ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Cilt : 23   Sayı : 4   Yıl : 2020
Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler


  Anksiyete Bozukluğu Olan Ergenlerde Bilişsel Hatalar [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2009; 12(4): 172-179

Anksiyete Bozukluğu Olan Ergenlerde Bilişsel Hatalar

Yağmur Suadiye1, Arzu Aydın2
1Psk.,Özel Nazife Algan Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi,
2Yrd.Doç.Dr.,Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü, Mersin

Amaç: Anksiyete bozuklukları, çocuk ve ergenlerde görülen en yaygın ve gerek kısa gerekse uzun dönemde sosyal ve akademik problemler üzerinde önemli etkilere sahip olan psikiyatrik bozukluklardan biridir. Bilişsel modeller anksiyete bozukluklarının hatalı, yanlı ya da olumsuz düşünme biçimleri ve yanlı bilgi işleme süreçlerinden kaynakladığı şeklindeki varsayımlara odaklanmaktadır. Bu çalışmanın amacı ergenlerde anksiyete ile olumsuz bilişsel hatalar arasındaki ilişkiyi incelemektir. Yöntem: Çalışma grubu Mersin Üniversitesi Hastanesi çocuk psikiyatrisi kliniğine başvuran, anksiyete bozukluğu olan 12-17 yaş arası 30 (18 kız + 12 erkek) ergenden oluşmaktadır. Kontrol gruplarından birincisi (G2), DEHB veya davranım bozukluğu olan yaşları 12 ile 17 arasında değişen 30 (11 kız + 19 erkek) ergenden oluşurken ikinci kontrol grubu (G3), herhangi bir psikiyatrik tanı almamış 12-17 yaş arası 35 (21 kız + 14 erkek) ergenden oluşmuştur. Verilerin elde edilmesinde Çocuklar için Olumsuz Bilişsel Hatalar Ölçeği (ÇOBHÖ), Çocuklar için Durumluk Sürekli Kaygı Envanteri sürekli kaygı formu (STAI-C) kullanılmıştır. Bulgular: istatistiksel analizler, sadece felaketleştirme ve aşırı genelleme için grup ve cinsiyet temel etkileri ile grupxcinsiyet etkileşim etkisinin anlamlı olduğunu göstermiştir. Seçici soyutlama için grup ve cinsiyet temel etkileri anlamlıdır. Bununla birlikte kişiselleştirmede cinsiyetin temel etkisi ve grup x cinsiyet etkileşim etkisi anlamlı bulunmamıştır. Cinsiyet açısından yapılan karşılaştırmalar kızların felaketleştirme, aşırı genelleme ve seçici soyutlama puanlarının daha yüksek olduğunu göstermiştir. Kişiselleştirme puanlarında cinsiyetler arası anlamlı bir farklılık saptanmamıştır. Sonuç: Çocuk ve ergenlerde anksiyete ve özgün bilişsel süreçler arasındaki ilişkiler konusunda yapılacak kapsamlı çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Anksiyete, bilişsel hatalar, ergenler.


Cognitive Errors in Adolescents with Anxiety Disorders

Yağmur Suadiye1, Arzu Aydın2
1Psk.,Özel Nazife Algan Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi,
2Yrd.Doç.Dr.,Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü, Mersin

Objectives: Anxiety disorders are among the most common psychiatric disorders in the general child and adolescent population and may have significant impact on immediate and long-term social and academic problems. Cognitive models focus on the hypothesis that anxiety disorders can stem from faulty, biased, or negative ways of thinking and the biased processing of information. The purpose of this study was to evaluate the relation between negative cognitive errors and anxiety in adolescents. Method: This study group consisted of 30 cases with anxiety disorders (18 girls+12 boys) between the ages of 12-17 years who were referred to Mersin University Hospital child psychiatry clinic. The first control group consisted of 30 adolescents (11 girls+19 boys) between the ages of 1 2-17 years who had ADHD and conduct disorder diagnoses and the second control group consisted of 35 adolescents (21 girls+14 boys) between the ages of 12-17 years who did not have any psychiatric diagnoses. Data was collected by Negative Cognitive Errors Questionnaire (CNCEQ) and State-Trait Anxiety Inventory for Children- trait anxiety (STAI-C). Results: The statistical analyses revealed significant main effects of group and gender and the interactions groupxgender for only catastrophizing and over generalizing. Group and gender main effects were significant for the selective abstraction. However gender main effect and group x gender interactions were not significant for personalizing. The gender comparisons revealed that the girls had higher catastrophizing, over generalization and selective abstraction scores. No significant gender difference was found in personalizing scores. Conclusion: Further research on the relation between anxiety and specific cognitive processes for children and adolescents is necessary.

Keywords: Key Words: Anxiety, cognitive errors, adolescents.


Yağmur Suadiye, Arzu Aydın. Cognitive Errors in Adolescents with Anxiety Disorders. J Clin Psy. 2009; 12(4): 172-179


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (0 kere görüntülendi)
 (1203 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale