ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Cilt : 23   Sayı : 4   Yıl : 2020
Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler


  Uzun Etkili Risperidon Kullanımına Bağlı Gelişen ITP Olgusu [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2011; 14(2): 119-123

Uzun Etkili Risperidon Kullanımına Bağlı Gelişen ITP Olgusu

Gülcan Güleç1, Semiha Tufan Temiz2, Alev Büyükkınacı3
1Yrd.Doç.Dr., Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı
2Uz.Dr., Eskişehir Devlet Flastanesi Psikiyatri Kliniği
3Uz.Dr., Serbest Psikiyatrist, Eskişehir

Trombositopeni antipsikotik ilaçların nadir ancak tehlikeli olabilen bir yan etkisidir. İdiyopatik Trombositik Purpura (ITP) tanısı dikkatli bir öykü ve klinik bulgular ışığında trombosit yıkımında artma ya da yapımında azalmaya neden olan diğer nedenlerin ekarte edilmesi ile konulmaktadır. Atipik bulgular yoksa tanı için minimal laboratuvar değerlendirme önerilmektedir. Splenektomi öncesi, 40 yaş üstünde olan, atipik özellikleri olan ya da tedaviye yanıt vermeyen olgularda kemik iliği incelemesi yapılması önerilmektedir. ITP'de kemik iliği normal olup, megakaryosit sayısında artma olabilir. Bu makalede uzun etkili risperidon kullanımıyla ortaya çıkan bir idiopatik trombositopenik purpura olgusunun sunulması amaçlanmaktadır. Kronik şizofrenili 28 yaşındaki kadın hasta ilaç uyumu olmaması sebebi ile son 1 yıldır uzun etkili risperidon 25 mg/15 gün ile tedavi edilmektedir. Hasta son risperidon enjeksiyonundan 4-5 gün sonra ayak ve bacaklarında peteşial döküntüler, damağında ve diş etinde kanamalar olması, daha sonra peteşial döküntülerin vücuduna yayılması nedeniyle hastaneye başvurmuş ve ilaca bağlı ITP tanısı almıştır. Hastanın ilacı kesilerek steroid tedavisi başlanmasına rağmen kullanılan risperidonun uzun etkili olması nedeniyle ilaç vücuttan elimine edilene kadar trombosit sayısı düşük seyretmiştir. Trombosit fonksiyonlarını etkilediği bilinen antipsikotik- lerin trombosit sayısı üzerinde de ciddi yan etkilerinin olabileceği bu olguda görülmektedir. Özellikle uzun etkili antipsikotikler için, bu yan etki yaşamı tehdit edici olması açısından önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: idiopatik trombositopenik purpura, antipsikotik, yan etki, risperidon.


A Case Report About ITP Caused By Long Acting Risperidone Usage

Gülcan Güleç1, Semiha Tufan Temiz2, Alev Büyükkınacı3
1Yrd.Doç.Dr., Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı
2Uz.Dr., Eskişehir Devlet Flastanesi Psikiyatri Kliniği
3Uz.Dr., Serbest Psikiyatrist, Eskişehir

Thrombocytopenia is a rare but dangerous side effect of antipsychotics. Idiopathic thrombocytopenic purpura is a condition which is diagnosed by exclusion of other causes of increase in thrombocyte degredation and decrease in thrombocyte production. If there is no atyp- ic finding, minimal laboratory evaluation is suggested. Before splenectomy, bone marrow evaluation is suggested for patients who are above 40 years, resistant to treatment or have atypic symptoms. Thrombocyte count may be normal in ITP, but there may be increase in megakaryocyte count. In this paper, our aim was to introduce a case of idiopathic thrombocytopenic purpura induced by long-acting risperidone. 28 years old female schizophrenia patient had been treated with 25mg/15 days long acting risperidone injections for the last one year because she was not compliant to her medications. She admitted to hospital after 4-5 days of her last injection,having petechial rash on her arms and legs which spread to her body afterwards and gingival bleedings and she was diagnosed drug induced ITP. Her medication was discontinued and steroid treatment was started, but since her medication was long-acting, her thrombocyte count was low until drug was eliminated from her body. In this case it was seen that, the antipsychotics which have been known to effect thrombocyte functions, may also have serious effects on thrombocyte count. Especially for long acting antpsychotics, it is important to mention that this side effect may have life threatening results.

Keywords: Key Words: Idiopathic thrombocytopenic purpura, antipsychotic, side effect, risperidone.


Gülcan Güleç, Semiha Tufan Temiz, Alev Büyükkınacı. A Case Report About ITP Caused By Long Acting Risperidone Usage. J Clin Psy. 2011; 14(2): 119-123


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (0 kere görüntülendi)
 (2025 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale