ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Cilt : 23   Sayı : 4   Yıl : 2020
Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler


  Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı ve Depresyon [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2001; 4(3): 147-153

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı ve Depresyon

Fevzi ATACANLI1, Nesrin DİLBAZ2
1Uz. Dr., Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Uzmanı
2Doç. Dr., Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi II. Psikiyatri Kliniği, Ankara

Süreğen ve hastanın yaşam kalitesini olumsuz etkileyen kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) sıklıkla, başta depresyon olmak üzere çeşitli psikiyatrik bozukluklara neden olmaktadır. Bu çalışmanın amacı, hastaneye KOAH nedeniyle yatırılan hastalarda depresyon sıklığını araştırmaktır. Ayrıca bu hastalarda; yaş, cinsiyet, medeni durum, sosyoekonomik düzey, eğitim durumu, yerleşim yeri, sistemik hastalık öyküsü, sigara alışkanlığı ve steroid kullanımı ile depresyon ilişkisi de incelenmiştir. Çalışmaya Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Merkezi'nde Ocak-Şubat 2000 döneminde KOAH tanısı ile yatmakta olan ve rastgele seçilmiş 100 hasta alınmıştır. Hastalardan FEV1 (1. saniyedeki zorlu ekspirasyon volümü) değeri %75'in altında olmak, okur-yazar olmak ve psikiyatrik hastalığı olmamak ölçütlerini karşılayanlar çalışmaya alınmışlardır. Depresyon tamlan Prime MD ile konmuştur ve depresyonun şiddetini ölçmek amacıyla Beck depresyon envanteri (BDE) ile hastane anksiyete ve depresyon ölçeği (HADÖ) kullanılmıştır. Verilerin istatistiksel analizleri; ki kare, Fisher'in exact ki kare, bağımsız t, Spearman korelasyon ve Mann-Whitney U testleri kullanılarak yapılmıştır ve p<0.05 değeri anlamlı kabul edilmiştir

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: KOAH, depresyon, prevalans, Prime MD.


Chronic Obstructive Pulmonary Disease and Depression

Fevzi ATACANLI1, Nesrin DİLBAZ2
1Uz. Dr., Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Uzmanı
2Doç. Dr., Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi II. Psikiyatri Kliniği, Ankara

Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is a chronic debilitating, organic disease that might cause frequently some psychiatric disturbances, especially depression. The purpose of this study is to determine the frequency of depression in hospitalized COPD patients. In addition, the association of depression and age, sex, marital status, socioeconomical level, education profile, occupation, history of systemic disease, smoking and steroid treatment were also analysed. This study was performed at Atatürk Chest Disease and Chest Surgery Center during January- February 2000 and 100 COPD hospitalized patients were randomly selected and enrolled into this study. To be included in the study patients should fulfil the criteria of FEV1 were less than %75. The patients should be literate to fill out the inventories. The patients included in the study should not have psychiatric disease history. The diagnosis based on Prime MD. In order to measure the level of depression. Beck depression inventory (BDI) and hospital anxiety and depression scale were filled out by the patients. The statistical analyses of data were performed with; chi-square, Fisher's exact chi-square, free t test, Spearman correlation and mann-whitney U test. p<0.05 was accepted as statistically significant.

Keywords: Key Words: COPD, depression, prevalance, Prime MD.


Fevzi ATACANLI, Nesrin DİLBAZ. Chronic Obstructive Pulmonary Disease and Depression. J Clin Psy. 2001; 4(3): 147-153


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (0 kere görüntülendi)
 (745 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale