ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Cilt : 23   Sayı : 4   Yıl : 2020
Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler


  Duygudurum kliniğinde takip edilen bipolar bozukluk tanılı hastalarda ölüm nedenlerinin değerlendirilmesi (tur) [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2018; 21(4): 389-396 | DOI: 10.5505/kpd.2018.75547  

Duygudurum kliniğinde takip edilen bipolar bozukluk tanılı hastalarda ölüm nedenlerinin değerlendirilmesi (tur)

Alparslan Cansız1, Bahri İnce2, Kürşat Altınbaş3, Erhan Kurt2
1Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Şanlıurfa
2Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Raşit Tahsin Duygudurum Merkezi, İstanbul
3Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Konya

GİRİŞ ve AMAÇ: Artan yeni tedavi seçeneklerine rağmen bipolar bozukluk halen önemli bir yeti yitimi ve ölüm nedenidir. Gelişmiş ülkelerde yapılan araştırmalar genel tıbbi nedenlerin ve intiharın bipolar bozukluk tanılı hastaların erken ölümünde önemli bir rol oynadığını göstermektedir. Ülkemizde bipolar bozukluk tanılı hastaların ölüm nedenlerini ortaya koyan bir araştırmaya rastlanmamış olup bu çalışmada ülkemizdeki bir duygudurum kliniğinde takip edilmekte olan bipolar bozukluk tanılı hastaların ölüm nedenlerinin ortaya konulması hedeflenmiştir.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmada, Raşit Tahsin Duygudurum Merkezi'nde ayaktan takip ve tedavi edilen bipolar bozukluk tanısı mevcut 1300 hasta alınmıştır. On dört yıllık süre zarfında ölen 23 hastanın sosyodemografik ve klinik özellikleri Duygudurum Bozuklukları Hasta Kayıt Formu(SKIP-TURK) ile kaydedildi. Hastalarının ölüm nedenleri hastane kayıtları ve yakınlarından elde edilen tıbbi kayıtlar ile belirlendi.
BULGULAR: Ölen hastaların %56,5'i kadın, %43,4'ü erkek idi. Hastaların ortalama yaşam süresi 51,1 ±12,5 yıl ( min: 27 max: 68) bulundu. Hastaların en sık ölüm nedeni kardiovasküler sebepler (%34.7) olarak saptanmıştır. Daha sonra ise solunum sistemi hastalıkları(%21,7) ve intihar(%13,4) gelmektedir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamız sonucunda ülkemizde bipolar bozukluğu olan hastaların ölüm nedenlerinin daha önce diğer toplumlarda yapılmış çalışmalarla benzerlik arz ettiği gözlenmiştir. Bu çalışma ülkemizde bipolar bozukluk tanılı hastaların ölüm nedenlerinin belirlenmesi açısından ileride yapılacak olan geniş kapsamlı çalışmalara yol gösterebilir.

Anahtar Kelimeler: Bipolar Bozukluk, Ölüm Oranları, Eştanı, Kardiovaskuler Sistem, İntihar


Evaluation of mortality causes among patients with bipolar disorder in a specialized mood clinic

Alparslan Cansız1, Bahri İnce2, Kürşat Altınbaş3, Erhan Kurt2
1Department of Psychiatry, Harran University,Şanlıurfa, Turkey
2Bakirkoy Training and Research Hospital for Psychiatry Neurology and Neurosurgery, Raşit Tahsin Mood Disorders Center,İstanbul,Turkey
3Department of Psychiatry, Selcuk University, Konya, Turkey

INTRODUCTION: Objectives: Despite the increase in new treatment options, bipolar disorder is still a leading cause of morbidity and mortality. Researches in developed countries have shown that general medical causes and suicide play an important role in premature death of patients with bipolar disorder. In the current study, we aimed to assess the causes of death in patients with bipolar disorder in our country.

METHODS: One thousand and three hundred patients with bipolar disorder who were followed up and treated at Raşit Tahsin Duygudurum Center were included in this study. Sociodemographic and clinical characteristics of 23 patients who lost their lives during 14 years were recorded with Mood Disorders Patient Registration Form (SKIP-TURK). The causes of death of the patients were obtained from hospital medical records and medical records obtained from their relatives.
RESULTS: Fifty six point five percent of the patiens who lost their lives were female and 43.4% of them were male. The mean life span of the patients was 51.1 ± 12.5 years (min: 27 max: 68). The most common cause of death in patients was cardiovascular causes (34.7%). This was followed by respiratory system diseases (21.7%) and suicide (13.4%).
DISCUSSION AND CONCLUSION: We have concluded that the causes of death in patients with bipolar disorder in our country are similar to those of previous studies in other societies. This article may guide the comprehensive studies that will be designed in the future to determine the causes of death in patients with bipolar disorder in our country

Keywords: Bipolar Disorder, Mortality, Comorbidity, Cardiovascular Disease, Suicide


Alparslan Cansız, Bahri İnce, Kürşat Altınbaş, Erhan Kurt. Evaluation of mortality causes among patients with bipolar disorder in a specialized mood clinic. J Clin Psy. 2018; 21(4): 389-396

Sorumlu Yazar: Alparslan Cansız, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (36 kere görüntülendi)
 (2816 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale