ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Cilt : 23   Sayı : 4   Yıl : 2020
Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler


  Depresif Bozukluklarda Risk Etkenleri [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2002; 5(1): 8-15

Depresif Bozukluklarda Risk Etkenleri

Süheyla Ünal1, Levent KÜEY2, Cengiz Güleç3, Mehmet BEKAROGLU3, Yunus Emre EVLİCE4, Selçuk KIRLI5
1Prof. Dr., İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, MALATYA
2Doç. Dr., İstanbul Bilgi Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, İSTANBUL
3Prof Dr, TBMM, ANKARA
4Prof Dt, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dab, ADANA
5Prof Dr., Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, BURSA

Cinsiyet, aile öyküsü, stresli yaşam olayları, hayal kırıklıkları, aile işlev bozuklukları, yetersiz anne-baba bakımı, erken olumsuz yaşantılar, bağımlı ve obsesif özellikler gibi kişilik özellikleri, güvenli olmayan bağlanma stili, kronik psikiyatrik ve bedensel hastalık, sosyal destek azlığı gibi çeşitli risk etkenleri major depresyona öncüldürler ve hastalığın sonucunu etkilerler. Bu çalışmanın amacı ayaktan polikliniğe başvuran major depresyon hastalarında risk etkenlerini araştırmaktır. Veriler 1994-1995 yılları arasında tüm illerde, 500 psikiyatri uzmanının depresyon tanısı koyduğu 2014 hastadan elde edilmiştir. Çalışmada hastalar DSM- III-R, sosyodemografik bilgi formu, yaşam olayları öykü anketi ve Hamilton depresyon skalası ile değerlendirilmiş, verilerin istatistiksel değerlendirmesi SPSS programında ki-kare yöntemi ile yapılmıştır. Çalışmamızda ailesel yüklülük, 25-44 yaşlar arasında ve kadın olmak risk etkeni olarak belirlenmiştir. Çalışmaya katılanlarm %17.5’i ailede psikiyatrik hastalık öyküsü, %35’i ise kendisinde depresyon öyküsü bildirmiştir. Risk etkeni olarak kronik hastalık durumu kadınlarda, ilaç/madde kullanımı erkeklerde daha fazla bildirilmiştir. Depresyon öncesi stresli yaşam olayı bildirimi 1534'tü (%76). Çalışmamızda kadın ve erkek hastalarda yaşam olayı sıklığı ve şiddeti birbirine benzerdi. Kadınlar daha sıklıkla evlilik sorunları ve karşı cinsle ilişki sorunları bildirirken, erkekler daha çok işle ve diğer kişilerarası ilişki-

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Risk etkenleri, cinsiyet, yaşam olayları, depresyon, tıbbi hastalık.


Risk Factors in Depressive Disorders

Süheyla Ünal1, Levent KÜEY2, Cengiz Güleç3, Mehmet BEKAROGLU3, Yunus Emre EVLİCE4, Selçuk KIRLI5
1Prof. Dr., İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, MALATYA
2Doç. Dr., İstanbul Bilgi Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, İSTANBUL
3Prof Dr, TBMM, ANKARA
4Prof Dt, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dab, ADANA
5Prof Dr., Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, BURSA

Some risk factors such as sex, family history, stressful life events, disappointments, family dysfunction, poor parental care, early adversity, and personality traits such as dependent and obsessive, insecure attachment style, chronic psychiatric or medical diseases, lack of social support precede the onset of depression and also affect the outcome of depression. The aim of this study is to investigate the incidence of risk factors preceding the onset of depression in outpatient psychiatric population. The data were collected from 2014 depressive patients evaluated by approximately 500 psychiatrists, all over Turkey between 1994-1995. In this study depressive patients were evaluated with DSM-lll-R, Sociodemographic data form. Psychosocial Stress Factors Inventory (according to DSM-lll-R) and Hamilton Depression Inventory. Statistical analyses have been carried out by means of standard programmes according to SPSS-PC, using chi-square test. In our study, having a positive family history of mood disorder, being female and being old between 25-44 age were reported as risk factors. Also, 17.5% of patients declared psychiatric disease history in family member and 35% of patients reported previous depression. Whereas female patients has more chronic medical illness, male patients has more drug abuse and addiction problems. Reported life events were 1534 (76%). We found similar frequency and severity of life events in depressed females and males. Females mostly reported marital problems, and female to male interpersonal problems, whereas males reported upon job and interpersonal problems. A lot of risk factors such as biologic vulnerability, gender, age, stressful life events, medical illness have an important precipitating role in the genesis of depression.

Keywords: Key Words: Risk factors, gender, life events, depression, medical illness.


Süheyla Ünal, Levent KÜEY, Cengiz Güleç, Mehmet BEKAROGLU, Yunus Emre EVLİCE, Selçuk KIRLI. Risk Factors in Depressive Disorders. J Clin Psy. 2002; 5(1): 8-15


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (0 kere görüntülendi)
 (3312 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale