ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Cilt : 23   Sayı : 4   Yıl : 2020
Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler


  Boşanmış ve Evli Ailelerden Gelen Çocukların Algıladıkları Ebeveyn Kabul-Red Düzeyleri ile Psikolojik Uyum Düzeylerinin Karşılaştırılması [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2013; 16(3): 164-174

Boşanmış ve Evli Ailelerden Gelen Çocukların Algıladıkları Ebeveyn Kabul-Red Düzeyleri ile Psikolojik Uyum Düzeylerinin Karşılaştırılması

Nilgün Öngider1
Yrd.Doç.Dr., Şifa Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, İzmir

Amaç: Bu araştırmanın temel amacı, boşanmış ve evli ailelerden gelen ilköğretim çağı çocuklarını algıladıkları ebeveyn kabul-reddi ile psikolojik uyum düzeyleri açısından karşılaştırılmasıdır. Yöntem: Araştırmanın örnekle- mi, İzmir ilini temsil edecek şekilde devlet ilköğretim okullarında öğrenim gören çocuklar arasından seçilmiştir. Örneklem, anne-babası boşanmış 124 çocuk ve anne- babası evli olan 138 çocuk olmak üzere toplam 262 kişiden oluşmaktadır. Verilerin toplanması için Bireysel Bilgi Formu, Ebeveyn Kabul-Red Ölçeği (EKRÖ) ve Kişilik Değerlendirme Ölçeği (KİDÖ) kullanılmıştır. Bulgular: Elde edilen bulgulara göre, evli ailelerde çocukların annelerinden algıladıkları kabul-red ile babalarından algıladıkları kabul-red arasındaki ilişkinin oldukça yüksek olduğu bulunurken (r=.69); boşanmış ailelerdeki çocukların anne ve baba kabul-reddi arasında benzer yönde bir ilişki bulunamamıştır (r=.01). Bunun yanı sıra, çocukların anne ve baba kabul-reddi algıları ile genel psikolojik uyumları arasındaki ilişki incelendiğinde, evli ailelerde çocukların genel psikolojik uyum puanları hem anne hem de baba kabul-reddi puanları ile oldukça yüksek düzeyde ilişkili bulunurken (r=.63 ve r=.65); boşanmış ailelerde, anne kabul-red (r=.55) puanlarının, baba kabul-red (r=.31) puanlarına göre psikolojik uyum ile daha fazla ilişkili olduğu bulunmuştur. Sonuç: Araştırmanın sonucunda, evli ailelerde babaların çocuğun psikolojik uyumu üzerinde en az anneler kadar etkili olduğu; ancak boşanmış ailelerde, babaların çocukları üzerindeki etkisinin evli ailelere göre oldukça azaldığı ve çocuğun yaşamında annenin rolünün daha fazla olduğu görülmektedir. Literatürde de bu yönde benzer bulgular vardır.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Psikolojik uyum, boşanma, evlilik, çocuk, ebeveyn kabul-reddi kuramı.


The Comparison of Parental Acceptance-Rejection and Psychological Adjustment of Children in Divorced and Married Families

Nilgün Öngider1
Yrd.Doç.Dr., Şifa Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, İzmir

Objectives: The aim of this study is to compare the parental acceptance-rejection and psychological adjustment of elementary school children which in divorced and married families. Method: The sample of the study consisted of 138 children from married families and 124 children from divorced families, adding up to a total of 262 respondents of those were sampled from an elementary school in City of Izmir. Parental Acceptance- Rejection Questionnaire (PARQ), Personality Assessment Questionnaire PAQ), and individual data questionnaire were administered to both of the groups of children. Results: Result of this study showed a high correlation between Mother PART and Father PART in married families' children group (r=.69); but there was no such correlation in divorced families' children group (r=.01). According to the findings of the study, in married families, there is a high correlation between psychological adjustment of chidren and Parental acceptance-rejection, both Mother PART (r=.63) and Father PART (r=.65). But in divorced families, there is a higher correlation between psychological adjustment of children and Mother PART (r=.55) then Father PART (r=.31). Conclusion: According to the findings of the study, in married families fathers are as important as mothers for the children's psychological adjustment; whereas in divorced families the effects of fathers on children become less and mothers have a greater impact on their children's psychological well being. These findings are interpreted as the negative effect of divorce on father- child relationship. The results of our study are consistent with the literature.

Keywords: Key Words: Psychological adjustment, divorce, marriage, children, parental acceptance-rejection theory.


Nilgün Öngider. The Comparison of Parental Acceptance-Rejection and Psychological Adjustment of Children in Divorced and Married Families. J Clin Psy. 2013; 16(3): 164-174


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (0 kere görüntülendi)
 (3095 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale