ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Cilt : 23   Sayı : 4   Yıl : 2020
Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler


  Şizofrenide Cinsel İşlev Bozuklukları: Kesitsel Bir Değerlendirme [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2010; 13(2): 55-64

Şizofrenide Cinsel İşlev Bozuklukları: Kesitsel Bir Değerlendirme

Soner Çakmak1, Gonca Karakuş2, Yunus Emre Evlice3
1Uz.Dr Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Adana
2Yrd.Doç.Dr.,Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Adana
3Prof.Dr., Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Adana

Amaç: Bu çalışmanın amacı psikotik bzukluk birimimizde düzenli olarak izlenmekte olan şizofreni hastaları arasında cinsel işlev bozukluğu yaygınlığını ve bunun klinik ve sosyodemografik değişkenler, antipsikotik ilaçların yan etkileri ile ilişkisini araştırmaktır. Yöntem: Şizofreni tamlı kırküç hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların sosyodemografik ve klinik değişkenleri hasta kayıt formu kullanılarak toplandı. Cinsel işlev bozuklukları Golombok- Rust Cinsel doyum ölçeği kullanılarak değerlendirildi. Bulgular: Hastaların %74'ü erkekti. Ortalama yaşları 42.8±9.95 idi. Hastaların %74.4'ünde cinsel ilişki sıklığı; %48.8'inde cinsel iletişim; %27.9'unda cinsel doyum; %48.8'inde kaçınma; %4.65'inde dokunma alanlarında sorun belirlenmiştir. Tartışma: Çalışma bulgularımız bu alanda literatürde yayınlanmış çalışmalarla benzerdir. Şizofreninin yaşa boyu seyri ve işlevsellikte yaptığı bozulmaya ek olarak hastalığın doğal seyrine ve kullanılan ilaçlara bağlı olarak cinsel işlevlerde ciddi problemler vardır. Cinsel işlev bozukluğu yaygınlığını artırıp, dolayısıyla yaşam kalitesini azaltan ve ilaç uyumunu bozan çok sayıda faktör vardır. Klinisyen tarafından bu konunun hastalarla konuşulması, sorun kaynaklarının belirlenerek azaltılması hastaların yaşam kalitesi ve tedaviye uyum açısından yararlı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Antipsikotik, cinsel işlev bozuklukları, şizofrenik bozukluk.


Sexual Dysfunction in Schizophrenia: A Cross-Sectional Evaluation

Soner Çakmak1, Gonca Karakuş2, Yunus Emre Evlice3
1Uz.Dr Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Adana
2Yrd.Doç.Dr.,Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Adana
3Prof.Dr., Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Adana

Objective: Aim of this study was to investigate the prevalence of sexual dysfunction and associated clinical and sociodemographic variables and sexual side effects of antipsychotic drugs among patients with schizophrenia who are regularly followed in psychotic disorders outpatient unit. Method: Forty three patients with schizophrenia were recruited among outpatients of Psychotic Disorders Unit. A patient registry form was used to collect sociodemographic and clinical variables. Sexual dysfunction was evaluated by using Turkish version of Golombok-Rust Sexual Satisfaction Inventory. Results: Seventy-four percent were male. Mean age was 42.80±9.95 years. Problem in sexual intercourse frequency was 77.4%; problem in communication during sex was 48.8%; problem in sexual satisfaction was 27.9 %; problem in sexual aversion was 48.8 % and problem in sexual contact was 4.65 % among patients with schizophrenia. Conclusion: Results of our study is similar to the relevant literature. In addition to a life-long course and impairment of functionality in patients with schizophrenia, there are a variety of serious problems in sexual functionality due to both natural course and applied pharmacotherapy. There are many factors increasing the frequency of sexual dysfunction, and thus decreasing the quality of life and causing incompliance to drug usage. Clinician should talk to their patients on this topic to pinpoint the source of the problem and to minimize them, to enhance the quality of life and treatment compliance.

Keywords: Key Words: Antipsychotic, sexual dysfunction, schizophrenic disorder.


Soner Çakmak, Gonca Karakuş, Yunus Emre Evlice. Sexual Dysfunction in Schizophrenia: A Cross-Sectional Evaluation. J Clin Psy. 2010; 13(2): 55-64


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (0 kere görüntülendi)
 (1891 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale