ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Cilt : 24   Sayı : 2   Yıl : 2020
Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler


  Oyun dönemindeki çocukların davranış sorunları ile izledikleri çizgi filmler arasındaki ilişki (tur) [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2020; 23(4): 438-445 | DOI: 10.5505/kpd.2020.55798  

Oyun dönemindeki çocukların davranış sorunları ile izledikleri çizgi filmler arasındaki ilişki (tur)

Ezgi Güneş1, Ali Dayi2, Mehmet Çolak3, Özlem Şireli Bingöl4
1Silivri Kolan Hastanesi, Klinik Psikoloji, İstanbul
2Beykent Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İstanbul
3Serbest Hekim, Konak, İzmir
4Serbest Hekim, Bodrum, Muğla

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, oyun dönemindeki çocuklarda görülen davranış sorunlarının cinsiyet, ebeveyn eğitim düzeyi gibi sosyodemografik değişkenler ve çizgi film izleme davranışı ile ilişkisini incelemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya yaş aralığı 4-6 olan 133 çocuk ve anneleri alınmıştır. Annelere Sosyodemografik Veri Formu, Çocuk Bilgi Formu (ÇBF), Güçler ve Güçlükler Anketi (GGA), çocuklara ÇBF uygulanmıştır. ÇBF ile çocukların haftalık çizgi film izleme süresi ve hangi tür çizgi film izlediği sorgulanmıştır. İzlenen çizgi film türleri; yararlı çizgi filmler, ne yararlı ne zararlı ve zararlı çizgi filmler olarak üç gruba ayrılarak değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Çalışmamızın sonuçlarına göre, kız çocuklarının GGA ile değerlendirilen sosyal davranış puanlarının erkek çocuklarına göre yüksek olduğu, çocukların anne- baba eğitim düzeyi ve haftalık izlediği çizgi film süresine göre GGA puanları arasında anlamlı fark olmadığı saptanmıştır. Zararlı çizgi film izleyen çocuklarda ne yararlı ne zararlı ve yararlı çizgi film izleyenlere göre GGA ile değerlendirilen duygusal semptomlar, davranış sorunları, dikkat eksikliği ve aşırı hareketlilik, akran sorunları düzeylerinin anlamlı olarak yüksek olduğu, sosyal davranış düzeylerinin düşük olduğu belirlenmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çizgi filmler ile çocukların davranış sorunları arasındaki nedensel ve zamansal ilişkilerin belirlenmesi amacıyla uzun süreli izlem çalışmalarının yapılmasının gerekli olduğu düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Oyun Dönemi, Çizgi Film, Davranış Sorunları


The relationship between preschool children’s behavioral problems and cartoons they watch (tur)

Ezgi Güneş1, Ali Dayi2, Mehmet Çolak3, Özlem Şireli Bingöl4
1Department Of Psychology, Silivri Kolan Hospital, İstanbul, Turkey
2Department Of Psychiatry, Beykent University, İstanbul, Turkey
3Freelance Physician, İzmir, Turkey
4Freelance Physician, Bodrum, Muğla, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study is to investigate the relationship of the behavioral problems seen in preschool children in relation to socio-demographic factors such as gender and parents' educational levels, and the cartoon watching behavior as well.
METHODS: The participants were a group of 133 children around 4-6 years of age and their mothers. Socio-demographic Data Form was applied to the mothers, while Child Information Form (CIF) and Strength and Difficulties Questionniare (SDQ) were applied to the children. CIF examined the weekly cartoon watching time of children and what type of cartoon they watched. The cartoon types were categorized into 3 groups; helpful cartoons, neutral cartoons and harmful cartoons.
RESULTS: According to the results of our study, the social behavior points evaluated with SDQ of girls were determined to be higher than those of the boys, while no significant difference between the SDQ points according to the parents' education levels and the weekly cartoon watching time were found. Compared to children who watch neutral or helpful cartoons, it has been determined that in children who watch harmful ones have considerably higher amounts of emotional symptoms, behavior problems, attention deficit, hyperactivity and problems with peers, while their social behavior levels have been determined to be lower.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Longterm follow-up studies should be conducted in order to determine the causative and temporal corelations between cartoons and children's behavioral problems.

Keywords: Preschool Period, Cartoon, Behavioral Problems


Ezgi Güneş, Ali Dayi, Mehmet Çolak, Özlem Şireli Bingöl. The relationship between preschool children’s behavioral problems and cartoons they watch (tur). J Clin Psy. 2020; 23(4): 438-445

Sorumlu Yazar: Ali Dayi, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (61 kere görüntülendi)
 (726 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale