dementia. Besides the Turkish version of Cornell Scale for Depression in Dementia, Structured Clinical Interview for DSM-IV (SCID-I), Mini Mental State Examination, Geriatric Depression Scale, Global Deterioration Scale and sociodemographic data form developed by the researchers were applied to all participants. The validity study was based on comparisons between total score of the scale and diagnosis established by using SCID-I. Results: A high test-retest reliability (r: 0.88) and internal consistency (a: 0.79) were found. The total score and items of the scale were discriminated demented patients with depression from demented patients without depression except for item 1 5. Conclusion: The Turkish version of Cornell Scale for Depression in Dementia is a reliable and valid instrument in investigating depression in dementia.

Keywords: Key Words: Dementia, depression, validity, reliability.


Okan Taycan, Engin Eker. Reliability and Validity of the Cornell Scale for Depression in Dementia in Turkish Demented Patients. J Clin Psy. 2009; 12(1): 21-34


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (0 kere görüntülendi)
 (939 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale