ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Cinsel yönelime ve cinsiyet kimliğine dayalı ayrımcılık ve COVID-19 salgını (tur) [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2021; 24(3): 405-412 | DOI: 10.5505/kpd.2021.60024

Cinsel yönelime ve cinsiyet kimliğine dayalı ayrımcılık ve COVID-19 salgını (tur)

Ender Cesur1, Seven Kaptan2, Sahika Yuksel2
1Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, İstanbul, Türkiye
2Serbest Hekim, İstanbul, Türkiye

COVID-19 salgınının hızını yavaşlatmak için uygulanan fiziksel mesafe kuralı, halk sağlığı yaklaşımının önemli bir parçası olsa da bu mesafe cinsel azınlıklar için olumlu sosyal etkileşimleri azaltmakta ve ruhsal sıkıntılara sebep olabilmektedir. Evde kalmak zorunda kalan lezbiyen, gay, biseksüel, trans, interseks (LGBTİ+) kişiler artan oranlarda şiddete maruz kalmaktadır. Gençler, yaşlılar, bakım ihtiyacı olanlar ya da HIV ile yaşamakta olan bireyler gibi LGBTİ+ grup içinde özel ihtiyaçları olabilen alt grupların yaşadığı ayrımcılık pandemi boyunca katmerlenmekte ve süreç bu gruplar için zorlaşmaktadır. Salgında transların psikiyatrik takip sürecinin uzaması, hormon tedavisine başlamakta gecikme gibi durumlar geçiş sürecini aksatmakta, transların ruh sağlığını olumsuz etkilemektedir. Pandemiyle ilişkili riskler göz önüne alındığında kalıcı ruh sağlığı sorunları oluşmasının önlenmesi için erken önlem almak önemlidir. Teletıp aracılığıyla uzaktan desteğe erişimin sağlanması önemlidir. LGBTİ+ gençlerin travmatik ortamlara hapsolma ihtimaline karşın aile içi şiddetin gözetlenmesi ve bildirilmesi kritik önem taşımaktadır. Çoklu ayrımcılıkla ilgili çalışmalara önem verilmesi ve özel ihtiyacı olan LGBTİ+'ların sağlığının korunması için özen gösterilmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, LGBTİ+, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, ayrımcılık, nefret suçu

Discrimination based on sexual orientation and gender identity and the COVID-19 pandemic (tur)

Ender Cesur1, Seven Kaptan2, Sahika Yuksel2
1The Council of Forensic Medicine, Istanbul, Turkiye
2Private Practice, Istanbul, Turkiye

Although the physical distance rule applied to slow the pace of the COVID-19 pandemic is an important part of the public health approach, this distance reduces positive social interactions for sexual minorities and can cause mental distress. Lesbian, gay, bisexual, trans, intersex (LGBTI +) people who have to stay at home are increasingly exposed to violence during pandemic. The discrimination experienced by subgroups who may have special needs within the LGBTI + group, such as young people, the elderly, those in need of care or individuals living with HIV, is multiplied throughout the pandemic and the process becomes difficult for these groups. In the epidemic, the prolongation of the psychiatric care process of trans people and the delay in starting hormone therapy disrupt the transition process and negatively affect the mental health of trans people. Considering the risks associated with the pandemic, it is important to take early measures to prevent permanent mental health problems. It is important to provide access to remote support via telemedicine. Despite the possibility of LGBTI+ youth being trapped in traumatic environments, it is critical to monitor and report domestic violence. It is necessary to attach importance to studies on multiple discrimination and to protect the health of LGBTI+ people with special needs.

Keywords: COVID-19, LGBTİ+, sexual orientation, gender identity, discrimination, hate crime

Ender Cesur, Seven Kaptan, Sahika Yuksel. Discrimination based on sexual orientation and gender identity and the COVID-19 pandemic (tur). J Clin Psy. 2021; 24(3): 405-412

Sorumlu Yazar: Ender Cesur, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale