ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Cilt : 23   Sayı : 4   Yıl : 2020
Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler


  Fluvoksamin Kullanımı Sırasında Ortaya Çıkan Distoni: Bir Olgu [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2009; 12(4): 197-200

Fluvoksamin Kullanımı Sırasında Ortaya Çıkan Distoni: Bir Olgu

Bilge Burçak Annagür1, Lut Tamam2
1Uz.Dr., Konya Numune Hastanesi Psikiyatri Kliniği, Konya
2Doç.Dr., Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Adana

Seçici serotonin geri alım engelleyicileri depresyon başta olmak üzere, anksiyete bozuklukları, yeme bozuklukları, dürtü kontrol bozuklukları gibi çeşitli ruhsal bozuklukların tedavisinde genellikle ilk tercih edilen ilaçlardır. Seçici serotonin geri alım engelleyicileri kullanımına bağlı ekstrapiramidal sistem bulguları olarak; akatizi, distoni, parkinsonizm ve geç diskinezi bildirilmiştir. Akut distoni psikiyatrik bir acildir. Genellikle antipsikotik kullanımı sonucunda gelişir. Ancak antiemetik ve antidepresanlar ile de gelişebilir. Bu olguda obsesif kompulsif bozukluk tanısı ile fluvoksamin kullanan bir hastada tedavinin ikinci ayında doz artırımı sırasında gelişen bir distoni tablosu sunulmuştur. Literatürde fluoksetin ile bildirilen olgu örnekleri vardır. Bu olgu fluvoksamin kullanımı sırasında görülmesi ve Türkçe yayımlarda daha önce bildirilmemesi bakımından önemli bulunarak hazırlanmıştır. Klinisyenler seçici serotonin geri alım engelleyicilerinin ekstrapiramidal sistem yan etkileri olabileceğini akıllarında tutmalı ve doz artırımlarında dikkatli olmalıdırlar. Anahtar Sözcükler: Distoni, fluvoksamin, seçici serotonin geri alım engelleyicileri.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Distoni, fluvoksamin, seçici serotonin geri alım engelleyicileri.


Dystonia During Fluvoxamine Treatment: A Case Report

Bilge Burçak Annagür1, Lut Tamam2
1Uz.Dr., Konya Numune Hastanesi Psikiyatri Kliniği, Konya
2Doç.Dr., Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Adana

Selective serotonin reuptake inhibitors are generally first- choice drugs, particularly in the treatment of depression, anxiety disorder, eating disorder and various psychiatric disturbances, such as impulse control disorder. Acathisia, dystonia, parkinsonism and tardive dyskinesia have been reported as the extrapyramidal system findings associated with use of selective serotonin reuptake inhibitors. Acute dystonia is a psychiatric emergency. It develops due to use of antipsychotics. However, it has also been reported to occur due to use of antiemetics and antidepressants. In this paper, we present a case with dystonia which developed during fluvoxamine treatment in the second month during administration of increased dose on the patient with obsessive compulsive disorder. There is case reports related to the use of fluoksetin in the literature. This case was considered to be noteworthy to publish, in that it occurred during use of fluvoxamine and it has not been reported in the Turkish literature so far. Clinicians should always keep in their mind that there may be extrapyramidal side effects of selective serotonin reuptake inhibitors and should be careful when increasing doses.

Keywords: Key Words: dystonia, fluvoxamine, selective serotonin reuptake inhibitors.


Bilge Burçak Annagür, Lut Tamam. Dystonia During Fluvoxamine Treatment: A Case Report. J Clin Psy. 2009; 12(4): 197-200


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (0 kere görüntülendi)
 (3857 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale