ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Cilt : 23   Sayı : 4   Yıl : 2020
Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler


  Yeme Bozukluğu ve Bipolar Bozukluk Birlikteliği [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2013; 16(3): 175-180

Yeme Bozukluğu ve Bipolar Bozukluk Birlikteliği

Asena Akdemir1, Bahar Sarı Narğis2
1Prof.Dr., Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Konya
2Uz.Dr., Bergama Devlet Hastanesi Psikiyatri Kliniği, İzmir

Yeme bozukluğu özellikle genç kadınlarda sık görülür. Yemenin kısıtlanması, tıkınırcasına yeme, kusma, laksatif kullanımı hastalığın tanı koydurucu özellikleridir. Toplumda görülme oranı genç kadınlarda Anoreksiya Nervosa için %0.3 ve Bulimia Nervosa için %1 olup obe- siteyi de bu grup içinde alırsak %5-10 olarak saptanmıştır. Bipolar yelpazesinde bu oran %1-5 arasında bildirilmektedir. Her iki hastalıkta yer alan depresif bulgular eş tanı ile ilgili araştırmaları başlatmıştır. Bipolar bozukluğu olan hastalardaki yeme bozukluklarının ve yeme bozukluklu hastalardaki bipolar bozukluğun yaşamboyu yaygınlık oranlarının toplum örneklemlerinde ve klinik çalışmalarda, kısmen eşikaltı ve bu bozuklukların spektrum belirtileri de dahil olmak üzere bu hastalıkların komorbiditesinin yüksek oranda olduğu gösterilmiştir. Bulimik davranışlar, dürtüsellik ve affektif bozukluklar genetik yatkınlık veya erken yaşam travmasının sonucu olarak serotonerjik nörotransmisyondaki bozuklukla ilişkili olabilir. Bipolar bozukluk ve beraberinde yeme bozukluğu olan hastalara farmakolojik tedavi yaklaşımları her sendromun tedavisinin diğeri üzerindeki olası yan etkilerinin incelenmesine ihtiyaç duyar ve her ikisine de yarayabilecek ajanlarla bazen her iki sendromun da tedavisi olasıdır. Bazı vakalarda, duygudurum düzenleyicilerinin monoterapi olarak kullanılması veya serotonerjik ilaçlara eklenmesi yardımcı olabilir. Bu da her iki hastalığın etiyolojik olarak benzer patofizyolojik mekanizmalarla ortaya çıktığının bir kanıtı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Yeme bozukluğu, bipolar bozukluk, comorbidity.


Comorbidity of Eating Disorders and Bipolar Disorder

Asena Akdemir1, Bahar Sarı Narğis2
1Prof.Dr., Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Konya
2Uz.Dr., Bergama Devlet Hastanesi Psikiyatri Kliniği, İzmir

Eating disorders are common disorders especially in young women. Food restriction, binge eating, vomiting, purging are diagnostic features of the disorder. The prevalence in young women is reported as %0.3 for Anorexia Nervosa and as %1 for Bulimia Nervosa while it reaches to %5-10 if obesity is included to the clinic. Eating disorders are common in bipolar patients so that the clinicians should be careful while treating these disorders. The prevalence rate is reported as %1-5 in bipolar spectrum disorders. Depressive symptoms that may be seen in both disorders led studies about comorbidity. Authors investigating the lifetime comorbidity of eating disorders in patients with BD and comorbidity of BD in patients with eating disorders in community surveys and in clinical studies showed that comorbidity of these disorders is high. Most of these studies include subtreshold clinical cases and all spectrum symptamotology. Bulimic behaviors, impulsivity and affective disorders may be due to serotonergic neurotransmission disorder as a result of genetic vulnerability or early life trauma. Pharmacologic treatment approaches to patients with BD and a comorbid eating disorder require examination of the possible adverse effects of the treatment of each syndrome on the other. Both disorders may be managed with agents that might be beneficial to each at the same time. Use of mood stabilizers alone or as adjunct to serotonergic agents may be beneficial in some of the cases. This may be due to the similar pathophysiological mechanisms of both of the disorders.

Keywords: Key Words: Eating disorder, bipolar disorder, comorbidity.


Asena Akdemir, Bahar Sarı Narğis. Comorbidity of Eating Disorders and Bipolar Disorder. J Clin Psy. 2013; 16(3): 175-180


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (0 kere görüntülendi)
 (1678 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale