ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Cilt : 23   Sayı : 4   Yıl : 2020
Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler


  Yaşlılarda Depresif Belirtiler ve Bilişsel Bozukluğu Etkileyebilecek Etkenler [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2006; 9(4): 177-184

Yaşlılarda Depresif Belirtiler ve Bilişsel Bozukluğu Etkileyebilecek Etkenler

Mustafa İlhan1, Işıl Maral2, Mehmet Kitapçı3, Selçuk Aslan4, Nuri Çakır5, M.Ali Bumin6
1Yrd.Doç.Dr.,Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
2Doç.Dr Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
3Prof.Dr.,Gazi Üniversitesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı Ankara
4Doç.Dr., Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Ankara
5Prof.Dr., Gazi Üniversitesi İç Hastalıkları/Endokrinoloji Anabilim Dalı, Ankara
6Prof.Dr., Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Amaç: Yaşlılarda depresif belirtiler ve bilişsel bozuklukları etkileyebilecek yaş, cinsiyet, eğitim, sosyal güvence, kronik hastalık etkenleri ile tiroid hormonları, vitamin B12, folik asit gibi hormonal ve esansiyel etkenleri bir arada değerlendirerek depresif belirtiler ve bilişsel bozukluklar için risk etkenlerini saptamaktır. Yöntem: Ankara'da iki huzurevinde yaşayan 191 kişi üzerinde yapılan araştırmada demografik bilgi anketi, Eğitimsizler için Standardize Mini Mental Test (SMMT-E), Yaşlılar için Depresyon Ölçeği (YDÖ) kullanıldı. Venöz kan örneklerinden ST3, ST4, TSH, Vitamin B12 ve Folik Asit çalışıldı. Depresif belirtiler ve bilişsel bozukluğu etkileyebilecek etkenler lojistik regres- yon ile değerlendirildi. Bulgular: Araştırmaya katılanların yaş ortalaması 76.5±8.3'tür, %60.7'si kadın, %39.3'ü erkektir. Yaşlıların %48.2'sinde depresif belirtiler, %50.8'inde bilişsel bozukluk vardır. Depresif belirti olasılığı, fiziksel kronik hastalığı olanlarda olmayanlara göre 3.75; sosyal güvencesi olmayanlarda olanlara göre 3.84; son bir ayda yaşamı olumsuz etkileyen olay yaşayanlarda yaşamayanlara göre 9.77; bilişsel bozukluğu olanlarda olmayanlara göre 3.01 kat fazladır. Huzurevinde geçirilen süre 1 yıldan fazla olanlarda 0.4 kat azdır Bilişsel bozukluk riski, 75 yaş ve üzerinde olanlarda 6.30; ilkokul mezunu olmayanlarda 6.80; depresyonu olanlarda 3.23 kat fazladır. Sonuç: Yaşlılara verilecek sağlık hizmetlerin planlanmasında belirlenen risk etkenleri dikkate alınmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Yaşlı, depresyon, bilişsel bozukluk, tiroid, vitamin B12, folik asit.


Factors Influencing Depressive Symptoms and Cognitive Disorders Among Elderly

Mustafa İlhan1, Işıl Maral2, Mehmet Kitapçı3, Selçuk Aslan4, Nuri Çakır5, M.Ali Bumin6
1Yrd.Doç.Dr.,Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
2Doç.Dr Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
3Prof.Dr.,Gazi Üniversitesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı Ankara
4Doç.Dr., Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Ankara
5Prof.Dr., Gazi Üniversitesi İç Hastalıkları/Endokrinoloji Anabilim Dalı, Ankara
6Prof.Dr., Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Objectives: The objective is to determine the risk factors for depressive symptoms and cognitive disorders among elderly evaluating essential and hormonal factors such as age, gender, educational status, health insurance, chronic disease and thyroid hormones, vitamin B12, folic acid. Method: 191 elderly living in two nursing homes in Ankara were included into the study. The demographic information questionnaire, Mini Mental State Examination test for Illiterate (MMSE) and Geriatric Depression Scale (GDS) were used for the data collection. Serum TSH, FT3, FT4 levels, vitamin B12 and folic acid levels in venous blood samples were investigated Factors which could influence depressive symptoms and cognitive disorder were evaluated with multivariate logistic regression analysis. Results: The mean age of the subjects was 76.5±8.3; 60.3% of them were female and 39.7% were male. 48.2% of the subjects had depressive symptoms and 50.8% had cognitive disorder. The depressive symptom risk was 3.75 times higher in those who had any chronic disease; 3.84 times in those who had not health insurance; 9.77 times for those who had any life event fluenced negatively his/her life; 3.01 times for those with cognitive disorder. There was 0.4 times decreased risk for the subjects living in nursing home more than a year. Cognitive disorder risk was 6.30 times higher for 75 and over age group; 6.80 times higher for those who were illiterate or not completed the primary school and 3.23 times in those with depression. Conclusion: It is required to take into consideration the determined risk factors to plan the elderly health services.

Keywords: Key Words: Elderly, depression, cognitive impairment, thyroid, vitamin B12, folic acid.


Mustafa İlhan, Işıl Maral, Mehmet Kitapçı, Selçuk Aslan, Nuri Çakır, M.Ali Bumin. Factors Influencing Depressive Symptoms and Cognitive Disorders Among Elderly. J Clin Psy. 2006; 9(4): 177-184


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (0 kere görüntülendi)
 (3636 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale