ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Cilt : 23   Sayı : 4   Yıl : 2020
Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler


  Şizofreni: Östrojen ve Beyin [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2003; 6(1): 51-55

Şizofreni: Östrojen ve Beyin

Sermin KESEBIR1, Şebnem PARILDAR2
1Uz. Dr., Kırıkkale Yüksek İhtisas Devlet Hastanesi Psikiyatri Kliniği, KIRIKKALE
2Yrd. Doç. Dr., Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, İZMİR

Üreme dönemi boyunca bazal önbeyinde meydana gelen nöroen- dokrin değişikliklerin şizofreni etiyopatogenezi ile ilişkili olduğu düşünülmüştür. Böyle bir ilişkinin anatomik, biyokimyasal ve moleküler yönleri az sayıda ancak önemli çalışmalara konu olmuştur. Öncelikle şizofreninin başlangıç yaşının, olguların pek çoğunda, üreme işlevlerinin olgunlaştığı döneme rastlaması dikkati çekmiştir. Üreme dönemi boyunca özellikle pubertede beyin östrojen ve testosteron baskınına uğramaktadır. Buna ek olarak gonadotropik ve gonadal hormonlar limbik sistemde ve hipotalamusta oldukça yüksek konsantrasyonlarda bulunmaktadır. Bazal önbeyinde inhibitor nörotransmiterlerin salınanında ve reseptör sayılarındaki artışın neden olduğu fokaI inhibitor mekanizmalardaki dengesizliğin, duyarlı bireylerde şizofreni başlangıcında etkili olacağı öne sürülmüştür. Östrojen yokluğu psikoz için bir risk etkeni olarak öne sürülmüştür. Bu yazının konusu şizofreni ile östrojen arasındaki olası etiyopatogenetik ve patofizyolojik ilişkilerin incelenmesidir.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Şizofreni, üreme hormonları, östrojen.


Schizophrenia: Estrogen and Brain

Sermin KESEBIR1, Şebnem PARILDAR2
1Uz. Dr., Kırıkkale Yüksek İhtisas Devlet Hastanesi Psikiyatri Kliniği, KIRIKKALE
2Yrd. Doç. Dr., Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, İZMİR

The neuroendocrine changes that occur in specific areas of the basal forebrain during the reproductive period are reviewed in relation to reported anatomic, molecular and biochemical pathologies of schizophrenia. Onset of schizophrenia occurs during the reproductive period in frequent of those affected. There is flood of estrogen and testosterone to the brain and body during puberty and throughout the reproductive period. In addition to this gonadotropic and gonadal hormones in limbic system and hyphothalamus are highly in concentration. Inequilibrium of focal inhibition mechanism due to increase in the release of inhibitory neurotransmitters in basal forebrain or increase in the number of the receptors could be effective in the emergence of the schizophrenia in susceptible individuals. Estrogen withdrawal may be risk factors for the psychosis. Topic of this paper is on possible etiopathogenetic and pathophysiologic relationships between schizophrenia and estrogen.

Keywords: Key Words: Schizophrenia, reproductive hormones, estrogen.


Sermin KESEBIR, Şebnem PARILDAR. Schizophrenia: Estrogen and Brain. J Clin Psy. 2003; 6(1): 51-55


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (0 kere görüntülendi)
 (3167 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale