ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Cilt : 23   Sayı : 4   Yıl : 2020
Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler


  Depresif belirti düzeyleri yüksek ve düşük olan üniversite öğrencilerinin araya girici anılarının deneyimsel özellikler, yeniden yapılandırılma süreci ve algılanan zaman mesafesi bağlamında incelenmesi (eng) [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2020; 23(2): 142-152 | DOI: 10.5505/kpd.2020.58569  

Depresif belirti düzeyleri yüksek ve düşük olan üniversite öğrencilerinin araya girici anılarının deneyimsel özellikler, yeniden yapılandırılma süreci ve algılanan zaman mesafesi bağlamında incelenmesi (eng)

Ekin Öztekin, Banu Yılmaz
Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü, İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Araya girici anıların deneyimsel özelliklerinin, psikolojik bozuklukların türü ve ciddiyetine göre değiştiği bilinmektedir. Bu araştırmada yüksek ve düşük depresif semptomlu katılımcıların araya girici anılarının deneyimsel özellikler bakımından nasıl farklılaştığının saptanması amaçlanmıştır. Bununla birlikte, algılanan zaman mesafesinin ve belleğin yeniden yapılandırılma sürecinin de araştırılması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 134 katılımcıdan son bir hafta içinde deneyimledikleri araya girici anılarını aktarmaları ve deneyimsel özelliklerini puanlandırmaları beklenmiştir. Katılımcıların depresyon düzeyini saptamak için Beck Depresyon Envanteri, anıların araya giriş düzeyini belirlemek için de Travma Sonrası Stres Belirtileri Ölçeği-Araya Giriş alt boyutu uygulanmıştır.
BULGULAR: Araya girici anıların deneyimlendiği esnada, depresif belirtileri yüksek olan grubun daha çaresiz ve üzgün hissettiği ve kendilerine ce geleceğe daha fazla olumsuz atıfta bulunduğu tespit edilmiştir. Ek olarak, depresyon puanı ile belleğin yeniden yapılandırılması değişkenleri arasındaki ilişkiye araya girişin tam aracılık ettiği ve araya giriş boyutu ile algılanan zaman mesafesi arasındaki ilişkiye belleğin yeniden yapılandırılmasının tam aracılık ettiği saptanmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Depresif belirti şiddetine göre deneyimsel farklılıklar tartışılmıştır. Bununla birlikte, depresif belirtiler ile yeniden yapılandırma süreci ilişkisinde araya giriş düzeyinin aracılık etkisi ve araya giriş düzeyi ile algılanan zaman mesafesi ilişkisinde yeniden yapılandırma sürecinin aracılık etkisi tartışılmıştır. Sonuç olarak, araya girici anıların depresyon bağlamında incelendiği daha fazla sayıda çalışmaya ihtiyaç duyulduğu düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Araya Girici Anılar, Depresyon, Otobiyografik Bellek, Yeniden Yapılandırılma, Algılanan Zaman Mesafesi


Examination of the phenomenological characteristics, reconsolidation update, and perceived temporal distance of intrusive memories in university students with high and low depressive symptoms (eng)

Ekin Öztekin, Banu Yılmaz
Dokuz Eylül University Faculty of Letters Psychology Department, İzmir, Turkey

INTRODUCTION: It is known that experiential and coginitive features of intrusive memories differ in accordance with the type and severity of psychological disorders. This investigation sought to gather all the experiential and cognitive dispositions of intrusive memories that take place in literature and to make comparisons in terms of the mentioned dispositions between participants with high and low depressive symptoms. It is also aimed to reveal perceived temporal distance and reconsolidation processes of intrusive memories.
METHODS: 134 participants are asked to describe narratives of their intrusive memories experienced in the preceding week. Beck Depression Inventory was applied in order to determine depression severity while the Post Traumatic Stress Symptom Inventory-Intrusion was applied in order to determine intrusions of memory.
RESULTS: It has been found that when the time of the memories intrude, the group with high depressive symptoms experience more helpless and sad and make more negative attributions to themselves and future compared to the group with low depressive symptoms. Finally, intrusion serve as mediator variable in the relation between depressive symptoms and reconsolidation processes while reconsolidation processes serve as mediator variable in the relation between intrusions percieved temporal distance
DISCUSSION AND CONCLUSION: Phenomenological differences in accordance with depression severity have been discussed. Additionally, the mediator role of intrusion in the relation between depressive symptoms and reconsolidation process and the mediator role of reconsolidation process in the relation between intrusions and percieved temporal distance have been discussed. It is thought that more studies in the area of intrusive memories are needed.

Keywords: Intrusive Memories, Depression, Autobiographical Memory, Reconsolidation Process, Perceived Temporal Distance


Ekin Öztekin, Banu Yılmaz. Examination of the phenomenological characteristics, reconsolidation update, and perceived temporal distance of intrusive memories in university students with high and low depressive symptoms (eng). J Clin Psy. 2020; 23(2): 142-152

Sorumlu Yazar: Ekin Öztekin, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (68 kere görüntülendi)
 (531 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2020 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale