ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Cilt : 23   Sayı : 4   Yıl : 2020
Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler


  Akne Vulgaris ve Psikopatoloji İlişkisini Aydınlatmaya Yönelik Bir Çalışma [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2007; 10(2): 69-76

Akne Vulgaris ve Psikopatoloji İlişkisini Aydınlatmaya Yönelik Bir Çalışma

Orhan Murat Koçak1, Gökçe Silsüpür2, Canan Görpelioğlu3, Emel Erdal4
1Tüz.Dr., Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Kırıkkale
2Uz.Dr., T.C Emekli Sandığı 75. Yıl Dinlenme ve Bakım Evi
3Yrd.Doç.Dr., Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı
4Doç.Dr., Mesa Hastanesi Psikiyatri Kliniği, Ankara

Amaç: Akne ve psikopatoloji arasında nasıl bir ilişki olduğu, depresyon ve anksiyetenin sık gözlendiği vurgulanmasına rağmen, henüz netleşmemiştir. Bu çalışma bu ilişkiyi aydınlatmaya yönelik tasarlanmış bir çalışmadır. Yöntem: Çalışmaya 16-30 yaş arası akneli hastalar alınmış ve her hastaya sosyodemografik verileri içeren bir anket formu ile Beck Depresyon Envanteri, Beck Anksiyete Ölçeği ve Beden Algı Ölçeği verilmiştir. Ayrıca çalışmaya katılanların ebeveynlerine çocuklarının akne hastalığının görünümünü etkileyip etkilemediği ve dermatolojiye başvurunun kimin fikri olduğunu sorgulayan bir anket formu verilmiştir. Akne şiddeti dermatolog tarafından değerlendirilmiş, psikiyatrik tanı ise psikiyat- ristlerce DSM-lVe göre klinik görüşmeyle konmuştur. Bulgular: Çalışmaya alınan 45 hastanın on altısına psikiyatrik tanı konmuştur. Psikiyatrik hastalığı olan akneli hastalar olmayanlara göre anlamlı olarak daha yüksek depresyon ve anksiyete puanlarına sahipken, beden algıları anlamlı olarak düşük saptanmıştır. İki grubun akne şiddet puanları bir farklılık göstermemiştir. Hastalık süresine göre tüm hasta grubu üç grupta ele alındığında (bir yıldan kısa, 1-3 yıl arası ve üç yıldan uzun süredir olmak üzere) ölçek puanları ve akne şiddeti açısından gruplar arasında fark saptanmamıştır. "Çocuğumun görünümünü bozan bir rahatsızlığı vardır" yanıtını veren annelerin çocukları ile "çocuğumun görünümünü bozan bir rahatsızlığı yoktur" yanıtını veren annelerin çocukları arasında akne şiddeti açısından anlamlı fark yoktur. Sonuç: Akne bir stresör olarak etki gösterir ve psikopatoloji için presipitan bir faktör olarak etki edebilir ancak aknede depresyon ve anksiyetenin anlamlı yüksekliğini belirleyen daha çok psikopatolojidir.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Akne vulgaris, psikopatoloji, depresyon, anksiyete, beden algısı, ebeveyn tutumu.


A Study for Clarifying the Relationship Between Acne Vulgaris and Psychopathology

Orhan Murat Koçak1, Gökçe Silsüpür2, Canan Görpelioğlu3, Emel Erdal4
1Tüz.Dr., Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Kırıkkale
2Uz.Dr., T.C Emekli Sandığı 75. Yıl Dinlenme ve Bakım Evi
3Yrd.Doç.Dr., Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı
4Doç.Dr., Mesa Hastanesi Psikiyatri Kliniği, Ankara

Objectives: Although depression and anxiety were reported often in acne, how relationship is exist between acne and psychopathology have not been clarified. This study was designed for clarifying this issue. Method: Acne patients who aged between 16-30 years old were included in this study. Every patient was given a questionnaire which comprises sociodemographic charaster- istics, Beck Depression Inventory, Beck Anxiety Inventory and Body Cathexis Scale. In additionally patients' parents were asked whether their child has an acne problem which disturbs the appearance severely or not and whose idea was it to admit the appointment for the current examination. Acne was evaluated by two dermatologist and psychiatric disorders were diagnosed according to DSM-IV by two psychiatrists. Results: Sixteen of forty five acne patients who were included the study were diagnosed with a psychiatric disorder. The patients with psychiatric disorder had higher depression and anxiety scores and lower body perception scores than patients without psychiatric disorder. However acne severity was not different between these two groups. According to duration of the acne there were no difference between the groups in the depression and anxiety scores and acne severity. Acne severity of children whose mothers said "my child has an acne problem which disturbs his/her appearance" was not significantly different than who said "my child has not an illness which disturbs his/her appearance". Conclusion: The acne works as a stressor and precipitant factor but, in the acne, determinant of significant higher scores of the depression and anxiety is the psychopathology.

Keywords: Key Words: Acne vulgaris, psychopathology, depression, anxiety, body perception, parents' attitudes


Orhan Murat Koçak, Gökçe Silsüpür, Canan Görpelioğlu, Emel Erdal. A Study for Clarifying the Relationship Between Acne Vulgaris and Psychopathology. J Clin Psy. 2007; 10(2): 69-76


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (0 kere görüntülendi)
 (826 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale