ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Cilt : 23   Sayı : 4   Yıl : 2020
Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler


  Travma Sonrası Stres Bozukluğu ve Sınav Kaygısı için EMDR: Olgu Sunumu [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2010; 13(1): 42-47

Travma Sonrası Stres Bozukluğu ve Sınav Kaygısı için EMDR: Olgu Sunumu

Önder Kavakçı1, Osman Yıldırım2, Nesim Kuğu3
1Yrd.Doç.Dr.Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Sivas
2Dr. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Sivas
3Doç.Dr., Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Sivas

Travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) gelişmesine yol açan etkenlerden biri de trafik kazalarıdır ve Türkiye'de oldukça yaygındır. Göz hareketleri ile duyarsızlaştırma ve yeniden işleme (EMDR) son yıllarda özellikle travma sonrası stres bozukluğunda (TSSB) etkili olduğu gösterilmiş bir yaklaşımdır. Sınav kaygısı; öğrenciler için sıklıkla akademik alanda performans düşüklüğü ve psikolojik problemlerle birlikte olan önemli bir sorundur. Sınav kaygısı olanlar; değerlendirileceği zaman gerilim, endişe ve santral sinir sisteminin aşırı uyarılmasını içeren istenmeyen bir durum yaşarlar. Endişe içeren tekrarlayın düşünceler, kendini eleştiren felaketleştirici düşünceler, fizyolojik uyarılmışlık ve belirgin duygusal sıkıntı sınav kaygısına eşlik eder. Sınavlarla ilgili olumsuz deneyimler sınav kaygısının oluşmasına neden olabilmektedir. Sınav kaygısının tedavisi için çeşitli psikoterapi yöntemlerinin yararlı olduğu bildirilmiştir. Sınav kaygısı tedavisinde EMDR denediğini bildiren az sayıda yayın vardır. Bu çalışmada trafik kazası sonrası TSSB gelişen ve EMDR uygulanması sonucunda iyileşen 17 yaşında bir olgu sunulmuştur. TSSB belirtilerinin düzelmesinin ardından üniversite giriş sınavı ile ilgili yoğun korku ve kaygı bildiren hastada, bu kaygının önceki olumsuz sınav yaşantıları ile ilişkili olduğu belirlenmiş, bu yaşantılarına yönelik EMDR tedavisi sonunda sınav kaygısı belirtilerinde belirgin düzelme görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: EMDR, sınav kaygısı, travma sonrası stres bozukluğu, ergen.


EMDR for Post Travmatic Stress Disorder and Test Anxiety: A Case Report

Önder Kavakçı1, Osman Yıldırım2, Nesim Kuğu3
1Yrd.Doç.Dr.Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Sivas
2Dr. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Sivas
3Doç.Dr., Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Sivas

Prevalence of traffic accidents is very high in Turkey and traffic accidents are one of the underlying reasons of Posttraumatic Stress Disorder (PTSD). Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) is a new therapeutic method which is effective for PTSD. Test anxiety is a significant problem for students which leads to a decline in academic performance and cause severe psychological problems. People with test anxiety experience undesirable symptoms like tension, worry and overstimulation of the central nervous system when they are under evaluation. Recurrent worried, self-critical and catastrophic thoughts and physiologic arousal accompany test anxiety. Negative experiences about examinations can lead to test anxiety. Various psychoterapeutic approaches have been reported that are beneficial in the treatment of test anxiety. Few publications have reported trial of EMDR in the treatment of test anxiety. We describe a 17 year-old girl who had PTSD following a traffic accident and who was treated by EMDR. After treatment of PTSD, the girl reported intense fear and anxiety about the university entrance examination. This anxiety was associated with negative experiences about previous examinations. EMDR treatment focused on these negative experiences and significant improvement was obtained.

Keywords: Key Words: EMDR, test anxiety, post traumatic stres disorder, adolescent.


Önder Kavakçı, Osman Yıldırım, Nesim Kuğu. EMDR for Post Travmatic Stress Disorder and Test Anxiety: A Case Report. J Clin Psy. 2010; 13(1): 42-47


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (0 kere görüntülendi)
 (6441 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale