ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Obsesif Kompulsif Bozukluğun Biyolojisi [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2000; 3(1): 46-55

Obsesif Kompulsif Bozukluğun Biyolojisi

Ertuğrul EŞEL1
Yrd. Doç. Dr., Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, KAYSERİ

Önceleri daha çok psikolojik etiyolojiye sahip bir hastalık olduğu düşünülen obsesif kompulsif bozukluğun nörobiyolojisi ile ilgili araştırmalar son yıllarda giderek artmış ve önemli bulgular ortaya konmuştur. Fonksiyonel ve yapısal beyin görüntüleme çalışmaları hastalıkta orbitofrontal-limbik-bazal gangliyon- talamik halkadaki işlev bozukluğuna işaret ederken, nörofar- makolojik çalışmalar hastalığın patofızyolojisinde serotonerjik sistemdeki anormalliklerin önemli olduğunu düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Obsesif kompulsif bozukluk, genetik, otoim- münite, beyin görüntüleme, serotonin.

Biology of Obsessive-Compulsive Disorder

Ertuğrul EŞEL1
Yrd. Doç. Dr., Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, KAYSERİ

In recent years, the number of investigations related to neurobiology of obsessive-compulsive disorder, which is formerly considered to have psychological aetiology, have increased and some important findings have been revealed. While functional and structural brain imaging studies have disclosed a dysfunction in the orbitofrontal-limbic-basal ganglia-thalamic circuit, neu- ropharmacologic studies have suggested that an abnormality of serotonergic system is important in the pathophysiology of the disorder.

Keywords: Key Words: Obsessive-compulsive disorder, genetics, autoimmunity, brain imaging, serotonin.

Ertuğrul EŞEL. Biology of Obsessive-Compulsive Disorder. J Clin Psy. 2000; 3(1): 46-55
Makale Dili: İngilizce

 (0 kere görüntülendi)
 (2189 kere indirildi)
LookUs & Online Makale