ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Cilt : 23   Sayı : 4   Yıl : 2020
Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler


  Geleceğe Yönelik Öngörüler Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2018; 21(2): 168-176 | DOI: 10.5505/kpd.2017.76376  

Geleceğe Yönelik Öngörüler Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Hasan Ergüler, Ayşegül Durak Batıgün
Ankara Üniversitesi

GİRİŞ ve AMAÇ: Son yıllarda yapılan çalışmalarda, bilişsel-davranışçı terapi esnasında gelecekle ilgili öngörüler üzerinde çalışılmasının, bireyin başa çıkma stratejileri ve sağlıklı düşünme yetileri elde etmesine olanak sağlayabileceği üzerinde durulmaktadır. Bu noktada, bireylerin geleceğe yönelik öngörülerinin belirlenmesinde kullanılabilecek ölçme araçları önem kazanmaktadır. Türkiye’de konuya ilişkin alanyazın incelendiğinde, bilişsel kuram çerçevesinde geliştirilen ve Türkçe’ye uyarlanan ölçekler arasında geleceğe yönelik öngörülere odaklanan bir ölçeğin bulunmadığı göze çarpmaktadır. Bu nedenle çalışmanın amacı, Geleceğe Yönelik Öngörüler Ölçeği’ni (MacLeod, 1996) Türkçe’ye çevirerek psikometrik özelliklerini belirlemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya Ankara Üniversitesi’nde öğrenim gören 198 öğrenci katılmıştır. Geleceğe Yönelik Öngörüler Ölçeği’nin yanı sıra, Beck Depresyon Envanteri, Otomatik Düşünceler Ölçeği ve Fonksiyonel Olmayan Tutumlar Ölçeği Kısa Formu kullanılmıştır. Ölçeğin doğrulayıcı faktör analizleri ikinci bir örneklem üzerinde yapılmıştır.
BULGULAR: Yapılan açımlayıcı faktör analizi sonucunda, olumlu öngörüler (α=.86) ve olumsuz öngörüler (α=.90) olmak üzere iki faktör bulunmuş; bu yapı doğrulayıcı faktör analizi ile desteklenmiştir. Diğer istatistik analiz sonuçları da ölçeğin geçerliğine ilişkin kanıtlar sunmuştur.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Geçerli ve güvenilir olduğu saptanan Geleceğe Yönelik Öngörüler Ölçeği’nin depresyon belirtilerinin şiddeti ve yapısının belirlenmesi bağlamında, hem kuramsal hem de önleme, tanı ve tedavi amaçlı çalışmalarda kullanılabileceği görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Geleceğe Yönelik Öngörüler Ölçeği, Geçerlik, Güvenirlik


Subjective Probability Task Validity and Reliability

Hasan Ergüler, Ayşegül Durak Batıgün
Ankara University

INTRODUCTION: Recent studies highlighted the importance of future prospections in cognitive-behavioural therapy for the promotion of healthy coping strategies and thinking patterns. This means a concomitant line of research on developing appropriate psychometric measures for the assessment of future prospections assumes significant importance. Literature review of published research in Turkish revealed a lack of empirically grounded scales on future prospections based on cognitive-behavioural theories. Therefore, this study aimed at translating the Subjective Probability Task (MacLeod, 1996) into Turkish and identifying its relevant psychometric properties.
METHODS: Study sample consisted of 198 voluntary university students studying in Ankara University, Turkey. In addition to the Subjective Probability Task, we also used Beck Depression Inventory, Automatic Thoughts Questionnaire, and Dysfunctional Attitudes Scale – Short Form. Confirmatory factor analysis was done with a separate sample of university students.
RESULTS: The results of exploratory factor analysis conducted revealed a two-factor model: positive prospections (α=.86) and negative prospections (α=.90). This model was supported by a confirmatory factor analysis conducted, and other statistical tests that followed gave further insights on the validity of the scale in Turkish.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Subjective Probability Task was found to be a valid and a reliable test for use in the study of depression symptom structures and severity. The test is seen as a valuable instrument for theoretical conceptualizations as well as preventative measures, and can be used in studies focusing on the diagnosis and treatment of the debilitating disease.

Keywords: Subjective Probability Task, Validity, Reliability


Hasan Ergüler, Ayşegül Durak Batıgün. Subjective Probability Task Validity and Reliability. J Clin Psy. 2018; 21(2): 168-176

Sorumlu Yazar: Ayşegül Durak Batıgün, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (28 kere görüntülendi)
 (862 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale