ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Cilt : 23   Sayı : 4   Yıl : 2020
Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler


  Parkinson Hastalığı Sırasında Ortaya Çıkan Psikotik Özellikli Manik Atak: Olgu Sunumu [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2012; 15(4): 248-251

Parkinson Hastalığı Sırasında Ortaya Çıkan Psikotik Özellikli Manik Atak: Olgu Sunumu

Gonca Karakuş1, Nurgül Özpoyraz2, Meliha Zengin3, Lut Tamam2, Ayşe Vural4, Filiz Koç5
1Doç.Dr.,Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı
2Prof.Dr.,Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı
3Uz.Dr., Osmaniye Devlet Hastanesi, Adana
4Dr., Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı
5Doç.Dr., Nöroloji Anabilim Dalı, Osmaniye Devlet Hastanesi, Adana

Parkinson hastalığı kronik ve ilerleyici nörodejeneratif bir hastalıktır. Parkinson hastalarında psikiyatrik semptom ve bozukluklar yaygın bir şekilde birliktedir. Bunlar Parkinson hastalığının direk sonucu, komorbid patoloji olabilir veya tedavinin sonucu ortaya çıkabilir. Parkinson hastalığı depresyon, anksiyete, psikoz, seksüel dis- fonksiyon, mani ve demansla ilişkilidir. Depresyon en sık görülen psikiyatrik komplikasyondur. Parkinson hastalığında depresif bozukluklara sık rastlanmasına rağmen manik atak daha nadir görülmektedir. Parkinson hastalığı ve manik atağın birlikteliğiyle ilgili altta yatan mekanizmanın ne olduğu çok az bilinmektedir ve konuyla ilgili yayınlanan tedavi seçenekleri son derece yetersizdir. Ortak kökenlerinin olabileceği düşünülen bu iki hastalığın birbirini nasıl etkilediği açık değildir. Manik durumlar artmış dopaminerjik aktiviteyle ilişkili gibi görünmektedir ve genellikle Parkinson hastalığının on fazında ortaya çıkmaktadır. Burada Parkinson hastalığı seyri sırasında psikotik özellikli manik atak geliştiren 58 yaşında bir olgu sunulmuştur. Bu olgu sunumuyla PH seyri sırasında gerek hastalığın kendine, gerekse tedavisine bağlı olarak duygudurum bozukluğunun ortaya çıkabileceği; hastaların bu konuda dikkatli bir şekilde izlenmesi ve tedavisinin düzenlenmesi gerektiği vurgulanmak istenmiştir. Benzer olgular ekstrapiramidal sistem yan etkileri düşük olan atipik antipsikotikler ve duygudurum dengeleyicilerle başarılı bir şekilde tedavi edilebilir. Ancak bu konuda literatür bilgisi son derece kısıtlı olduğundan yapılandırılmış, kontrollü ve karşılaştırmalı çalışmalara gerek olduğu açıktır.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Parkinson hastalığı, mani, bipolar bozukluk.


Manic Episode with Psychotic Features in Patient with Parkinson's Disease

Gonca Karakuş1, Nurgül Özpoyraz2, Meliha Zengin3, Lut Tamam2, Ayşe Vural4, Filiz Koç5
1Doç.Dr.,Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı
2Prof.Dr.,Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı
3Uz.Dr., Osmaniye Devlet Hastanesi, Adana
4Dr., Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı
5Doç.Dr., Nöroloji Anabilim Dalı, Osmaniye Devlet Hastanesi, Adana

Parkinson's disease is a chronic and progressive neurode- generative disease. Psychiatric symptoms and disorders are a common cooccurrence in people with Parkinson's disease. Psychiatric symptoms and disorders may be direct result of Parkinson's disease, its comorbid pathologies, or occur as a side effect of pharmacotherapy. Parkinson's disease is associated depression, anxiety, psychosis, sexual dysfunction, mania and dementia. Depression is the most common psychiatric complication in Parkinson's disease. Although depressive disorders are common, manic states are rare in Parkinson's disease. Underlying mechanisms are poorly understood and treatment options established in such dual diagnoses are not enough. Interactions between mood disorders and Parkinson's disease is not clear, or whether they might have a common origin. It seems that manic states are related to increased dopaminergic activity and usually appear in the "on" phases of Parkinson's disease. A 58 years old man who had manic attack with psychotic features in course of Parkinson's disease is presented in this report. Both Parkinson disease and its treatment could result in occurence of a mood disorder. This case report emphasizes the need to follow up these patients from this perspective and change their treatment accordingly. Parkinson disease patients with comorbid mood disorder could be succesfully treated with a combination of mood stabilizers and atypical antipsychotics that had low extrapiramidal side effects. Systematic follow up studies will bring us a clear vision of prognosis and treatment responce of such patients.

Keywords: Keywords: Parkinson's disease, mania, bipolar disorder.


Gonca Karakuş, Nurgül Özpoyraz, Meliha Zengin, Lut Tamam, Ayşe Vural, Filiz Koç. Manic Episode with Psychotic Features in Patient with Parkinson's Disease. J Clin Psy. 2012; 15(4): 248-251


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (0 kere görüntülendi)
 (3193 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale