ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Cilt : 23   Sayı : 4   Yıl : 2020
Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler


  Şizofreni Tedavisinde Yeni Bir Hedef Agmatin ve Beyin Poliamin Sistemi [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2009; 12(4): 188-196

Şizofreni Tedavisinde Yeni Bir Hedef Agmatin ve Beyin Poliamin Sistemi

Tayfun Uzbay1
Prof. Dr., Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı, Ankara

Şizofreni ve benzeri psikotik bozukluklar sinir bilimleri alanındaki en önemli psikiyatrik hastalıklardır. Özellikle şizofreni beynin algı, bilişsel işlevler, düşünce ve duygulanım gibi hemen hemen tüm işlevlerini etkileyen ve birçok dış faktörden etkilenen karmaşık bir beyin hastalığıdır. Son yıllardaki belirgin gelişmelere rağmen şizofreni farmakoterapisi hala istenen düzeyde değildir. Şizofreni etiyopatagenezinin netleştirilmesi ve daha etkili yeni ilaçların geliştirilmesi halen psikofarmakolojinin en çok yatırım yapılan alanıdır. Katyonik bir poliamin olan agmatin doğada ve memelilerde yaygın olarak bulunur. Agmatin beyinde yeni saptanmış bir nörotransmitterdir. Beyinde sentezlenir, veziküllerde depolanır ve sinaptik aralığa salıverilerek imidazolin ve adrenerjik a2'ler gibi reseptörlerle etkileşir. Son zamanlarda, agmatinin şizofreni ve benzeri psikozların etiyopatojenezinde rolü olduğuna işaret eden bazı makaleler yayınlanmıştır. NMDA antagonizması gibi agmatin ile şizofreni arasında bir ilişki olabileceğini düşündüren başka veriler de mevcuttur. Şizofreni hastalarında spermin ve spermidin gibi başka poliaminlerin yüksekliğine işaret eden önceki çalışmaların sonuçları da bu görüşü desteklemektedir. Bu gözden geçirme yazısında agmatin ve benzeri poliaminlerin şizofreni ve benzeri psikiyatrik hastalıkların tanı ve tedavisindeki olası rolü irdelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Şizofreni, psikozlar, agmatin, poliaminler.


A New Target for Treatment of Schizophrenia: Agmatine and Brain Polyamine System

Tayfun Uzbay1
Prof. Dr., Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı, Ankara

Schizophrenia and schizophrenia-like psychosis are the most important psychiatric disorders in the neuroscience. Particularly, schizophrenia affects almost all functions of brain such as perception, cognitive functions, thought and emotion. It is a complex brain disorder that is influenced by several external factors. Despite some significant developments, pharmacotherapy of schizophrenia is still inefficient. Clarifying etiopathogen- esis of schizophrenia and developing new drugs are already the most enterprising area of psychopharmacology. Agmatine, a cationic polyamine, is widely existed in nature and mammals. Agmatine is a new neurotransmitter in brain. It is synthesized in brain, stored in synaptic vesicles and released from the vesicles to synaptic cleft. Then, it binds to receptors such as imidazoline and adrenergic a2. Recently, some articles indicating that agmatine has a role in etiopathogenesis of schizophrenia have been published. There is also additional information such as NMDA antagonism by agmatine implies that there may be a relationship between agmatine and schizophrenia. Results from previous reports indicating elevated levels of other polyamines like spermidine and spermine in patients with schizophrenia support this idea. In this review, possible role of agmatine and other polyamines in diagnosis and treatment of schizophrenia and schizophrenia-like psychiatric disorders has been considered.

Keywords: Key Words: Schizophrenia, psychosis, agmatine, polyamines.


Tayfun Uzbay. A New Target for Treatment of Schizophrenia: Agmatine and Brain Polyamine System. J Clin Psy. 2009; 12(4): 188-196


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (0 kere görüntülendi)
 (2417 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale