ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Cilt : 23   Sayı : 2   Yıl : 2020
Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler


  Algılanan COVID-19 tehdidi ve ölüm kaygısı arasındaki ilişkide öz şefkatin aracı rolü (eng) [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2020; 23(1): 15-23 | DOI: 10.5505/kpd.2020.59862  

Algılanan COVID-19 tehdidi ve ölüm kaygısı arasındaki ilişkide öz şefkatin aracı rolü (eng)

Mehmet Kavaklı1, Mehmet Ak2, Faruk Uğuz2, Osman Oğulcan Türkmen3
1Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü, Niğde, Türkiye
2Necmettin Erbakan Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Konya, Türkiye
3Gümüşhane Üniversitesi, Kelkit Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü, Gümüşhane, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: COVID-19 pandemisi bütün dünyayı etkileyen yeni ve oldukça tehlikeli bir durumdur. Tıbbi süreçlerin yanı sıra bu pandemi insanları psikolojik ve mental olarak da etkilemektedir. Bulaşma riskinin yüksek olması bireylerin algıladıkları COVID-19 tehdidinin ve ölüm kaygısı düzeyinin artmasına neden olabilir. Bu çalışmanın amacı da algılanan COVID-19 tehdidi ile ölüm kaygısı ilişkisinde öz şefkatin aracı rolünün incelenmesidir. Bu temel amacı ek olarak çalışma grubu ve gelir düzeyine göre algılanan COVID-19 tehdidi ve ölüm kaygısı puanlarında bir farklılık olup olmadığı incelenmiştir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma toplamda 562 kişi ile yürütülmüştür. Veriler kişisel bilgi formu, Algılanan COVID-19 Tehdidi Formu, Öz Şefkat Ölçeği ve Ölüm Kaygısı Ölçeği yardımıyla toplanmıştır.
BULGULAR: Algılanan COVID-19 tehdidi ile ölüm kaygısı arasındaki ilişkide öz şefkat kısmi aracı değişken olarak rol oynamaktadır. Ayrıca yüksek gelir düzeyine sahip kişilerin algılanan COVID-19 tehdidi ve ölüm kaygısı düzeylerinin düşük gelir grubundakilere göre daha düşük olduğu saptanmıştır. Sağlık çalışanlarının algılanan COVID-19 tehdidi düzeylerinin çalışmayan gruptan daha düşük olduğu tespit edilmiştir. Kadınların hem algılanan COVID-19 tehdidi hem de ölüm kaygısı düzeyi erkeklerden daha yüksek bulunmuştur.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Ölüm kaygısı ve COVID-19 tehdit algısı ile ilişkili sorunlarla baş etme noktasında öz şefkat önemli bir değişken olabilir. Salgının insanlar üzerindeki psikolojik etkilerini anlamak için bu konudaki bilginin de genişletilmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kaygı, kaygı bozuklukları, COVID-19, ölüm kaygısı


The mediating role of self-compassion in the relationship between perceived COVID-19 threat and death anxiety (eng)

Mehmet Kavaklı1, Mehmet Ak2, Faruk Uğuz2, Osman Oğulcan Türkmen3
1Niğde Ömer Halisdemir University, Faculty of Arts and Sciences, Department of Psychology, Niğde, Turkey
2Necmettin Erbakan University, Faculty of Medicine, Department of Psychiatry, Konya, Turkey
3Gümüşhane University, Kelkit Vocational School of Health Services, Department of Child Care and Youth Services, Gümüşhane, Turkey

INTRODUCTION: The COVID-19 pandemic is a new and highly detrimental event that has influenced the world over. Besides the obvious health risks, COVID-19 has also affected people psychologically. The high risk of contamination can increase the perceived COVID-19 threat and death anxiety in individuals. The aim of the present study was to investigate the mediating role of self-compassion in the relationship between perceived COVID-19 threat and death anxiety. Additionally, the study also investigated the role of gender, profession and income level in the perceived COVID-19 threat and death anxiety.
METHODS: The research sample was composed of 562 individuals from the community. The data was gathered by using personal information form and the Perceived COVID-19 Threat Form, Self-Compassion Scale and Turkish Death Anxiety Scale.
RESULTS: The relationship between perceived COVID-19 threat and death anxiety was partially mediated by self-compassion. Moreover, people in the high income group had a lower level of perceived COVID-19 threat and death anxiety score compared to the low-income group. Perceived COVID-19 threat levels were lower among health care professionals compared to unemployed individuals. Female participants had a higher level of perceived COVID-19 threat and death anxiety score compared to male participants.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Self-compassion may be an essential variable to help cope with problems related to perceived COVID-19 threat and death anxiety. Improving our understanding of the psychological impacts of COVID-19 is necessary and essential.

Keywords: Anxiety, anxiety disorders, COVID-19, death anxiety


Mehmet Kavaklı, Mehmet Ak, Faruk Uğuz, Osman Oğulcan Türkmen. The mediating role of self-compassion in the relationship between perceived COVID-19 threat and death anxiety (eng). J Clin Psy. 2020; 23(1): 15-23

Sorumlu Yazar: Mehmet Ak, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (50 kere görüntülendi)
 (955 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2020 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale