ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Cilt : 23   Sayı : 4   Yıl : 2020
Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler


  Cinsel Benlik Şeması Ölçeği'nin Üniversite Ornekleminde Geçerlik ve Güvenilirlik Çalışması [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2010; 13(4): 159-169

Cinsel Benlik Şeması Ölçeği'nin Üniversite Ornekleminde Geçerlik ve Güvenilirlik Çalışması

Gözde Koçak1, Hürol Fışıloğlu2
1Arş.Gör., Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara
2Prof.Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara

Amaç: Bu çalışmanın amacı "Cinsel Benlik Şeması Ölçeği"nin Türkçe'ye çevrilmesi ve ölçeğin temel psikometrik özelliklerinin belirlenmesidir. Yöntem: 306 üniversite öğrencisinden oluşan bir örneklemde Cinsel Benlik Şeması Ölçeği, Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği ve Eysenck Kişilik Anketi Gözden Geçirilmiş/Kısaltılmış Formu'nun Dışa Dönüklük Alt Ölçeği uygulanmıştır. Bulgular: Yapılan geçerlilik ve güvenirlik çalışması sonucunda, "Cinsel Benlik Şeması Ölçeği"nin Türkçe formunun geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu belirlenmiştir. Ölçeğin Türkçe formunun faktör yapısı orijinal formla tutarlılık göstermiştir, iç tutarlılık alt ölçekler olan "Sevgi dolu/Şefkatli", "Şehvetiİ/Tahrik edici olan" ve "Dolaysız- /Açık sözlü" için sırasıyla.85,.82 ve.77 ve toplam ölçek için.86 olarak bulunmuştur. Yapı geçerliğine ek olarak, cinsel davranışların varyansında saptanan cinsel benlik şemalarının sağladığı anlamlı artışların cinsel benlik şeması ölçümünün diğer kavramların katkısının ötesinde cinsel davranışları yordamada kullanımı için ayırt edici ve artımsal geçerliği destekler durumda olduğu gösterilmiştir. Sonuç: Cinsel Benlik Şeması Ölçeği yetişkin kadın ve erkeklerde cinsel benlik şemalarının ölçümünde kullanılabilecek ve yeterli düzeyde iç tutarlığa sahip bir araçtır. Cinsel benlik şemaları üzerine yapılacak araştırmaların yaygınlaşması ile cinsellik kavramının daha kapsamlı şekilde anlaşılması ve farklı cinsel benlik şemalarına sahip olmanın psikolojik sonuçlarının ortaya konulması mümkün olabilecektir.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Cinsel benlik şemaları, özdoyum, cinsel etkinlik, güvenilirlik, geçerlik.


A Validity and Reliability Study of the Sexual Seif-Schema Scale Among Undergraduate Students

Gözde Koçak1, Hürol Fışıloğlu2
1Arş.Gör., Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara
2Prof.Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara

Objectives: The purpose of the present study was to translate the Sexual Self-Schema Scale into Turkish and to determine its basic psychometric properties. Method: In a sample of 306 undergraduate university students, the Sexual Self-Schema Scale, the Rosenberg Self-Esteem Scale and Extraversion subscale of the Eysenck Personality Questionnaire Revised-Abbreviated Form were applied. Results: Results indicated that the Turkish version of the Sexual Self-Schema Scale had an adequate level of reliability and validity. The factor structure of the Turkish version of the scale was found to be similar to the original version. Internal consistency coefficients of subscales, "Loving/Compassionate", "Sensual/Sti mu la- ting", and "Direct/Outspoken", and the total scale were shown to be.85,.82,.77, and.86, respectively. In addition to construct validity, observed significant increments in variance of sexual behaviors support the discriminant and incremental validity of the sexual selfschema measure for use in the prediction of sexual behaviors beyond the contribution of other constructs. Conclusion: The Sexual Self-Schema Scale is shown in the study to be an instrument aiming to measure sexual self-schemas of adult women and men. It was also demonstrated that the scale had reasonable internal consistency. Through the investigation of sexual selfschemas in an increased number of studies, it would be possible to better understand the concept of sexuality and the psychological consequences of holding different types of sexual self-schemas.

Keywords: Key Words: Sexual self schemas, masturbation, sexual activity, reliability, validity.


Gözde Koçak, Hürol Fışıloğlu. A Validity and Reliability Study of the Sexual Seif-Schema Scale Among Undergraduate Students. J Clin Psy. 2010; 13(4): 159-169


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (0 kere görüntülendi)
 (1096 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale