ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Modern dünyadaki yalnızlık: Türkiye’den bir Hikikomori olgusu (eng) [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2022; 25(1): 117-122 | DOI: 10.5505/kpd.2022.59265

Modern dünyadaki yalnızlık: Türkiye’den bir Hikikomori olgusu (eng)

Meryem Kaşak1, Cafer Doğan Hacıosmanoğlu2, Selma Tural Hesapcioglu2, Mehmet Fatih Ceylan2
1Ankara Şehir Hastanesi, Çocuk Ve Ergen Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları, Ankara Türkiye
2Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi, Ankara, Türkiye

Hikikomori, toplumdan en az altı ay boyunca tamamen geri çekilme, okula/işe gitme konusunda ilgisizlik veya isteksizlik ve kişisel ilişkilere ilgisizlik ile karakterize psikopatolojik ve sosyal bir sendromdur. Hikikomori fenomeni, genellikle Japon bağlamına özgü, yani kültere bağlı bir sendrom olarak kabul edilir. Son zamanlarda, Hikikomori’nin diğer ülkelerden de olgu bildirimleri bulunmaktadır. Bu yazıda yaklaşık 1 yıldır okula gitmeyen, fiziksel ihtiyaçları dışında odasından çıkmayan ve ailesi dahil herkesle sosyal iletişimini kesen 15 yaşındaki bir erkek ergen sunulmaktadır. Yapılan klinik muayene ve uygulanan ölçekler sonucunda hastanın sosyal izolasyonu hikikomori sendromu ile ilişkili bulunmuştur. Hasta, sosyal izolasyonun önlenmesi için psikososyal eğitim almıştır. Hikikomori sendromunun sadece ruh sağlığı ve bireyin sosyal katılımı üzerinde değil, aynı zamanda eğitim ve işgücü istikrarı üzerinde de olumsuz bir etkisi vardır, bu da onu önemli bir küresel sorun haline getirmektedir. Bu olgu, hikikomori'nin Türkiye'deki ilk bildirimidir ve hikikomori'nin kültürlerarası bir sendrom olarak desteklenmesi açısından önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Hikikomori, sosyal izolasyon, sosyal geri çekilme, kültüre bağlı sendrom, ergen

Loneliness in modern world: A case study of Hikikomori from Turkey (eng)

Meryem Kaşak1, Cafer Doğan Hacıosmanoğlu2, Selma Tural Hesapcioglu2, Mehmet Fatih Ceylan2
1Department Of Child And Adolescent Psychiatry, Ankara City Hospital, Ankara, Turkey
2Department Of Child And Adolescent Psychiatry, Ankara Yildirim Beyazit University, Faculty Of Medicine, Ankara, Turkey

Hikikomori is a psychopathological and social syndrome characterized by a complete withdrawal from society for at least six months, lack of interest or willingness to attend school/work, and lack of interest in personal relationships. The Hikikomori phenomenon has often been considered a condition specific to the Japanese context, namely, cultural-bound syndrome. Recently, there are also been very few case reports of HS from other countries. In this case, a 15-year-old male adolescent, who has not been in school for about a year, does not leave his room except for physical needs, and cuts off social communication with everyone, including his family, is presented. As a result of clinical examination and applied scales, the patient's social isolation was associated with Hikikomori syndrome, and then the patient underwent psychosocial training to prevent social isolation. Hikikomori syndrome harms individuals' mental health, social participation, and educational and workforce stability, making it an important global issue. This case is the first report of hikikomori in Turkey and it is important to support hikikomori as an intercultural syndrome.

Keywords: Hikikomori, social isolation, social withdrawal, culture-bound syndrome, adolescent

Meryem Kaşak, Cafer Doğan Hacıosmanoğlu, Selma Tural Hesapcioglu, Mehmet Fatih Ceylan. Loneliness in modern world: A case study of Hikikomori from Turkey (eng). J Clin Psy. 2022; 25(1): 117-122

Sorumlu Yazar: Meryem Kaşak, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale