ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Cilt : 23   Sayı : 4   Yıl : 2020
Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler


  Mükemmeli Ararken: Bir İç Dünya Araştırması [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2011; 14(2): 103-114

Mükemmeli Ararken: Bir İç Dünya Araştırması

Nilgün Taşkıntuna1, Gamze Özçürümez2
1Doç.Dr., Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği
2Yrd.Doç.Dr., Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Ankara

Amaç: Kohut, kendilik psikolojisi kuramını geliştirirken Freud'a ve klasik psikanalize en temel eleştirisi kavramların biyolojik fikirlere dayalı oluşudur. Freud'un Darwin'den esinlenerek ortaya koyduğu ikili dürtü kuramında, saldırganlık içgüdüsel ve doğuştan gelen bir dürtü olarak bireyi korur, cinsel dürtü ise türün devamı için şarttır türü korur. Kohut'a göre ise saldırganlık narsi- sistik yaralanmaya verilen duygusal bir tepkidir, dürtü değildir, kendi başına bir olgudan çok yaralanmanın belirtisidir. Saldırıya uğrama korkusuyla hayatı neredeyse felç olmuş, dışa vuran davranışlarında dikkati çeken ancak kendisinin hiç farkında olmadığı saldırganlığı göz önüne alınarak seçilen Bayan A'yı kendilik psikolojisi açısından değerlendirirken iki kuram arasındaki bu temel farkı anımsamak önemlidir. Bu makalede, kendilik psikolojisi kuramı ışığında gerçekleştirilen bir iç dünya araştırması sunulmuştur. Yöntem: İlk yıl haftada bir kez 50 dakikalık seanslar olarak gerçekleştirilen psikanalitik yönelimli psikoterapi görüşmeleri son iki yıldır haftada ikiye çıkartılmış olup tedavi süreci devam etmektedir. Bulgular: Bayan A'nın belirgin ambivalansı, bir türlü sahip olduklarını beğenmemesi, bir yandan idealini elde etmek için sürekli uğraşması diğer yandan amacına ulaştığı anda ürküp bırakması; en azından bir süreliğine tatmin olmanın hazzını ve huzurunu yaşayamaması ve çocukken annesinin sık sık belirsiz sürelerle evden ayrılması Kohut'un kendiliknesnesi kavramıyla değerlendirilmiştir. Sonuç: Büyüme serüveninde çocuk, ancak narsisistik gereksinimleri kendiliknesneleri tarafından optimal biçimde karşılandığı zaman erişkin yaşamında patolojik narsisizmden korunabilir. Aksi takdirde kendilik, bütünleşmemiş ve hasarlı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Kendilik psikolojisi, kendiliknesnesi, narsisistik zedelenme.


Seeking for the Perfect: A Research of the Internal World

Nilgün Taşkıntuna1, Gamze Özçürümez2
1Doç.Dr., Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği
2Yrd.Doç.Dr., Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Ankara

Objectives: The basic criticism Kohut made to classical psychoanalysis while developing his self psychology theory is that the concepts formed by Freud were based on biological ideas. In Freud's dual drive theory inspired by Darwin, aggression protects individual as an instinctive and inborn drive. According to Kohut, aggression is not a drive but an emotional response to narcissistic injury. It is a symptom of injury rather than a phenomenon itself. It is important to remember this fundamental difference between the two theories while approaching Ms A in terms of self psychology, particularly considering her life being paralyzed by the fear of being attacked as well as her aggression expressed by her behaviors but not acknowledged by herself. Our aim is to present a research of the internal world in-light of self psychology theory. Method: The psychoanalytic psychotherapy is executed on once a week basis for 50 minute sessions during the first year of therapy, followed by twice a week sessions for the last two years. The treatment is still in progress. Results: The obvious ambivalence of Ms A, her dissatisfaction with what she already has, her constant pursuit for perfection until she is frightened by achievement and abandons it, her being unable to experience the pleasure and peace of satisfaction for at least a while and the fact that when she was a child, her mother often left home for undetermined periods of time had been evaluated through Kohut's selfobject concept. Conclusion: Only when the needs of the child is optimally met by her selfobjects, she can be protected from pathological narcissism in her adult life. Otherwise, the self will be damaged and lack coherence.

Keywords: Key Words: Self psychology, selfobject, narcissistic injury.


Nilgün Taşkıntuna, Gamze Özçürümez. Seeking for the Perfect: A Research of the Internal World. J Clin Psy. 2011; 14(2): 103-114


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (0 kere görüntülendi)
 (2298 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale