ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Cilt : 23   Sayı : 4   Yıl : 2020
Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler


  Van II Merkezi Lise Son Sınıf Öğrencilerinde Obsesif Kompulsif Bozukluk Yaygınlığı [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2010; 13(1): 5-13

Van II Merkezi Lise Son Sınıf Öğrencilerinde Obsesif Kompulsif Bozukluk Yaygınlığı

Yavuz Selvi1, Lütfullah Beşiroğlu2, Ayşe Tuba Akbaba3, Adem Aydın4, Özgür Özbebit5, Abdullah Atli6, Osman Özdemir6
1Yrd.Doç.Dr., Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı
2Doç.Dr.,Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı
3Rehber Öğretmen, Van Rehberlik Araştırma Merkezi
4Uz.Dr., Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği
5Uz.Dr., ipekyolu Devlet Hastanesi Psikiyatri Kliniği, Van
6Dr., Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı,

Amaç: Son yıllarda yapılan çalışmalar obsesif kompulsif bozukluğun (OKB) ergenlerde sanıldığı kadar seyrek olmadığını göstermiştir. Literatürde yıllık yaygınlığın genellikle %5'in altında olduğu bildirilmişken, birkaç çalışmada %5-10 arasında değişen değerler tespit edilmiştir. Bu çalışmada Van ili lise son sınıf öğrencilerinde OKB'nin bir yıllık yaygınlığının araştırılması amaçlanmıştır. Yöntem: Van il merkezi lise son sınıfta bulunan 4719 öğrenci (1781 kız, 2938 erkek) çalışmanın evreniydi. Bu evreni temsil eden 20 okuldan 520 kişilik bir öğrenci grubunda araştırma materyali uygulandı. Tanı ölçeği olarak Uluslararası Bileşik Tanı Görüşmesi'nin (CIDI 2.1) OKB bölümü kullanıldı. Bulgular: Örneklemin %5.9'u (n=31; erkek=%7.1 ve kadın=%5.3) OKB olarak değerlendirilmiştir. Ailesinde ruhsal hastalık tanımlayanlarda (%1.7) ve sigara içenlerde (%12) OKB yaygınlığı anlamlı olarak daha yüksek bulunmuştur. OKB tanısı konan 5 hastada (%16.1) obsesyon olmaksızın kompul- siyon bulunurken, 2 hastada (%6.5) yalnızca obsesyon- ların varlığı OKB tanısı için yeterli olmuştur. Diğerlerinde (n=24, %77.4) obsesyon ve kompulsiyonlar birlikte tespit edilmiştir. Sonuç: Çalışmamızda lise son sınıf öğrencilerinde OKB'nin bir yıllık yaygınlığı %5.9 olarak bulundu. Yaygınlığı daha düşük bulan çalışmalar olsa da, yöntemsel ve bölgesel özellikler bu farklılıkları açıklayabilir. Van il merkezinde yapılan bu çalışma farklı bölgelerde yapılacak benzer çalışmalarla desteklenerek ülkemizdeki OKB yaygınlığı ve sosyodemografik etkenler hakkında daha doğru veriler elde edilebilecektir.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Obsesif kompulsif bozukluk, yaygınlık, ergenlik.


Preva/ance of Obsessive-Compulsive Disorder in High School Students in Van, Turkey

Yavuz Selvi1, Lütfullah Beşiroğlu2, Ayşe Tuba Akbaba3, Adem Aydın4, Özgür Özbebit5, Abdullah Atli6, Osman Özdemir6
1Yrd.Doç.Dr., Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı
2Doç.Dr.,Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı
3Rehber Öğretmen, Van Rehberlik Araştırma Merkezi
4Uz.Dr., Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği
5Uz.Dr., ipekyolu Devlet Hastanesi Psikiyatri Kliniği, Van
6Dr., Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı,

Objectives: Recent studies have revealed that Obsessive- Compulsive Disorder (OCD) in adolescents is not rare contrary to common thought. Although reported prevalence rates in adolescence range from below 5%, several studies demonstrate a 1-year prevalence rates ranging from 5% to 10%. The aim of this study is to determine the prevalence of OCD among high school students in Van. Method: This study was performed in public high schools located in Van with a population of 4719 students; the representative sample size for detecting the OCD prevalence was calculated to be 520 students. After collecting sociodemographic data, OCD section of Composite International Diagnostic Interview (CIDI) was used for evaluation. Results: The prevalence of OCD in adolescent group was 5.9% (n=31; boy=7.1% and girl=5.3%). The statistical analysis showed that there are significant associations between OCD and family history of mental illness and smoking. About 16.1% of subjects with OCD had only compulsions, whereas 77.4% had both obsessions and compulsions. Only two subjects (6.5%) with OCD met obsession criteria without compulsions. Conclusion: This study demonstrates a higher prevalence of OCD in adolescent group (5.9%) compared to other prevalance studies in adolescent population. Methodological differences, environmental and sociodemographic factors might explain this discrepancy.

Keywords: Key Words: Obsessive compulsive disorder, prevalence, adolescence.


Yavuz Selvi, Lütfullah Beşiroğlu, Ayşe Tuba Akbaba, Adem Aydın, Özgür Özbebit, Abdullah Atli, Osman Özdemir. Preva/ance of Obsessive-Compulsive Disorder in High School Students in Van, Turkey. J Clin Psy. 2010; 13(1): 5-13


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (0 kere görüntülendi)
 (1379 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale