ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Erken Başlangıçlı Şizofreni [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2001; 4(1): 60-70

Erken Başlangıçlı Şizofreni

Elvan Özalp Balım1
Uz. Dr., Ankara Valiliği Çocuk Eğitim ve Tedavi Merkezi, ANKARA

Şizofrenin, 12 yaşın altında görülmesi oldukça nadirdir. Görülme sıklığı, geç ergenlik döneminde artar Çocuklarda adolesanlarda şizofreni tanısı koymak oldukça güçtür Erken başlangıçlı grupta, negatif semptomlar, sinsi başlangıç, erkek cinsiyet, premorbid şizotipal kişilik özellikleri, kötü prognoz ve çeşitli beyin disfonksiyonları daha yaygındır. Bu yazı erken başlangıçtı şizofreni kavramını nörogelişimsel kuram ışığında açıklamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Erken başlangıçlı şizofreni, negatif belirtiler, sinsi başlangıç, kötü prognoz, nörogelişimsel kuram.

Early Onset Schizophrenia

Elvan Özalp Balım1
Uz. Dr., Ankara Valiliği Çocuk Eğitim ve Tedavi Merkezi, ANKARA

Schizophrenia before the age of 12 years is very rare. The rate rises by late adolescence. Diagnosing of schizophrenia is more difficult in children and adolescents. Negative symptoms, insidious onset, male preponderance, premorbid schizotypic personality and severe brain dysfunction may well be more common, in early onset group. This article explains the early onset schizophrenia concept, in light of the neurodevel- opmental theory.

Keywords: Key Words: Early onset schizophrenia, negative symptoms, insidious onset, poor outcome, neurodevelopmental hyphothesis.

Elvan Özalp Balım. Early Onset Schizophrenia. J Clin Psy. 2001; 4(1): 60-70
Makale Dili: İngilizce

 (0 kere görüntülendi)
 (2528 kere indirildi)
LookUs & Online Makale