ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Cilt : 23   Sayı : 4   Yıl : 2020
Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler


  Yataklı Tedavi Hizmeti Sunan Psikiyatri Kliniklerinde Ektanılar [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2013; 16(1): 47-52

Yataklı Tedavi Hizmeti Sunan Psikiyatri Kliniklerinde Ektanılar

Çağatay Karşıdağ1, Umut Mert Aksoy1, Gökşen Yüksel1, Nihat Alpay2, Atilla Uysal3
1Uz.Dr., Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 1.Psikiyatri Kliniği
2Uz.Dr., Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 1.Psikiyatri Kliniği,
3Uz.Dr., Yedikule Göğüs Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

Amaç: Son yıllarda psikiyatrik hastaların yaşam kalitesinin arttırılmasına yönelik birçok tedavi ve rehabilitasyon programları geliştirilmiştir. Ancak ek tanı psikiyatri hastalarında halen ihmal edilmektedir. Bu durum da hastada öngörülemeyen komplikasyonlara veya var olan psikiyatrik bozukluğun şiddetinin artmasına neden olabilmektedir. Bu amaçla bir psikiyatri hastanesine yatan tüm hastalardan istenen konsültasyonlar incelenmiş ve yatan psikiyatrik hastaların eş tanılarına dikkat çekilmesi hedeflenmiştir. Yöntem: Ocak 2007 - Aralık 2009 tarihleri arasında hastanenin psikiyatri kliniklerine yatan hastalar çalışmaya alınmıştır. Bu amaçla hastanemiz otomasyon sistemine kayıtlı 6334 konsültasyon isteği taranmıştır. Bu hastaların yaş, cinsiyet, yattığı psikiyatri kliniği, yattığı gün sayısı, konsültasyon istenen branş ve hastanın çıkış tanıları incelenmiştir. Bulgular: Konsültasyon isteyen servislerin dağılımına bakıldığında en fazla akut psikiyatri servislerinden (n=5158, %81.4), sonra da adli servislerden (n=674, %10.6) hastaya konsültasyon istendiği belirlenmiştir. İstenen branşlara göre konulan tanılar incelendiğinde merkezi sinir sitemi ile ilgili ön tanılar olguların %23.7'sini oluşturmaktadır. Bunu solunum sistemi hastalıkları (%15.5), kas-iskelet sistemi hastalıkları (%14.4), endokrin ve metabolizma hastalıkları (%13.3) izlemektedir. Sonuç: Ek tanılar hem psikiyatrik tablonun ağırlaşmasına hem de mevcut tıbbi hastalığın normalden daha şiddetli yaşanmasına neden olmaktadır. Bu nedenle psikiyatri hastalarının genel tıbbi durumları göz ardı edilmemeli, ayrıca psikiyatri hekimlerinin de genel tıbbi bilgilerinin güncellenme gereği unutulmamalıdır.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Psikiyatri hastanesi, konsültasyon, genel tıp, organik, diyabet.


Common Medical Problems in Inpatient Psychiatric Care Clinics

Çağatay Karşıdağ1, Umut Mert Aksoy1, Gökşen Yüksel1, Nihat Alpay2, Atilla Uysal3
1Uz.Dr., Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 1.Psikiyatri Kliniği
2Uz.Dr., Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 1.Psikiyatri Kliniği,
3Uz.Dr., Yedikule Göğüs Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

Objectives: Recently, many treatment and rehabilitation programs have been developed to increase life quality of psychiatric patients. Nevertheless, comorbid medical problems of psychiatric patients are still being neglected. This may lead to unpredictable complications or exacerbation of the existing psychiatric disorder of the patient. Consultations of all psychiatric patients treated in a psychiatric hospital were examined. We aimed to pay attention to the comorbidity in the psychiatric inpatients. Method: Patients hospitalized to psychiatry services of the mental hospital between January 2007 and December 2009 were enrolled in the study. With this object in mind, we screened 6334 consultation request recorded in our hospital's automation system. Age, gender, inpatient psychiatry clinic, number of hospitalized days, specialty from which a consultation is required and the discharge diagnostics of the patients were investigated. Results: Although the number of hospitalized patients has decreased the power of the study, size of the case number increased it. The evaluation of the diagnosis based on the requested specialties revealed that 23.7% of the cases were requested from neurology. It was followed by respiratory system diseases (15.5%), musculoskeletal system diseases (14.4%), endocrine and metabolic diseases (13.3%) and cardiovascular diseases (11.3%) respectively. Conclusion: Comorbid diseases will exacerbate the clinical manifestation of the psychiatric diseases and on the other hand this will increase the severity of the existing medical condition. Therefore, general medical condition of the psychiatric patients must not be neglected. It is obvious that psychiatrists should update their general medical knowledge in this respect.

Keywords: Key Words: Psychiatric hospital, consultation, general medicine, organic, diabetes.


Çağatay Karşıdağ, Umut Mert Aksoy, Gökşen Yüksel, Nihat Alpay, Atilla Uysal. Common Medical Problems in Inpatient Psychiatric Care Clinics. J Clin Psy. 2013; 16(1): 47-52


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (0 kere görüntülendi)
 (1086 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale