ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Cilt : 23   Sayı : 2   Yıl : 2020
Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler


  Koronavirüs salgını ve sosyal izolasyonun psikolojik semptomlar üzerindeki etkilerinin psikolojik sağlamlık ve stresle baş etme tarzları açısından incelenmesi (tur) [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2020; 23(1): 38-51 | DOI: 10.5505/kpd.2020.66934  

Koronavirüs salgını ve sosyal izolasyonun psikolojik semptomlar üzerindeki etkilerinin psikolojik sağlamlık ve stresle baş etme tarzları açısından incelenmesi (tur)

Yıldız Bilge1, Yusuf Bilge2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Hamidiye Yaşam Bilimleri Fakültesi, Psikoloji Bölümü
2İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Psikoloji Bölümü

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, bireylerin koronavirüs salgını ve sosyal izolasyon öncesi ve sonrası psikolojik semptom puanlarının tespit edilmesidir. Aynı zamanda koronavirüs salgını ve ortaya çıkan sosyal izolasyon sonrasındaki psikolojik semptom puanlarıyla stresle başa çıkma tarzları, psikolojik sağlamlık puanları ve koronavirüs salgını ve sosyal izolasyona ilişkin algı ve tutumlar arasındaki ilişkilerin belirlenmesi ve bu üç değişkenin psikolojik semptomları yordama düzeyinin saptanması da hedeflenmiştir.

YÖNTEM ve GEREÇLER: 18-74 yaş aralığındaki 1012’si (%81.3) kadın ve 233’ü (%18.7) erkek, toplam 1245 kişiden oluşan katılımcılara psikolojik semptom, psikolojik sağlamlık, stresle başetme ölçekleri ve koronavirüse ilişkin sorular online olarak uygulanmıştır.
BULGULAR: Katılımcıların koronavirüs salgını ve sosyal izolasyon öncesi ve sonrası psikolojik semptom puan ortalamaları arasında koronavirüs sonrası semptom puanları lehine yüksek düzeyde anlamlı bir fark bulunmuştur. Koronavirüs salgını sonrası semptom puanları ile psikolojik sağlamlık, stresle baş etme tarzları ve koronavirüs salgınına ilişkin algı ve tutumlar arasında korelasyonlar tespit edilmiştir. Psikolojik sağlamlık, stresle işlevsel olmayan baş etme tarzları ile koronavirüse ilişkin algı ve tutumların psikolojik semptomları yordama düzeyi %23,8 ila %40,2 arasında değişmektedir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Koronavirüs salgını ve sosyal izolasyonun, ve stresle işlevsel olmayan baş etmenin bireylerin psikolojik semptomlarında bozucu bir etkisi görülürken psikolojik sağlamlığın koruyucu bir etkisi olduğu saptanmıştır. Bu çalışmanın koronavirüs salgınının psikolojik etkilerine yönelik uygulanacak psikolojik müdahale planlarına katkı sağlayabileceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Koronavirüs salgını (KOVİD-19), sosyal izolasyon, psikolojik semptomlar, psikolojik sağlamlık, stresle baş etme tarzları


Investigation of the effects of corona virus pandemic and social isolation on psychological symptoms in terms of psychological resilience and coping styles (tur)

Yıldız Bilge1, Yusuf Bilge2
1University of Health Sciences, Faculty of Hamidye Life Sciences, Psychology Department
2Istanbul Sabahattin Zaim University, Faculty of Humanities and Social, Psychology Department

INTRODUCTION: The aim of this study is to determine the psychological symptoms scores, before and after the corona virus pandemic (COVID-19), and social isolation. Furthermore, it aims to examine the relationships between psychological symptom scores emerging after COVID-19 and social isolation, and styles of coping with stress, psychological resilience scores, and perceptions, and attitudes regarding COVID-19 and social isolation; and to determine to predict the level of psychological symptoms of these three variables.


METHODS: It was applied online psychological symptoms, psychological resilience, stress coping scales and questions regarding COVID-19 to the participants, who consisted of 1245 people, 1212 female (81.3%) and 233 (18.7%) male, between the ages of 18-74.
RESULTS: A high level of significant difference was found in favor of after COVID-19 symptom scores between the participants' mean psychological symptom scores before and after COVID-19 and social isolation. They were determined significant correlations between symptom scores after COVID-19 and psychological resilience, coping styles with stress and perceptions and attitudes regarding COVID-19. It was predicted range from 23.8% to 40.2% the psychological symptoms, by psychological resilience, dysfunctional coping with stress, and the level of perception and attitudes regarding COVID-19.
DISCUSSION AND CONCLUSION: While COVID-19 and social isolation and dysfunctional coping with stress have a disruptive effect on the psychological symptoms of individuals, psychological resilience has a protective effect. This study is thought to will contribute to the psychological intervention plans to be applied intended to the psychological effects of the COVID-19.

Keywords: Coronavirus pandemic (COVID-19), social isolation, psychological symptoms, psychological resilience, coping styles with stress


Yıldız Bilge, Yusuf Bilge. Investigation of the effects of corona virus pandemic and social isolation on psychological symptoms in terms of psychological resilience and coping styles (tur). J Clin Psy. 2020; 23(1): 38-51

Sorumlu Yazar: Yıldız Bilge, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (49 kere görüntülendi)
 (976 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2020 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale