ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Cilt : 23   Sayı : 4   Yıl : 2020
Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler


  Cinsel İstismar Mağduru Bir Grup Çocuk ve Ergende TSSB Belirtileri ve WISC-R Puanları [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2010; 13(4): 177-184

Cinsel İstismar Mağduru Bir Grup Çocuk ve Ergende TSSB Belirtileri ve WISC-R Puanları

Şahika Gülen Şişmanlar1, Işık Karakaya2, Sevda Özer3, Belma Ağaoğlu4
1Yrd.Doç.Dr., Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmit
2Doç.Dr., Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmit
3Psk., Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmit
4Prof.Dr., Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmit

Amaç: Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) ile zeka düzeyi arasındaki ilişkiye dair yazında çelişkili sonuçlar bulunmaktadır. Çalışmamızda TSSB belirti kümeleriyle Wechsler Çocuklar için Zeka Testi (WISC-R) sonuçları arasındaki bağlantıyı değerlendirerek bu ilişkiyi daha iyi anlamayı amaçladık. Yöntem: 7-13 yaş grubunda TSSB tanısıyla takip edilmekte olan, cinsel istismar mağduru 35 çocuk çalışmamıza alındı. DSM-IV'e (Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal Elkitabı- Dördüncü Baskı) dayalı klinik görüşmelerin yanı sıra travma sonrası stres belirtilerini taramaya yönelik olarak Çocuklar için Travma Sonrası Stres Tepki Ölçeği (ÇTSS-TÖ) uygulandı. Çocukların zeka düzeyleri Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği (WISC-R) ile değerlendirildi. Bulgular: WISC-R testine göre sözel zeka puanı, performans ve toplam zeka puanından anlamlı düzeyde düşük bulundu. TSSB belirti kümeleri ile WISC-R puanlarının ilişkisine bakıldığında, “yeniden yaşantılama" belirti kümesi ile sözel zeka puanı arasında zıt bir ilişki saptandı. Çocukların "aritmetik ve sayı dizisi" testlerinde, diğer alt testlerden daha düşük performans sergiledikleri görüldü. Sonuç: Çalışmamız TSSB ile sözel zeka düzeyi arasında zıt bir ilişki olduğunu, sözel zeka düzeyi düşük çocuklarda yeniden yaşantılama belirtilerinin daha fazla görüldüğünü göstermektedir. Çalışma sonuçlarımız TSSB'nin dikkat ve çalışan bellek üzerine olumsuz etkisinin olabileceğini düşündürmekle birlikte kısıtlılıkları nedeni ile sonuçlar dikkatle yorumlan- malıdır.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Travma sonrası stres bozukluğu, çocuk, zeka.


The Relationship Between PTSD Symptoms and W/SC-R Scores in a Group of Sexually Abused Children and Adolescents: A Preliminary Study

Şahika Gülen Şişmanlar1, Işık Karakaya2, Sevda Özer3, Belma Ağaoğlu4
1Yrd.Doç.Dr., Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmit
2Doç.Dr., Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmit
3Psk., Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmit
4Prof.Dr., Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmit

Objectives: There are conflicting results about the relationship between Posttraumatic Stres Disorder (PTSD) and IQ (intelligence quotient). So, aim of this study is to get a better understanding about this relationship by evaluating the connection between PTSD symptoms and WISC-R (Wechsler Intelligence Scale for Children- Revised) scores. Method: Thirty five children aged between 7-13 years were recruited for the study. They had been sexually abused and were followed with the diagnosis of PTSD. Besides of DSM-IV-based (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders-Fourth Edition) clinical interviews, they were applied Children's PTSD-Reaction Index (CPTS-RI). Moreover, IQ level of the children were evaluated by WISC-R. Results: Verbal IQ score were found to be significantly lower than both performance and full scale IQ scores of WISC-R. When examining the correlation of PTSD symptom categories and WISC-R scores, a negative correlation between "re-expe- riencing" symptoms and verbal IQ score were observed. Additionally, the performance of children in "arithmetic and digit span" subtests were worse than that in the other subtests of WISC-R. Conclusion: Our study states a negative correlation between PTSD symptomatology and verbal IQ, more re-experiencing symptoms in children with lower verbal IQ level. The results of this study also give rise to thought that PTSD may negatively effect functions of attention and working memory.

Keywords: Key Words: Posttraumatic stres disorder, child, IQ.


Şahika Gülen Şişmanlar, Işık Karakaya, Sevda Özer, Belma Ağaoğlu. The Relationship Between PTSD Symptoms and W/SC-R Scores in a Group of Sexually Abused Children and Adolescents: A Preliminary Study. J Clin Psy. 2010; 13(4): 177-184


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (0 kere görüntülendi)
 (1375 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale