ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Cilt : 23   Sayı : 2   Yıl : 2020
Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler


  Okulu bırakan ergenlerde depresyon ve anksiyete düzeylerinin değerlendirilmesi (tur) [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2020; 23(3): 274-279 | DOI: 10.5505/kpd.2020.72324  

Okulu bırakan ergenlerde depresyon ve anksiyete düzeylerinin değerlendirilmesi (tur)

Mehmet Karadağ
Mardin Devlet Hastanesi Çocuk Ve Ergen Psikiyatrisi Birimi, Mardin

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı bir çocuk ve ergen psikiyatrisi kliniğine başvuran örgün eğitim sisteminden ayrılmış olan ergenlerin psikiyatrik tanılarının dağılımının ve anksiyete/depresyon düzeylerinin değerlendirilmesidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya Mardin Devlet Hastanesi Çocuk Ergen Psikiyatrisi Kliniği’ ne başvuran 12-18 yaş arası okulu bırakmış ergenler alınmıştır. Hastaların psikiyatrik tanıları DSM-V’ e göre yapılan klinik görüşme ile belirlenmiştir. Ayrıca hastalara doldurmaları için sosyodemografik veri formu, Çocuklar için Depresyon Ölçeği ve Spielberger Durumluk-Sürekli Kaygı Ölçeği verilmiştir.
BULGULAR: Araştırmaya 54 ergen dahil edilmiştir. Başvuran hastaların yaş ortalaması 15,7 idi. DSM-V’ e göre yapılan klinik görüşme sonucunda olgularda en sık saptanan tanı Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu(DEHB)(n: 16, %29.6) olmuştur. Bunu Depresif Bozukluklar(n: 12, %22.2) ve Anksiyete Bozuklukları(n: 9, %16.6) izlemiştir. Erkeklerde en sık izlenen tanı DEHB, kızlarda ise Depresif Bozukluklardır. Depresyon skorlarının ortalaması 21.8 puan ve 27(%58.7) hastanın kesme puanının üstünde olduğu, Durumsal Kaygı Ölçeği ortalaması 48.1 puan ve Sürekli Kaygı Ölçeği ortalamasının 50.8 puan olduğu görülmüştür. Kesme puanlarına göre yapılan değerlendirmede 36(%78.3) hastanın durumsal kaygı seviyesinin yüksek olduğu, 35(%76.1) hastanın sürekli kaygı seviyesinin yüksek olduğu bulunmuştur.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Okulu bırakan ergenlerde psikopatoloji oranları, depresyon/anksiyete düzeyleri yüksektir.

Anahtar Kelimeler: Ergen, DEHB, Anksiyete, Depresyon, Okul Bırakma


Evaluation of depression and anxiety levels in school dropout adolescents (tur)

Mehmet Karadağ
Mardin State Hospital Child And Adolescent Department, Mardin

INTRODUCTION: The aim of this study was to determine the distribution of psychiatric diagnoses and anxiety / depression levels of adolescents who applied to a child and adolescent psychiatry department.
METHODS: The study included adolescents aged 12-18 years who applied the Child and Adolescent Psychiatry Department of Mardin State Hospital. The psychiatric diagnoses of the patients were determined by clinical interview according to DSM-V. Besides, sociodemographic data form, Children's Depression Inventory and Spielberger State-Trait Anxiety Inventory were filled to the patients.
RESULTS: 54 adolescents were included in the study. The mean age of the patients was 15.7 years old. According to DSM-V Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) was found the most common diagnosis (n: 16, 29.6%). This was followed by Depressive Disorders (n: 12, 22.2%) and Anxiety Disorders (n: 9, 16.6%). The most common diagnosis is ADHD in boys and Depressive Disorders in girls. The mean depression score was 21.8 and 27 (58.7%) were above the cut-off score. The mean of the State Anxiety Scale found 48.1 and the mean of the Trait Anxiety Scale found 50.8. According to the cut-off scores, 36 (78.3%) of the patients had a high level of situational anxiety and 35 (76.1%) had a high level of trait anxiety.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Psychopathology rates and depression / anxiety levels are high peers in adolescents who drop out of school.

Keywords: Adolescent, ADHD, Anxiety, Depression, School dropout


Mehmet Karadağ. Evaluation of depression and anxiety levels in school dropout adolescents (tur). J Clin Psy. 2020; 23(3): 274-279

Sorumlu Yazar: Mehmet Karadağ, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (32 kere görüntülendi)
 (453 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2020 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale