ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Cilt : 23   Sayı : 4   Yıl : 2020
Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler


  Antidepresan Güçlendirme Tedavileri [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2001; 4(4): 261-267

Antidepresan Güçlendirme Tedavileri

Hakan Türkçapar1, Süreyya Özel ERVATAN2
1Doç. Dr SSK Ankara Eğitim Hastanesi Psikiyatri Kliniği, ANKARA
2Dr, SSK Ankara Eğitim Hastanesi Psikiyatri Kliniği, ANKARA

Uygun antidepresan tedavi almalarına karşın önemli bir oranda depresif hastanın tedavisinde hala başarısız kalınmaktadır. Major depresif hastaların yaklaşık %30'u bilinen antidepresan tedavilere cevap vermemektedir. Bilinen bütün antidepresan tedavilerinde klinik olarak gözlenebilir etkinin başlaması için 1- 2 haftalık bir bekleme süreci geçmektedir. Antidepresan tedavi-lerle ilgili bir diğer önemli sorun ise devam eden tedaviye karşın etkinliğin kaybolması ya da depresif belirtilerin yeniden ortaya çıkmasıdır. Bu nedenlerle alternatif yaklaşımlara gereksinim duyulmaktadır. Güçlendirme tedavisi bu alternatif yöntemlerden biridir. Bu yazıda lityum, tiroid hormonu gibi bilinen güçlendirme yöntemlerinin yanı sıra pindolol ve atipik antip- sikotik ilaçlarla güçlendirme yöntemi gibi yeni yöntemler son literatürün ışığında gözden geçirilecektir.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Tedaviye direnç, depresyon, güçlendirme.


Antidepressant Augmentation Treatments

Hakan Türkçapar1, Süreyya Özel ERVATAN2
1Doç. Dr SSK Ankara Eğitim Hastanesi Psikiyatri Kliniği, ANKARA
2Dr, SSK Ankara Eğitim Hastanesi Psikiyatri Kliniği, ANKARA

Despite attempts to optimize antidepressant therapy, a substantial number of patients still fail to respond to the antidepressant prescribed. Up to 30% percent of patients with major depression fail to respond to conventional treatment. All antidepressant re- gi-mens are associated with a latency period of 1-2 weeks before begining ofnotiecable clinical effects. Another problem with the antidepressant treatment is loss of efficacy or emergen-ce of depressive symptoms despite ongoing antidepresant tre-at-ment. That's why alternative approaches are still required. Aug-menta- tion treatment is one of these alternative strategies. In this paper, beside major augmentation strategies such as lit-hium and thyroid hormone augmentation, novel strategies such as pindolol and atypical antipsychotics augmentation of an-tidepres- sant treatment is reviewed in view of the recent literature.

Keywords: Key Words: Treatment-resistance, depression, augmentation.


Hakan Türkçapar, Süreyya Özel ERVATAN. Antidepressant Augmentation Treatments. J Clin Psy. 2001; 4(4): 261-267


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (0 kere görüntülendi)
 (3005 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale