ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Cilt : 23   Sayı : 4   Yıl : 2020
Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler


  İntihar Girişimi İle Mizaç ve Karakter Özellikleri Arasındaki İlişkinin Major ¦¦ ¦ Depresif Bozukluk Ornekleminde İrdelenmesi [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2008; 11(1): 33-41

İntihar Girişimi İle Mizaç ve Karakter Özellikleri Arasındaki İlişkinin Major ¦¦ ¦ Depresif Bozukluk Ornekleminde İrdelenmesi

Mehmet Ak1, K. Nahit Özmenler2, Aytekin Özşahin3
1Uz.Dr., Ağrı Asker Hastanesi Psikiyatri Kliniği, Ağrı
2Doç.Dr Gülhane Askeri Tıp Akademisi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Ankara
3Prof.Dr., Gulhane Askeri Tıp Akademisi Psikiyatri Ana Bilim Dalı, Ankara

Amaç: Kişilik özellikleri ve intihar davranışı arasındaki karmaşık ilişkiyi araştırmanın, intiharı önleme, tedavi ve tekrarını engellemede kullanılacak veriler sağlayacağı düşünülmüştür, intihar davranışının en sık birliktelik gösterdiği depresyon tamlı hasta grubunda, kişiliği boyutsal olarak değerlendiren Mizaç ve Karakter Envanteri kullanılarak farklı öngörülerin olduğu bu alana katkı sağlamak amaçlanmıştır. Yöntem: Mart 2005 - Temmuz 2006 tarihleri arasında Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Eğitim Hastanesinde yürütülmüştür, intihar davranışı göstererek acil servisine başvuran, ya da herhangi bir hastanede yatırılarak ilk tedavileri yapılıp sevk edilen olgular içinde çalışmaya kabul kriterlerini karşılayan 85 olgu denek grubunu oluşturmuştur. Aynı dönemde psikiyatri polikliniği ve kliniğinde tedavi edilen majör depresif bozukluk tanısı almış 70 olgu çalışmaya alınarak kontrol grubu oluşturulmuştur. Bulgular: intihar davranışında bulunanların mizaç (kişiliğin kalıtsal kabul edilen özellikleri) özelliklerinden ödül bağımlılığı puanları düşük, karakter (çevrenin ve yetiştirilmenin etkisi altında gelişmiş) özelliklerinden kendini yönetme ve işbirliği yapma puanları düşük bulunmuştur. Sonuç: Mizaç açısından ödül bağımlılığı düşük, karakter özellikleri açısından düşük kendini yönetme ve düşük işbirliği yapma özelliklerinin intihar davranışı için bireysel yatkınlık sağladığı ve bu yatkınlığa sahip bireylerin yaşam olayları veya depresyon gibi stresörlerle karşılaştıklarında, daha umutsuz, karamsar ve tepkisel tutumla yaklaşım sergileme ve kendilerine daha çok zarar verme eğiliminde olduğu düşünülmüştür. Anahtar Sözcükler: Depresyon, intihar, mizaç ve karakter.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Depresyon, intihar, mizaç ve karakter.


The Assesment of Relationship Between Suicide and Temperament and Character Features on the Major Depressive Disorder

Mehmet Ak1, K. Nahit Özmenler2, Aytekin Özşahin3
1Uz.Dr., Ağrı Asker Hastanesi Psikiyatri Kliniği, Ağrı
2Doç.Dr Gülhane Askeri Tıp Akademisi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Ankara
3Prof.Dr., Gulhane Askeri Tıp Akademisi Psikiyatri Ana Bilim Dalı, Ankara

Objective: It has been suggested that to investigate complex relation between personality features and suicide, would provide information in prevention and treating suicide and its recurrence. In the present study, it was aimed that to advance the understanding of this controversial field by using Temperament and Character Inventory (TCI) which assess personality dimensionally on the depressive patients. Method: This study conducted in Gülhane Millitary Medical Academy Hospital between March 2005 and July 2006. The study sample consisted of 85 subjects who were fulfilled selection criteria and who were admitted our hospital because of suicide attempt. Patient who initially had submitted to another hospital and then referred our hospital also included in the study. Seventy patients who had been diagnosed and treated as depressive disorder at the same time interval enrolled in the control group. Results: It is also found that participants with suicidal behavior have low reward dependance scores which is one of the features of temperament (the hereditary characteristic of personality). They have also low score on self-directed ness and cooperativeness which are the features of character (effected by environmental and developmental process). Conclusion: The results of this study showed that low reward dependence scores in temperament dimension and low self-directed ness and cooperativeness in character dimension provide personal diathesis and if people with such diathesis faced with life events or depression, they present more hopeless, pessimistic and reactional attitude, and also they have more tendency to give harm themselves.

Keywords: Keywords: Suicide, depression, temperament and character


Mehmet Ak, K. Nahit Özmenler, Aytekin Özşahin. The Assesment of Relationship Between Suicide and Temperament and Character Features on the Major Depressive Disorder. J Clin Psy. 2008; 11(1): 33-41


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (0 kere görüntülendi)
 (2787 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale