ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Cilt : 23   Sayı : 2   Yıl : 2020
Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler


  Covid-19 Pandemisinde psikofarmakolojik tedavi (tur) [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2020; 23(1): 52-66 | DOI: 10.5505/kpd.2020.56823  

Covid-19 Pandemisinde psikofarmakolojik tedavi (tur)

Safiye Zeynep Tatlı, Gülsüm Çakar, Burçin Çolak, Erguvan Tuğba Özel-kızıl
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

COVID-19 enfeksiyonu tüm dünyada ve ülkemizde halen etkisini sürdürmekte olup önümüzdeki süreçte psikiyatri pratiğinde dikkate alınması gerekecektir. Bu açıdan psikiyatrik tedavi almakta olan ya da psikiyatrik tedavi başlanması planlanan hastalarda COVID-19 pandemisinde kullanılan ilaçların psikotrop ilaçlarla etkileşimlerinin ele alınması oldukça önemlidir. COVID-19 enfeksiyonunun halen kesin bir tedavisi bulunmamakta ve tedavi algoritmaları zaman içerisinde değişiklik göstermektedir. Ayrıca COVID-19 tedavisinde kullanılan bazı ilaçların psikotroplarla etkileşimlerine dair klinisyene yol gösterecek çalışmalar kısıtlıdır. Bu açıdan uzun bir süre daha devam etmesi beklenen pandemi sürecinde psikiyatri hekimlerinin psikotrop ilaç tedavilerini planlarken bu konuda mevcut literatür bilgisine hakim olmalarının önemli olduğu düşünülmektedir. Buradan yola çıkılarak bu yazıda; hidroksiklorokin, favipiravir, oseltamivir, remdesivir, tosilizumab ve azitromisin gibi COVID-19 tedavisinde sık kullanılan ilaçların etki mekanizmaları ve psikotrop ilaçlarla etkileşimleri gözden geçirilmiştir. Ayrıca klorpromazin ve lityumun antiviral etkilerine ve COVID-19’un potansiyel tedavisindeki yerine değinilmiş; ilaç etkileşimlerinden bağımsız olarak bu hastalarda psikiyatrik tedavilerin yol açabileceği olası sorunlar da tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: COVID-19 ilaç tedavisi, psikotrop ilaçlar, ilaç etkileşimleri


Psychopharmacological treatment in COVID-19 pandemic (tur)

Safiye Zeynep Tatlı, Gülsüm Çakar, Burçin Çolak, Erguvan Tuğba Özel-kızıl
Ankara University School of Medicine Psychiatry Department

The COVID-19 infection is still active both worldwide and in our country. Hereafter, it is going to have marked effects on clinical psychiatric practice. So, it is very important to consider the interactions of psychotropic drugs used in the COVID-19 pandemic in patients receiving psychiatric treatment or planned to start psychiatric treatment. There is still no cure for COVID-19 infection and treatment algorithms change over time. Moreover, studies on drug interactions between the drugs used in COVID-19 treatment and psychotropic drugs to guide the clinician are limited. In this regard, it is thought that it is important for psychiatrists to keep up with the current literature knowledge while planning psychotropic medication during the pandemic process, which is expected to continue for a long time. In this article, the mechanisms of action and interactions of frequently used drugs in the treatment of COVID-19 with psychotropic drugs such as hydroxychloroquine, favipiravir, oseltamivir, remdesivir, tocilizumab and azithromycin are reviewed. Also regardless of drug interactions, the antiviral effects of chlorpromazine and lithium and their place in the potential treatment of COVID-19 are mentioned and potential problems that psychiatric therapies may cause in these patients are discussed.

Keywords: COVID-19 drug treatment, psychotropic drugs, drug interactions


Safiye Zeynep Tatlı, Gülsüm Çakar, Burçin Çolak, Erguvan Tuğba Özel-kızıl. Psychopharmacological treatment in COVID-19 pandemic (tur). J Clin Psy. 2020; 23(1): 52-66

Sorumlu Yazar: Safiye Zeynep Tatlı, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (42 kere görüntülendi)
 (364 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2020 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale